צום גדליה תשפ"ד הרצח שהוביל לסוף תקופת בית ראשון: מי היה גדליה בן אחיקם?

מדי שנה, יום לאחר ראש השנה אנחנו צמים את צום גדליה. אבל למה דווקא גדליה זכה לצום על שמו ומה הייתה חשיבותו בממלכת יהודה שאחרי חורבן בית ראשון? |וגם: המחלוקת על יום הרצח

חדשות כיפה חדשות כיפה 18/09/23 11:08 ג בתשרי התשפד

הרצח שהוביל לסוף תקופת בית ראשון: מי היה גדליה בן אחיקם?
הכותל המערבי, צילום: אהבה פז

ברקע המחלוקת הגדולה במדינה, מתחדדות התחושות שצפות גם בצום גדליה והמחלוקת הגדולה אז שהובילה בסופו של דבר לרצח המנהיג ולסוף תקופת בית ראשון. כמדי שנה יום לאחר ראש השנה, בג' תשרי, נוהגים בעם ישראל לצום את "צום גדליה" כזיכרון לרצח גדליה בן אחיקם.

בתלמוד הבבלי, מסכת ראש השנה נאמר: "צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו". אבל מדוע דווקא הרצח הזה זכה לצום? כדי להבין את הסיבות צריך להרחיק בהיסטוריה ולהבין מה היה בארץ ישראל לאחר חורבן בית ראשון. אבל מי היה גדליה בן אחיקם?

חורבן בית ראשון ושארית הפליטה

בשנת 442 לפני הספירה כבש נבוכדנצאר מלך בבל את ירושלים והחריב את בית המקדש, לאחר מכן הגלה לבבל את האליטה של עם ישראל והשאיר בירושלים את שארית הפלטה, האנשים הפשוטים ביותר. גדליהו בן אחיקם מונה בידי שליטי בבל לעמוד בראש מי שנשארו ביהודה. הוא דגל בשיתוף פעולה עם הבבלים והתנגד לקו האנטי בבלי, בהמשך קבע את מושבו במצפה שבבנימין וקרא לאוכלוסייה שנותרה ביהודה ולתושביה שברחו לארצות שכנות מפני הבבלים, לחזור ולהתיישב בערי בנימין.

רצח גדליה וסוף תקופת בית ראשון

ב-ג' בתשרי (יש שטוענים ב-א' בתשרי), כחודשיים לאחר שמונה להנהיג את ישראל, נרצח גדליה בידי ישמעאל בן נתניה שהיה מזרע בית דוד. רצח גדליהו בן אחיקם הביא להתפוררות בחברה היהודית ביהודה ובתקופה זו היגרו רבים מבני יהודה לארצות אחרות, בעיקר למצרים. רצח פוליטי זה נחשב לאסון קשה בהיסטוריה היהודית ולסוף תקופת בית ראשון.

המחלוקת על יום הרצח

ישנה מחלוקת האם גדליה נרצח ב-ג' בתשרי או ב-א' בתשרי והצום נדחה רק בגלל שלא קובעים צום בחג.

ג' תשרי

  • סדר עולם, פרק כ"ו: "בשלשה בתשרי אחר חורבן הבית נ"ב יום נהרג גדליה בן אחיקם"
  • תוספתא, מסכת סוטה: "צום השביעי זה שלשה בתשרי יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם"
  • תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה: "צום השביעי זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם"
  • הרמב"ם: "יום שלושה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם"

א' בתשרי

  • אבן אזרא: "נהרג גדליה בראש השנה על כן קבעוהו ביום השלישי"
  • הרד"ק: "ויהי בחודש השביעי, כמו מחר חודש ובראש השנה נהרג גדליה בן אחיקם וקבעו התענית במוצאי ראש השנה מפני שהוא יום טוב"