מצוה גדולה לתרום כליה

בארץ ישראל 700 אנשים מחכים לתרומת כליה. אי אפשר לפתור את הבעיה שלהם בעזרת דיאליזה. קשה להוציא את המילים מהפה, אך האמת המרה היא שרובם ימותו. לכן התורם כליה הוא צדיק אמיתי.

חדשות כיפה הרב שלמה אבינר 05/11/14 17:06 יב בחשון התשעה

מצוה גדולה לתרום כליה
דוברות הרב אבינר, צילום: דוברות הרב אבינר

יותר ויותר אנשים אידאליסטיים עושים דבר גדול ותורמים כליה בחייהם, לא למישהו שהם מכירים כמו קרוב משפחה או ידיד בלב ונפש, אלא לכלל, לכל מי שצריך. אנשים אידאליסטיים התורמים בכל מיני תחומים, החליטו לתרום גם מגופם. יש אנשים שתורמים רק תמורת כסף. והנה יש בארצנו רבים רבים אידאליסטיים. אולי יש חושבים שהם משוגעים. לא! אינם משוגעים, רק יש להם לב טוב.

בארץ ישראל 700 אנשים מחכים לתרומת כליה. אי אפשר לפתור את הבעיה שלהם בעזרת דיאליזה. קשה להוציא את המילים מהפה, אך האמת המרה היא שרובם ימותו. לכן התורם כליה הוא צדיק אמיתי.

נכון שיש רבנים שאסרו לתרום כליה בטיעון שזה מסוכן לתורם, כגון שו"ת מנחת יצחק (ו קג) וציץ אליעזר (ט מה). אמנם כך פסק בזמנו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרא, שאין להציל חברו תוך כדי הסתכנות (שו"ת הרדב"ז ג תרכה), אבל בנדון שלנו, אין זה מסוכן. כך כתב הראשון לציון, הגאון הרב עובדיה יוסף, שמצוה גדולה לתרום כליה מחיים כי זה סיכון נמוך מאוד, אדרבה המצוה תגן עליו (שו"ת יחוה דעת ג פד).

בכלל, לא כולם מסכימים עם הרדב"ז שאין להסתכן כדי להציל את חברו. בירושלמי מסופר על רב אחד שנפל בשבי. אמרו חכמים: אפשר לקנות לו תכריכים. אמר ריש לקיש: אני הולך להרוג או להיהרג. כלומר, היה מוכן לסכן את חייו כדי להציל את חברו. הרבה פוסקים פסקו כמו הירושלמי (עיין ב"י ס' תכו. מנ"ח. סמ"ע). גם רבנו הרב צבי יהודה קוק פסק כן (לנתיבות ישראל א קיח).

אך בנדון שלנו אין מחלוקת, כי כאמור, הסיכון נמוך מאוד, באשר לעצם הניתוח, והתורם חוזר הביתה אחרי כמה ימים בריא ושלם, ובאשר לסיבוכים עקב הניתוח או הסיכון שכלייתו הנותרת תחדל מלפעול - הם אפסיים. ותשובתו של הגר"ע יוסף נכתבה לפני שנים רבות כאשר היה בכל זאת איזה סיכון זעיר. אך עד ימינו התפתחה מאוד הרפואה והסיכון הוא קרוב לאפס. אפשר להיכנס לאתר "מתנת חיים", ארגון שליווה עשרות עשרות של השתלת כליה והציל נפשות רבות, בראשותו של הרב הצדיק הגדול הרב ישעיהו הבר, הכולל גם וועדה רפואית, כפיפות להלכה עם הסכמות של הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף, ויבלח"א הגר"ח קניבסקי. אנא להיכנס לאתר ולראות נפלאות.

לכן בודאי מצוה גדולה לתרום כליה בהתנדבות, להציל חיים ולהציל איכות חיים, וכמה גדולה היה מדרגתו של האדם שמציל את הזולת, עיין פלא יועץ ערך הצלה.

חזקו ואמצו כל המתנדבים בעם.