הרב מלמד: חרד"לים פחות חוזרים בשאלה

הרב אליעזר מלמד טוען כי הוא אינו מתבסס על נתונים ברורים אך כי "במשך השנים הצטברו נתונים שנותנים הערכה ברורה שכך המצב". הוא מציין כי 20% מבוגרי החמ"ד - חוזרים בשאלה

חדשות כיפה יונתן אוריך, כיפה 13/06/13 14:15 ה בתמוז התשעג

הרב מלמד: חרד"לים פחות חוזרים בשאלה
ויקיפדיה, צילום: ויקיפדיה

הרב אליעזר מלמד טוען כי אחוז נמוך יותר של חרדים-לאומיים חוזרים בשאלה לעומת יתר הקבוצות בציונות הדתית ואף לעומת החברה החרדית. טענתו זו של הרב מלמד פורסמה בעיתון ”בשבע“, כשבסוף השבוע הקרוב הרב מלמד ביקש לחדד את טענתו זו ולהדגיש את מקורותיה.

”אין בידי מחקר על כך, אבל במשך השנים הצטברו נתונים רבים שנותנים הערכה ברורה שכך המצב. ישנם מחקרים על כך שבמשך העשורים האחרונים, כעשרים אחוזים מבוגרי הממ"ד מפסיקים לשמור מצוות. נתונים אלה כוללים את כל בני הציבור הדתי-לאומי, ובכלל זה הציבור התורני“, ציין הרב מלמד.

”אמנם מקרב הציבור התורני לבדו אחוז העוזבים הוא פחות מחמישה“, כתב הרב מלמד והדגיש כי נתון זה ”כולל גם את משפחות בעלי התשובה, שמהווים אחוז ניכר מקרב בני הציבור התורני. נתון זה משמעותי, מפני שידוע שאחוז העוזבים ממקרב משפחות בעלי תשובה גבוה יותר“. מנגד, הוא טען כי ”בציבור החרדי כולל בעלי התשובה יש נתונים שמצביעים על כך שלמעלה מעשרה אחוזים מפסיקים לשמור מצוות. ויש מקומות וישיבות שאחוז בעלי התשובה בהם גבוה יחסית, ובהם למעלה מעשרים אחוזים מפסיקים לשמור מצוות“.

בסיכום דבריו ציין הרב מלמד כי ”מפני שאף שעניין החינוך הוא מורכב, תנאים סביבתיים יכולים לשפר את סיכויי ההצלחה. למשל, ישנם בעלי תשובה שמזדהים בתפיסת עולמם עם דרכו של הרב קוק, אבל מעדיפים להשתייך לציבור החרדי למען חינוך ילדיהם. בכך הם עושים טעות חמורה, מפני שהסיכוי שיצליחו בחינוך ילדיהם בחברה החרדית נמוך באופן ניכר מאשר בציבור התורני“.