הרב בזק: "נשות הכותל" - עימות מצער ומיותר

הרב אמנון בזק מתקשה להבין מצד אחד מה נורא בכך שנשים מקיימות מצוות טלית או תפילין, אך מאידך סבור כי אין מקום לנהוג כך דווקא ברחבת הכותל. הפתרון, לדעתו, הוא אימוץ "מתווה שרנסקי"

חדשות כיפה הרב אמנון בזק 06/06/13 11:56 כח בסיון התשעג

שוב מגיע ראש חודש, ושוב צפוי העימות המיותר שבין נשות הכותל לבין החרדים, עימות הנובע בעיקר מחוסר סובלנות דו-צדדי.

מצד אחד, אני מתקשה להבין מה כל כך נורא שנשים בסך הכול מקיימות מצוות עשה שהזמן גרמן, של טלית ואפילו של תפילין. על קצה המזלג נזכיר, שלדעת הרמב"ם והשו"ע אין הבדל בין מצוות אלו לשאר מצוות עשה שהזמן גרמן, שרשות ביד נשים לקיימן, ואף הרמ"א כתב על ציצית שעקרונית "אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידם", אלא שהוסיף שפעולה זו נחשבת כ"יוהרה". לגבי תפילין הרמ"א אמנם כתב ש"אם הנשים רוצין להחמיר על עצמן, מוחין בידם", אולם הטעם לכך הוא משום ש"מפני שצריכין גוף נקי ונשים אין זריזות להיזהר", והמחשבה שבזמן הזה - שנשים אכן נזהרות בנקיות גופן לא פחות מגברים - לא יהיה בכך איסור, איננה מופרכת. אז נכון שמסורת ישראל לא עודדה נשים לכך, מסיבות שונות ("יוהרה" וכד'), אך עדיין לא מדובר במעשים שלא ניתן למצוא להם תקדים, ושבאופן אובייקטיבי מצדיקים זעם כה גדול. ברור לי שמבחינה הלכתית עדיפה מציאות של אישה המתפללת יום יום בטלית ובתפילין מאישה שאינה מתפללת כלל.

באותה מידה אני מתקשה להבין מדוע נשות הכותל צריכות לנהוג כך דווקא ברחבת הכותל, מעבר למקום שמיועד עבורן כיום ותוך התעלמות מן הפשרה המוצעת של שרנסקי להקים רחבה נפרדת. גם אם לאחרונה בית המשפט הפך על פניה החלטת בג"צ בנושא, אי-אפשר להתעלם מכך שהרוב המוחלט של מתפללי הכותל, יום יום ושעה שעה, הם אנשים שמראה של סטייה מן המסורת המקובלת קשה להם ופוגע ברגשותיהם, וגם גישה זו יש לכבד. כללי הנימוס והרגישות בכל העולם התרבותי מחייבים כל אדם להיזהר בכבודו של מנהג המקום, במיוחד בנושאים רגישים כמו מנהגי דתות ועדות. אשמח מאוד אם המציאות תשתנה, ואנשים לא אורתודוכסיים יגדשו אף הם את הכותל בהמוניהם מדי יום, אולם עד שזה יקרה, התעלמות מרגשות הרוב המוחלט הנוכח שם לעת עתה היא פרובוקציה ברורה.

כאמור, העימות כאן מצער ומיותר. במקום ששתי הקבוצות רק יזינו זו את זו בהעלאת רף העימות, יש לחתור לכך שכל הצדדים יקבלו את ההצעה ההוגנת של שרנסקי, שתוכל לחבר אל הכותל גם זרמים לא אורתודוכסיים מבלי לנקר את עיניהם של אלו הרגישים לשמירה על מסורת ישראל לדורותיה ללא שינוי.