תשלומי תפלה

באיזה תנאים יכול האדם להשלים במידה ופספס תפלה?

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

ש: אדם שפיספס תפלה מה יעשה?

ת: אדם שבמזיד לא התפלל, אין לו תשלומים.
אך אם טעה או נאנס יכול להשלים בתפלה הבאה. ולכן טעה ולא התפלל שחרית יתפלל פעמיים מנחה (תפלת עמידה וישהה כמה שניות בין תפלה לתפלה ויש נוהגים להגיד אשרי) טעה ולא התפלל ערבית, יתפלל פעמיים שחרית (תפלת עמידה) טעה ולא התפלל מנחה, יתפלל פעמיים ערבית.
וכן הדין גם בשבת או ערב שבת. אם טעה ולא התפלל מנחה בער"ש יתפלל פעמיים ערבית של שבת. תפלת מוסף אין לה תשלומים. וכן אם טעה ולא התפלל מנחה בשבת יתפלל פעמיים במוצ"ש. במקרה זה יאמר "אתה חוננתנו" בתפלה הראשונה ובשניה לא יאמר. ואם טעה ואמר בשניה ולא בראשונה צריך להתפלל שוב.
אין תשלומים אלא לתפלה הסמוכה בלבד ולכן אם טעה ולא התפלל שחרית ומנחה מתפלל ערבית פעמים על מנת להשלים את מנחה אבל לשחרית אין לו תשלומים.