פרשת תזריע – מי גדול יותר הזכר או הנקבה?

התורה לא מתנצלת מלומר שכשנולדת בת, יש כאן פוטנציאל חיים גדול יותר. התהליך הוא כפול, הטומאה כפולה והטהרה כפולה. ובכך רומזת, שמעלתה של האישה היא כפולה משל האיש

הרב הלל מרצבך הרב הלל מרצבך 30/03/22 16:53 כז באדר ב'

פרשת תזריע – מי גדול יותר הזכר או הנקבה?
הרב הלל מרצבך, צילום: יואל אליוה

 יש הבדל בין בנים לבנות אפילו בשעת הלידה, כשנולד תינוק זכר אמו טמאה שבוע וטהורה 33 ימים, ואילו כשנולדת תינוקת אימה טמאה שבועיים ואח"כ טהורה במשך 44 יום. ורק אח"כ היולדת מביאה קורבן.

כפי שכתוב פרשתנו (ויקרא פרק יב, א-ו): "אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים כִּימֵי נִדַּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא:... וּשְׁלֹשִׁים יוֹם וּשְׁלֹשֶׁת יָמִים תֵּשֵׁב בִּדְמֵי טָהֳרָה... וְאִם נְקֵבָה תֵלֵד וְטָמְאָה שְׁבֻעַיִם כְּנִדָּתָהּ וְשִׁשִּׁים יוֹם וְשֵׁשֶׁת יָמִים תֵּשֵׁב עַל דְּמֵי טָהֳרָה:"

נסכם את הפסוקים בטבלה:

 

ימי טומאה

ימי טהרה

סך הכול

לידת זכר

7

33

40 יום

לידת נקבה

14

66

80 יום

כשמתבוננים בטבלה, עולות מספר שאלות:

  • מדוע בלידת זכר ימי הטומאה קצרים מלידת נקבה?
  • מדוע בלידת זכר ימי הטהרה קצרים יותר מלידת נקבה?
  • מה המשמעות של המספרים הללו?

כדי לענות על השאלות הללו צריך להקדים שלוש הקדמות.

א. האישה נוצרה ממקום גבוה יותר

נתבונן בבריאת העולם, כל יום בבריאה היא שלב בפיתוח האנושות על גבי היום הקודם. העולם נברא בשלבים, ניתן להגדיר זאת גם ע"פ שלבים: דומם, צומח, חי, מדבר. ביומיים הראשונים לבריאת העולם נוצר הדומם שעל פני כדור הארץ (השמים, הארץ, היבשה, המים, הרקיע), ביום השלישי נברא הצומח שעל פני כדור הארץ, ביום הרביעי המרחב הקוסמי (שמש, ירח וכוכבים) המאפשר את החיים על פני כדור הארץ, ביום החמישי החי: השרצים והדגים, ביום השישי הבהמות ולבסוף נזר בעלי החיים, המדבר, האדם.

האדם נוצר מהאדמה, לעומתו, האישה נוצרה מהאיש. אם כך, יוצא שהאישה היא בדרגה גבוהה יותר מהאיש, שהרי נבראה בשלב מאוחר יותר, וממקום נעלה יותר.

ב. גודל הטומאה כגודל פוטנציאל הטהרה

הקדמה נוספת שחשוב לדעת, היא שבדיני טומאה וטהרה, ככל שדבר הוא יותר גדול כך גם טומאתו גדולה יותר. אבי אבות הטומאה הוא אדם שמת. בע"ח שמת הוא פחות בטומאתו, אח"כ שרצים, ואח"כ בגדים וכלים. ככל שיש יותר חיים בבריאה, כך גם הטומאה בהסתלקות החיים ממנו גדולה יותר.

ג. המספר 40 כביטוי לתהליך

המספר 40 מורה על סיום תהליך של הכנה לקראת משהו חדש:

  •  המבול היה במשך 40 יום.
  • משה רבנו היה בהר סיני 40 יום וקיבל את התורה.
  • עם ישראל היו במדבר 40 שנה כדי להכין את עצמם לקראת קבלת התורה.
  • 40 יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ומכרזת בת פלוני לפלוני.

וכן אחר שוולד יוצא לאוויר העולם, אמו עוברת תהליך של חזרה למסלול חיים מחודש. בלידת  זכר התהליך הוא 40 יום, ואילו בלידת נקבה התהליך הוא כפול (הטומאה והטהרה), כי העוצמה שלה כפולה, משום שהאישה נמצאת בדרגה של קרבה גדולה יותר אל ה'.

דרגה כפולה אצל האישה

בשעה שנולדת נקבה בעולם ישנה מעלה מסוימת שלא קיימת בלידת הזכר, ולכן הטומאה בלידתה גדולה יותר. נולד משהו יותר שלם ולכן הטומאה בו כפולה. וכנגד ימי הטומאה כך הם ימי הטהרה. כשם שבטהרה אחר לידת זכר ישנם 33 ימים (המשלמים ל-40), כך בלידת  נקבה ישנם 66 ימים (המשלימים ל-80).

(אפשר להוסיף, שלידת נקבה גדולה מלידת זכר משום שבלידתה מגיע כוח חיים נוסף שהיא עצמה עשויה ליצור חיים בעולם יום אחד).

שעשני קרובה לרצונו

ברעיון זה ניתן להבין גם את ברכת "שעשני כרצוני" שנשים מברכות, וכפי שר' חיים ויטאל כותב שעשה ה' את האישה קרובה יותר לרצון ה', ולכן היא לא זקוקה לקיום מצוות עשה שהזמן גרמא, כי הקרבה שלה אל ה' היא יותר טבעית ופשוטה.

כפי שכתב הרב קוק בעולת ראיה על ברכת שעשני כרצונו:

"עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה ג"כ יתרון להאשה הנפעלת, שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים... ישר מכוון לרצונו העליון הפשוט והישר, וע"כ מברכת היא האשה בהודאה על חלקה הטוב: שעשני כרצונו".

שוויון איננו אחידות

בדור שבו התרבות זועקת על שיווין בין המינים, מתרגשים מכך שאישה מסוגלת להיות גם כמו האיש בצבא בממשלה ובלימוד תורה, התורה מלמדת אותנו ששוויון איננו אחידות.

התורה לא מתנצלת מלומר שכשנולדת בת, יש כאן פוטנציאל חיים גדול יותר. התהליך הוא כפול, הטומאה כפולה והטהרה כפולה. ובכך רומזת, שמעלתה של האישה היא כפולה משל האיש.

חבל שבדורנו, ישנן נשים שבמקום לשמוח בחלקן הגבוה, הן רוצות לנסות להשיג את מקומם של הגברים, שיש בו צד שהוא נמוך ממקומה של האישה.