הפספוס הגדול | פרשת נח

האדם אוהב לרוץ קדימה, לחפש את החדשנות, את מה שלא מוכר, את המסקרן ויוצא הדופן. הוא מואס ברגיל ובמוכר, סולד מן השיגרה וההרגל, ואינו מכיר מספיק בערך של הקבוע והבסיסי. דבר זה נכון בחייו של הפרט ובוודאי גם בחייה של חברה, מדינה ולאום. וכנראה כאן פספסנו

חדשות כיפה הרב אסף הר-נוי 19/10/23 17:03 ד בחשון התשפד

הפספוס הגדול | פרשת נח
פרשת השבוע, צילום: pixabay

אחת השאלות הגדולות שעולות בפרשת נח היא על העונשים שנתן הקב"ה לשני החטאים הגדולים שמופיעים בתחילתה ובסופה של הפרשה. בתחילת הפרשה, דור המבול אשר חוטאים בחמס- גזל ועריות. מדובר בוודאי בדברים חמורים מאוד, ובהתאם לכך הם מקבלים את העונש הכבד ביותר שחוותה האנושות- חורבן העולם.

בסופה של הפרשה אנו נפגשים עם חטאם של בני דור הפלגה שבונים מגדל שכל כולו מרידה בה', כפירה ומריבה ישירה מול מי שאמר והיה העולם.

פרשת השבוע פרשת נח

איננו יודעים לחלק "ציונים" לחטא, איזה גדול מחברו, אולם אין ספק שמרידה ישירה בקב"ה, בקנה מידה כזה, נחשבת לחטא חמור ביותר, אך העונש עליו היה קטן ומזערי אל מול עונשם של דור המבול. אנשי דור הפלגה פוזרו ברחבי הארץ.

רש"י מרגיש בקושי זה ומתרץ אותו ביסוד שהוא כל כך ברור, ויש שיגידו נדוש, אך הוא כל כך נכון וחזק, וככל הנראה בו פספסנו.

פרשת השבוע פרשת נח

בני דור הפלגה, אומר רש"י, אולי חטאו בחטא חמור אבל הם היו מאוחדים מאחוריו, ולכן עונשם היה קטן ושולי אלא מול בני דור המבול שחטאו בחטאים שגרמו לשנאת איש את אחיו ולפילוג ומחלוקת בין בני האדם.

קשה להאמין למשמע אוזננו, אבל אפילו התאחדות למטה סביב כפירה ומרידה בה' יש בה איזה אור ועל כן הקב"ה חס ומרחם יותר על בני הפלגה מאשר על בני דור המבול.

ואנחנו?! אידך זיל גמור.

הרב אסף הר-נוי, רב קהילת אדרת אליהו וראש בימ"ד "מבקשי פניך", גילה ירושלים