הלוחות, משה רבנו ומנהיגות בישראל: המסר של פרשת כי תצא

מדוע מכונה ספר דברים "משנה תורה"? כיצד ראוי להנהיג? ומה הם שלבי הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא. הרב אהרון כ"ץ בדבר תורה לפרשת השבוע - "כי תצא"

חדשות כיפה הרב אהרן כ"ץ 23/08/23 17:37 ו באלול התשפג

הלוחות, משה רבנו ומנהיגות בישראל: המסר של פרשת כי תצא
הרב אהרון כ"ץ, צילום: ללא

ספר דברים מכונה על ידי חכמי ישראל משנה תורה. לכאורה זכה הספר בכינוי זה, כי בו בחר מנהיגם הגדול של ישראל, לשוב ולסכם את ימי מנהיגותו ואת התורה אותה הנחיל לעם לדורי הדורות. אך לא נוכל להסתפק בהגדרה זו על מנת להבין את חשיבותו המיוחדת של הספר. אפשר לראות בספר את השלמת כריתת הברית הין הקדוש ברוך הוא ועמו.

שלושת שלבי הברית

אפשר לומר שכריתת הברית בין ישראל והקדוש ברוך הוא עברה שלשה שלבים עיקריים: הראשון שבהם היה כריתת הברית עם אברהם אבינו. היא מצויה בדברים המתקיימים בין אברהם והקדוש ברוך הוא, ובאה לשיאה בברית בין הבתרים.

"ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". לא מבואר כאן מה הוא אותו הרכוש הגדול. ברור שכוונת ה' שיציאתם ממצרים תהווה בסיס להפיכתו של עמו של אברהם כעם ה'. זאת הייתה כריתת הברית בין ה' לאבי האומה ויש בה כדי להורות על העומד להתרחש בברית זו.

הברית השנייה היא ברית חורב. בהר סיני היה מעמד הברית של הקדוש ברוך הוא עם כל ישראל באופן ישיר ובלתי אמצעי, בקולות וברקים, קולה של השכינה.

בשלישית לקראת המעבר בירדן, כך מודיע משה לעם: "שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך". ובהמשך: "למען הקים את דבר אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב". עד עתה הייתה זו ברית אבות ומעתה, מימוש הברית עם הבנים בארץ הנחלה שם תתקיים הברית.

כאן מתאר משה את אחד מרגעי הדרמה הגדולים במהלך המרגש הזה: "ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם". (ספר דברים פרק ט') הביטוי ואשברם הוא לשון פעל. חז"ל מבינים שמשה שבר את הלוחות בכוח ואף מוסיפים לו ברכת יישר כוח על השבירה "יישר כוח ששיברת".

שיטת הרשב"ם

לטעמי מיוחדת היא שיטתו של הרשב"ם, "בעל הפשטות המתחדשות בכל יום". הרשב"ם מפרש כמעט בניגוד לחכמי ישראל "כי לא עצרתי כח". כך כתב גם בפירושו לפרשת כי תשא והוסיף שכך מצא גם בפרקי דרבי אליעזר. ואכן זהו חידוש המצוי בספר המיוחד הזה.

הרשב"ם אומר פה דברים גדולים. גם מנהיג בלתי נלאה כמו משה יכול להגיע לרגע שבו כלים כוחותיו. הוא נתן כל מה שבן אנוש יכול לתת לחברה ולעמו. הוא לא הביא את העם אל הבאר אלא הביא את הבאר אל העם. עמד בין השמים ובין הארץ לחבר את העם לאלוקיו, ובכל אופן נכשל. לא עמד לו כוחו הגדול ואין הוא מסוגל יותר לשאת את הכובד הזה והלוחות נופלים מידיו.

ומה הלאה?

ומה הלאה? אוספים כוחות חדשים. לא בורחים מן המערכה. לא נענים להצעות מפתות שנותנים לך, חוזרים ומנהיגים את העם. "ואתנפל לפני ה'כראשונה. לחם לא אכלתיו מים לא שתיתי. מתחילים הכל כראשונה על מנת לעמוד במשימת המנהיגות שהוטלה על משה רבן של ישראל. שיעור גדול בהנהגת עם ישראל.

הכותב הוא הרב אהרן כ"ץ. ממלא מקום רב העיר רמת גן ומנהל שירותי הדת בעיר.