פרשת חיי שרה | וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו

על פי חז"ל, ישמעאל עשה תשובה והוליך את יצחק לפניו בקבורת אברהם. מה היה חטאו של ישמעאל, ומה הקשר בין תשובתו של ישמעאל להולכת יצחק לפניו? רבי מאיר שמחה מדווינסק בפירושו "משך חכמה" משיב

חדשות כיפה הרב כרמיאל כהן 09/11/23 11:30 כה בחשון התשפד

פרשת חיי שרה | וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו
מערכת המכפלה , צילום: דוברות משטרה

(ז) וְאֵלֶּה יְמֵי שְׁנֵי חַיֵּי אַבְרָהָם אֲשֶׁר חָי מְאַת שָׁנָה וְשִׁבְעִים שָׁנָה וְחָמֵשׁ שָׁנִים: (ח) וַיִּגְוַע וַיָּמָת אַבְרָהָם בְּשֵׂיבָה טוֹבָה זָקֵן וְשָׂבֵעַ וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו: (ט) וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֶל שְׂדֵה עֶפְרֹן בֶּן צֹחַר הַחִתִּי אֲשֶׁר עַל פְּנֵי מַמְרֵא: (י) הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר קָנָה אַבְרָהָם מֵאֵת בְּנֵי חֵת שָׁמָּה קֻבַּר אַבְרָהָם וְשָׂרָה אִשְׁתּוֹ: (פרק כה)

חכמים עמדו על כך שבניו של אברהם שקברו אותו מוזכרים לא לפי תולדותם, והוקדם יצחק הצעיר לישמעאל הגדול. במיוחד בולט הדבר לאור ההשוואה לתיאור מיתתו וקבורתו של יצחק: "וַיִּגְוַע יִצְחָק וַיָּמָת וַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו זָקֵן וּשְׂבַע יָמִים וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ עֵשָׂו וְיַעֲקֹב בָּנָיו" (בראשית לה, כט), מה שמלמד שלא חכמתו ולא שאר מעלותיו של יצחק הן שגרמו להקדמתו.

פרשת השבוע פרשת חיי שרה

לאור הדברים האלו אמרו חכמים (בבא בתרא טז, ב, ונצטט לשון רש"י כאן): "מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם".

אמנם תשובה של זו של ישמעאל מזקיקה ביאור, וכן יש לבאר מה הקשר בין תשובה זו להולכתו את יצחק לפניו.

כדי להבין את תשובתו של ישמעאל מברר רבי מאיר שמחה בפירושו "משך חכמה" במה חטא ישמעאל. חטאו של ישמעאל מתואר בכתוב (בראשית כא, ט): "וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת בֶּן הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק". בעקבות זאת גורש ישמעאל מבית אברהם, אך מה פשרו של ציחוק זה?

ה"משך חכמה" מבין ציחוק זה של ישמעאל כפירושו של ר"ע ספורנו שם:

"מצחק – מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם באמרו שנתעברה מאבימלך. והטעם שלא קרה זה בעת לידת יצחק כי ישמעאל שמע כזאת אחר כך מליצני הדור, ואם באולי בעת הלידה היה מצחק לא הרגישה בו שרה שהיתה אז טרודה".

ציחוקו של ישמעאל מופיע מיד לאחר תיאור המשתה שנעשה בבית אברהם (שם שם, ח): "וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת יִצְחָק". לכן מבין ר"ע ספורנו שציחוקו של ישמעאל היה בענין המשתה, דהיינו שהיה "מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם באמרו שנתעברה מאבימלך". אמנם עולה השאלה מה טעם לעג ישמעאל על יחוסו המפוקפק של יצחק דווקא ביום הגמל את יצחק ולא בעת לידתו? על כך משיב ר"ע ספורנו שתי תשובות: א. יתכן שהרעיון "המבריק" הזה לא היה פרי מחשבתו של ישמעאל אלא של "ליצני הדור", וכשישמעאל שמע רעיון זה אמר אותו. ב. יתכן שישמעאל הלעיג כבר בעת לידתו של יצחק, אך שרה שמעה זאת רק עתה, וגזרה עליו גירוש.

בכל אופן חטאו של ישמעאל היה שעירער על יחוסו של יצחק, וממילא על מעמדו כבן הגבירה (שרה) מאברהם.

פרשת השבוע פרשת חיי שרה

לפי זה תשובתו של ישמעאל היתה בהודאתו בכך שיצחק הוא בן הגבירה, וממילא הוא קודם לו לישמעאל, שהוא בן השפחה. לכן הקדמתו של יצחק בקבורת אברהם היא בדיוק תשובה על חטאו של ישמעאל, ומכאן שעשה תשובה.

נעיין בדברי ה"משך חכמה":

"ויקברו אותו יצחק וישמעאל – בבא בתרא סוף פרק קמא (טז, ב) ומדאקדמיה, שמע מינה עשה תשובה. פירוש דהטעם משום דהוא היה בן הגבירה, אבל חטא של ישמעאל היה כי מצחק היה על המשתה, שמאבימלך נתעברה, כפירוש הספורנו. לכן תשובתו היתה, שהודה שיצחק בן הגבירה מאברהם, והיה מאמין לקול המלאך ששמע, כמו שדרשו על הפסוק "והוא אחריו" (יח, י) זה ישמעאל".

בסוף דבריו שצטטנו מוסיף ה"משך חכמה" פרט נוסף, על פי דברי חז"ל, שישמעאל היה נוכח בעת הבשורה על לידת יצחק. פרט זה חשוב כיון שאפשר לשאול מדוע נחשב לעגו של ישמעאל כחטא, ומנין לו לדעת שלא מאבימלך נתעברה שרה. לכן מוסיף ה"משך חכמה" שישמעאל ידע שיצחק הוא בנו של אברהם ולמרות זאת אמר את שאמר. ותשובתו של ישמעאל היתה "שהודה שיצחק בן הגבירה מאברהם, והיה מאמין לקול המלאך ששמע".