פ"ש עם ח"כ: חברת הכנסת קטי שטרית

בכל שבוע חבר כנסת אחר ימסור לנו את דבר התורה שלו על פרשת השבוע. חברת הכנסת קטי שטרית תספר על פרשת וירא

מירב כהן, חדשות כיפה
יז בחשון התשפ
,
15 בנובמבר, 2019 9:51

צילום: כיפה

בכל שבוע חבר כנסת אחר ימסור לנו את דבר התורה שלו על פרשת השבוע. השבוע חברת הכנסת קטי שטרית (ליכוד) תמסור לנו את דרשתה על פרשת וירא. שטרית, מקום 32 במפלגתה, נכנסה ברגע האחרון לכנסת ה-22 כאשר מפלגת הליכוד קיבלה ברגע האחרון את את המנדט ה-32, לאחר מאבק מול יהדות התורה. 

 

15.11.2019

1. אם אברהם לא היה נכשל בניסיון העקדה ההיסטוריה הייתה מתכווצת ובית שלישי היה יורד לו כבר בהר המוריה (משה אהרון עו"ד)

ה"לך לך" הראשון והשני - והעיוות ההיסטורי התאולוגי הנורא

בס"ד.

מאז שעמדתי על דעתי, חלק ניכר ממצגיה וערכיה של היהדות נראו לי מעוותים משהו

משגדלתי אט אט גם הטבתי יותר לא רק לזהות את העיוותים אלא גם לנסות ולהתחקות אחר האמת האחרת.

אותה הקרויה נעדרת.ניסיתי ואני עדיין מנסה בכוחותיי הדלים לאחוז בה באותה האמת האחרת - הסובייקטיבית לפי שעה.

ניתקלתי לא פעם בבוז ניחר ובתגובה דוקטרינראית המקובל על הפאנטים של : "לך לטיפול" .

תגובה שכאמור מאפיינת את הפטנטים.אותם שאין בהם גרם של סובלנות לשמוע ולהתמודד עם אמת אחרת. .

מנגד הרוב הדומם כממלא פיו מיים,או אפילו שתיקתו הפאסיבית משדרת :

כל כך הרבה חידושים לא יתכן, משמע וודאי יד הדמיון שולטת בהם או מדריכה אותם.

הנה כי כן לשאלה מה כל הפתיח הפאטטי הלזה בא לומר.

אנו מזדרזים להשיב בצורה ישירה ומפורשת בעינינו אין לך מיתוס יותר מעוות ומופרך ממיתוס העקדה.

ניסיון העקדה הפך לגולת הכותרת של כל ניסיונותיו של אברהם והכתיב מורשת קלוקלת של ערכים או רישומים מטעים ומכשילים.

מיתוס מופרך וכושל זה לעניות דעתינו הביא כך או אחרת גם להתארכות הגלות לאלפיים שנה ואף יש ואולי היה לו חלק לא מבוטל בשואה האיומה .

ולדעתינו האמת התורנית היא אחרת גולת הכותרת של נסיונות אברהם היא ניסיון הראשון של :

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" הוא הוא הניסיון שכל כולו בדרך אך לחיים ולא סתם חיים, אלא חיים של משמעות וחזון. הוא האיפכא המופגן והמוצהר לניסיון האחרון [ניסיון העקדה] המתעסק בערך המוות כערך של ציווי אלוהי אפשרי. הוא השאיר את הפתח הנורא שיש ויכול בעבור דבר מה יקום צו אלוקי להפר את קדושת החיים. ולדרוש מהאדם את מסירת הנפש.....

עניין : "היהרג ואל יעבור" נטע בנו את התודעה האפשרית כי יש בכלל משהו באלה החיים שבעבורו רוצה כביכול הקב"ה .

שנבטל ונמחה את החיים של עצמנו והכל למענו או למען מצוותיו

משל אל חי ברא עולם של חיים וברא בעת ובעונה גם ערכים בשביל למות עליהם או למענם.

והנה בואו וראו את הדברים מהכתוב

בשני הניסיונות הראשון והאחרון עשתה התורה שימוש בלשון : "לך לך".

משל ביקשה התורה בירור נוקב בין שתי אפשרויות זו העומדת על החיים למען האלוקים

והאחרת שאלי מקדשת את המוות בעבור האלוהים

משל גם יש כאן מגמה ברורה להצביע לבסוך על הליכה איסטרטגית אחת וברורה. ואשר באה גם לבטל וכליל את האחרת.

או אפילו את משמעות אפשרית של האחרת.

בהחלט כוונת התורה הייתה לשרטט את הקצוות : ליצור ביניהם מתח רעיוני ותיאולוגי ועם צפייה כי מרכז הכובד הרעיוני והתודעתי יסוב לבסוף על הניסיון הרלוונטי של ה"לך לך" ועל כלל משמעויותיו .

הקריאה הראשונה והניסיון הראשון של ה"לך לך" הוא הנסיון היותר חשוב היותר נכון והיותר ערכי איסטרטגית .

הוא כל כולו חזון של חיים וברכה ולא רק לאדם אחד או עם אחד אלא כלל גם את כלל גויי הארץ .

מנגד ניסיון העקדה אשר בא לייחס כביכול לאלוהים רצון של ביטול החיים למענו הוא כל כך מופרך ולא נכון עד כי לא היה צריך בכלל לרומם ניסיון זה ולא להשתבח בו כבניסיון שאברהם עמד בו והעיקר אי אפשר ללמוד מניסיון זה כלום חוץ מהערך המובן מימלא ולכתחילה כי לעולם אלוהים לא מבקש ולא יבקש שיקריבו בעבור אדם חי או מת.

במילים אחרות אם היינו משכילים להבין ניסיון זה של העקדה היינו לומדים ממנו כי כל אופציה המנוגדת לניסיון הראשון כאמור היא פסולה ואיננה רלוונטית . העובדה כי בסוך פרשת העקדה מופיעה שוב הברכה לאברהם לזרעו וכמו גם חובתו לעניין זה לכלל בני האדם רק מוכיחה כי מדובר בשיחזור חיוור של המברכה הראשונה של הניסיון הראשון . ואת ייתורו של של זה הניסיון האחרון

הנה כי כן האלוהים בוחר רק בחיים. תרגיל הניסיון האחרון של העקדה בא לוודא כי תשלל מכאן ולהבא ולעולמי עולמים כל אפשרות של הקרבת אדם בעבור האלוהים ולדעתנו אף נגזר מכך כי אף סיכון וודאי של חייו של האדם בעבור ערך אלוהי כל שהוא - דינו לשלילה מוחלטת גם כן.

הנה כי כן ולסיום:

זה דרכה של התורה ליצור מתח מובנה בין הקצוות.

בין הקצה של החיים לקצה האחר של המוות כשהקביעה האיסטרטגית היא של ה"לך לך" הראשון .שהיא היא ההליכה היחידה הראויה לכל אדם.

ואשר רק היא מבטיחה חיים לכלל האנושות .

שכך גם האלוהים מבקש תמיד

נכתב על ידי Moshe.Aharon , 10/11/2019 13:14

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2019

2. אני לא ה"משוגע" היחיד (משה אהרון עו"ד)

ראו הפיוט של רבי יוסף בר שמואל טוב - עלם
לשבועות [בן דורו של רש"י]

דווח על תגובה לא ראויה
15.11.2019

3. הנטיה לבנות מזבחות ולהקריב קורבנות קיטלגה את אברהם כמאמין מוגבל......שצריך לעבור עוד ניסיון בתחום.... (משה אהרון עו"ד)

אברהם קפץ כל כך גבוהה להאמין באל יחיד.
אך לא היה עדיין בשל לבנות עולם שכולו טוב .
היזקקותו על כל צעד ושעל למזבחות וקורבנות ,חייבה לבחון אם יש עדיין בקרבו נטיות גם לקורבן אדם .
על רקע זה בא ניסיון העקדה .......
אם אברהם היה הולך להר המוריה עושה את כל ההצגה ובמקום לעקוד את יצחק
היה תוקע את המאכלת באדמה ואומר ריבונו של עולם אני יודע שלא ממש התכוונת .
אז לצורך הניסיון באתי עד הינה ועכשיו לא אכשל בזה הניסיון.
ואזיי היה מפגין בשלות של ימות המשיח וכאמור בו במעמד היה יורד לו מן השמיים הבית השלישי........

דווח על תגובה לא ראויה
17.11.2019

4. כשהאישה הגדולה מנצחת (משה אהרון עו"ד)

כשהאישה הגדולה מנצחת
17/11/2019 07:42:59
בס"ד.

כשהאישה הגדולה מנצחת


לא בכדי "שדכו" חז"ל את ההפטרה על האישה הגדולה משונם

שכפתה על הנביא להחיות את בנה המת

לפרשת העקדה של אברהם.והנה זה מול זו. :

האבא הגדול - אב המון גויים הלך לשחוט את בנו בדבר האלוהים.

והיא האישה הגדולה הלכה להחיות את בנה המת

בנחישותה ובגדלות רוחה

הוא האמין באלוהים כחזות הכל

והיא האמינה גם בבני אדם.

הוא ביקש את הבן היורש

והיא לא ביקשה דבר .

לבד ממה שצפתה ברוחה הגדולה

לאמור :

"אל תכזב בשפחתך"

הוא הלך להר המוריה להורות הלכה לדורות

באיפכא למה שהתכוון לעשות

והיא הלכה להר ה"כרמל" :

לדובב לחיים ,["מל"] את ה"כר" [כרמל]

עליו שכב בנה המת.

הוא הלך עם שני נערים לעקדה שישמרו על החמור.

והיא האישה הגדולה הלכה רק עם נער אחד

שנהג בחמור ואפשר לה כל הדרך לדבר עם האלוהים.

הוא אפילו לא התווכח עם האלוהים בעבור בנו

והיא כאמור כל הדרך ירתה חיצים לכל עבר

וזיעזעה שבעה רקיעים .

ועוד קודם ביחס למידת האירוח :

הוא הפציר במלאכיו להתארח

והיא אחזה בנביא ממש.

כפתה עליו להיכנס

לאכול לשתות ולנוח

הוא ארח תחת העץ

והיא בנתה עליית קיר והניחה בה :

מיטה , שולחן , כיסא ומנורה

ולבסוף הוא הלך שכשברור לו לכאורה

שבנו הולך להישחט ועל ידו שלו

היא הלכה נחושה להחיות

את בנה המת

בהיותה תפארת
לאם כל חי

דווח על תגובה לא ראויה
18.11.2019

5. הקרניים של העקדה והקרן השלישית - שופרו של משיח (משה אהרון עו"ד)

הקרניים של עקדה והקרן השלישית - שופרו של משיח

בס"ד.האייל שנאחז בקרניו בסבך

של הר המוריה

הפך זמין לקורבן

גם לסמל של קורבנות העתיד

הרויים בדם וחלבי שלמים.

בשני קרניו. המסובכות

סימל את שני בתי המקדש

העתידיים שסופם להיחרב.

שקרניים המסובכות בסבך

של קורבן ודם

לעולם אינם יכולים להשתכלל

לשופרות של גאולה.

ביית שלישי שייבנה או ירד

יושתת על אדניה של

הקרן השלישית

הנאחזת ביד האדם

ואשר תשמיע סוף סוף

את הבשורה של :

לא עוד דם

ולא עוד חריכת בשרים

אותה בשורת הגאולה

של ימות המשיח.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

ראש הממשלה בנימין נתניהו צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

ואז הגיעה ימינה: דווקא כשנתניהו הגיע לשיא, הכל התחיל להתפרק

קרא עוד