פרשת ויגש: "אין כניסה לצלמים!"

היום, אנשים רבים תוך כדי הרגעים הכי מרגשים של החיים שלהם (בחופה, בבר מצווה, בברית ובטיול משפחתי), עסוקים בדבר אחד לצלם, ומיד אח"כ לפרסם. למה כולם צריכים לדעת מה שקורה בתוך המשפחה!?

הרב הלל מרצבך הרב הלל מרצבך 18/12/17 12:35 ל בכסלו התשעח

פרשת ויגש:  "אין כניסה לצלמים!"
הרב הלל מרצבך, צילום: באדיבות המצלם

האירוע המרגש בתנ"ך
כשאני מנסה לחשוב מהו הרגע המרגש ביותר בתנ"ך. נראה לי שאלו הפסוקים הדרמטיים שמופעים בפרשתנו. אותם שניות שהתגלה יוסף לאחיו. אם רק היה אפשר לצלם את המבטים של יוסף, של אחיו, את הדמעות (בראשית מה, א): "וְלֹא יָכֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו" את האחדות המשפחתית שחוזרת בכמה שניות. 
אם נכוון את המצלמה כמה שניות לפני אותו רגע עוצמתי. נשמע את יוסף קורא: "הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי". והתורה מעידה: "וְלֹא עָמַד אִישׁ אִתּוֹ בְּהִתְוַדַּע יוֹסֵף אֶל אֶחָיו". ויש לשאול למה יוסף מבקש זאת, למה זה נצרך ומודגש הבקשה: "הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי"? 
מספר תשובות הובאו בפרשנים, ננסה להביאם ואח"כ להציע הסבר נוסף.

א. שלא לבייש את אחיו
המדרש תנחומא (ורשא, פרשת ויגש אות ה) כותב כך: "אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים". וכן פירש רש"י ועוד פרשנים, שיוסף לא רצה לבייש את אחיו שידעו כולם שהם מכרו אותו.

ב. שלא יסתכלו המצרים במילתו
בפירוש שכל טוב (בראשית מה, א) הביא הסבר מכיוון קצת שונה: "הוציאו כל איש מצרי מעלי, שלא יסתכלו במילתו".

ג. שהמצרים לא יזלזלו ביוסף ובאחיו
הרמב"ן (בראשית מה, א) הביא הסבר אחר: "הוציאם משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המכירה, כי תהיה להם לחרפה וגם אליו למכשול, שיאמרו עבדי פרעה ומצרים עליהם, אלו אנשי בוגדות, לא יגורו בארצנו ולא ידרכו בארמנותינו, בגדו באחיהם, גם באביהם בגדו, מה יעשו במלך ובעמו, וגם ביוסף לא יאמינו עוד"

ד. שבועת האחים שלא לגלות את המכירה
בפירוש הדר זקנים (בראשית מה, א) כתב שאחי יוסף השביעו אותו בשעת המכירה שלא לגלות על המכירה: "כי לא רצה לגלות הדבר רק לאחיו כי השביעוהו שלא לגלות". וכן כתבו הריב"א (השני), והרא"ש.

ה. רמז כלפי יחס ה' עם ישראל והגויים
ר' יעקב אבוחצירא בספרו "פתוחי חותם" כתב על דרך הרמז: ש"יוסף" בגימטרייה זה 156. וכן שם ה' = 26 כפול 6 (המבטא את העולם החומרי) = 156. 
וביאר, שה' הוא המשביר לכל העולם, מבקש להתוודע לבניו בני ישראל, אך המקטרגים יצר הרע והגויים מונעים זאת, עד שה' לא יכול לשאת זאת, ומבקש "הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי", ואז מתגלה לבניו.

ו. צניעות משפחתית
ואולי ניתן להציע כיוון אחר, שקשור לימינו אלה. יוסף מלמד אותנו שצריך לדעת לסגור את הדלת. פשוט להיות עם המשפחה לבד בזמנים המיוחדים שלנו. לשמור על הצניעות המשפחתית. 
ניתן לכנות יוסף "סלב'" מצרי. הוא עבד שהפך להיות מלך. כולם מדברים עליו בכל העולם. ודווקא בשל כך, יוסף חש שאת העניינים המשפחתיים שלו הוא צריך לעשות רק עם המשפחה. לא רק משום בושה כזו או אחרת, אלא פשוט צניעות משפחתית. אין סיבה כעת שבמדור הרכילות היומית כל מצרים ידברו על האחים של יוסף, מה היה ומה הוא עשה.
היום, אנשים רבים תוך כדי הרגעים הכי מרגשים של החיים שלהם, תוך כדי נקודות שיא במשפחתם  (בחופה, בבר מצווה, בברית ובטיול משפחתי), עסוקים בדבר אחד לצלם, ומיד אח"כ לפרסם. 
למה לפרסם!? למה לא ליהנות מהרגע!? למה כולם צריכים לדעת מה שקורה בתוך המשפחה!?
כמות הוואטספים שאנשים שולחים ומקבלים היא בלתי נתפסת. כשאנחנו בענייני המשפחה חשוב לדעת לסגור את הדלת. להיות לבד עם המשפחה, לא כל דבר צריך לפרסם ולהציג. 
צניעות המשפחה היהודית היא ערך עליון שעליו יוסף לא מוכן לוותר. גם כשהוא לא מסוגל להתאפק, גם כשהוא היה יכול לתת לעוד אנשים להוריד דמעות ולהתרגש יחד אתו, יש ערך עליון של שמירת הצניעות המשפחתית. 

לסיום...
שנזכה ללכת בדרכו של יוסף הצדיק, ולדעת שאת הרגעים הגדולים והמשמעותיים שלנו נשקיע בפנים, עם המשפחה בדלת סגורה, נדע לכבות את הפייסבוק והוואטספ' כשצריך, ולחוות את החוויות המשפחתיות באופן אינטימי ועמוק. ננסה להשקיע בפנים ולא כל דבר לפרסם ולהוציא החוצה.