פרשת בשלח | כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה

הנצי"ב בפירושו "העמק דבר" לומד מפרשתנו שגם בימות המשיח, בשעה ש"יגבר כח הדין וצרוף גדול גם בישראל", בכל זאת "נכון לבבינו בטוח בה' שלא נהיה נשטפין בדין". מהיכן הוא לומד זאת?

חדשות כיפה הרב כרמיאל כהן 25/01/24 12:44 טו בשבט התשפד

פרשת בשלח | כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה
פרשת השבוע, צילום: shutterstock

(יט) כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה בְּרִכְבּוֹ וּבְפָרָשָׁיו בַּיָּם וַיָּשֶׁב ה' עֲלֵהֶם אֶת מֵי הַיָּם וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם: (פרק טו)

מטרתו של הפסוק "כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה... " אינה ברורה; לכאורה פסוק זה נותן טעם לשירת הים, אבל הטעם ידוע גם בלעדיו! ובלשונו של הנצי"ב בפירושו "העמק דבר": "מה זה בא להודיענו מה שכבר נתבאר יפה הסיבה שהגיענו לשיר". לאור שאלה זו קושר הנצי"ב פסוק זה לפסוק הקודם לו "ה' יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד". לפני שנעמוד על הקשר נעיין בפירושו של הנצי"ב לפסוק "ה' יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד"; כך הוא כותב:

"ה' ימלוך לעולם ועד. התפללו שתהיה מלכותו לעולם ועד, היינו שיהיה ניכר לכל העולם שהוא יתעלה מנהיג במלכות שמים. וזה התפלה יתקיים לימות המשיח שיהיה ה' למלך על כל הארץ".

פרשת השבוע פרשת בשלח

תפילה זו המייחלת להנהגה תמידית של ה' על כל העולם, עתידה להתקיים בימות המשיח. הנצי"ב מבין שגם הפסוק הסמוך לו "כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה... " אמור לימות המשיח; נעיין בדבריו:

"ידוע כי בשעה שיגיע זה הענין הנעלה, יגבר כח הדין וצרוף גדול גם בישראל, עד שאמרו בסנהדרין (דף צח, ב) שאמר עולא ועוד אמוראי 'ייתי ולא אחמיניה'. משום הכי בא סיום השיר, דמכל מקום נכון לבבינו בטוח בה' שלא נהיה נשטפין בדין, שהרי בא סוס פרעה וגו' ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. באותה שעה שכבר היו המצרים נשטפים בכח הדין הקשה, והיה באמת כח הדין גם על ישראל... אבל הרי מכל מקום הלכו ביבשה בעת שהיה כבר מצד אחר שטף הים. וכך יהיה לעתיד,

דאף על גב שיהיה קשה לסבול כח הדין אבל לבטח לא נהיה נשטפין בדין".

חכמים מתארים שבזמן שעברו ישראל בתוך הים ביבשה היתה מידת הדין מתוחה גם כנגדם לאבדם בים; כך כתב למשל רש"י בביאורו לפסוק "וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים הַהֹלֵךְ לִפְנֵי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיֵּלֶךְ מֵאַחֲרֵיהֶם" (יד, יט): "בכל מקום הוא אומר מלאך ה', וכאן מלאך האלהים, אין אלהים בכל מקום אלא דין, מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים".

גם ימות המשיח יהיו ימי דין עד שאמוראים אחדים התבטאו שאינם רוצים לראות את המשיח מתוך חשש מהזמנים הקשים שיהיו בזמנו.

פרשת השבוע פרשת בשלח

הפסוק "כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה... " המתאר את אשר היה בקריעת ים סוף מלמד על העתיד לבוא. בעת קריעת ים סוף "באותה שעה שכבר היו המצרים נשטפים בכח הדין הקשה, והיה באמת כח הדין גם על ישראל", באותה שעה ממש "וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם".

כך יהיה גם בימות המשיח, גם בשעה ש"יגבר כח הדין וצרוף גדול גם בישראל", בכל זאת "נכון לבבינו בטוח בה' שלא נהיה נשטפין בדין".

מטרתו של הפסוק "כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה... " ללמד שגם בשעות קשות לישראל, שעות שישראל מצויים בסכנה גדולה, גם אז אנו מובטחים שאמנם "כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה בְּרִכְבּוֹ וּבְפָרָשָׁיו בַּיָּם וַיָּשֶׁב ה' עֲלֵהֶם אֶת מֵי הַיָּם" אבל "וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם" – "לבטח לא נהיה נשטפין בדין".