סגור

פרשת בראשית: כשנדע להיות עצמנו

כשמבינים בשביל מה נברא העולם כל השאלות מקבלות הבנה אחרת. כשמפנימים בשביל מה באנו לכאן, התודעה משנה את פניה

הרב הלל מרצבך
כד בתשרי התשעט
,
03 באוקטובר, 2018 10:28
הרב הלל מרצבך

הרב הלל מרצבךצילום: באדיבות המצלם

רש"י הראשון על התורה

רש"י בפירושו הראשון על התורה (בראשית א, א) כותב בשם המדרש:

"אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קיא ו) "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים", הם אומרים להם: כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

ברצוני לשאול על דברי רש"י מספר שאלות, שמתוכם נוכל לברר יסוד חשוב בימים המורכבים שעומדים לפנינו: 

א.      מדוע שהגויים יתחשבו בתורה שלנו ובכתוב בה? הגויים לא מאמינים בתורתנו אז לשם מה זה עוזר שכתוב בפרשת בראשית שהארץ שייכת לקב"ה? 

ב.      המדרש מביא ראיה לדבריו מהפסוק: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים", אם אכן ה' הגיד לעמו, מכוח מה יאמינו בזה הגויים? מה יעזור שנגיד לגויים, הרי ה' אומר זאת רק לנו בתורה שלנו? 

ג.       כתוב בפסוק (תהלים קטו, טז): "הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַה' וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם", מרגע שה' נתן לנו את הארץ, כעת היא כבר איננה שלו במובן הפשוט, ולכן לא שייכת הטענה כל הארץ של הקב"ה? ובעצם הכל שייך לה' ממילא. 

ד.      הטענה שנבוא ונאמר לגויים: "כל הארץ של ה' הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו" לא מובנת כלל - וכי אם ה' ברא את העולם אז מותר לגזול מהגויים? זה מזכיר טענות של ילדים בגן שאומרים: "גנבתי כי הכול של ה'". 

ה.      גם הטענה שאנו אומרים לגויים: "הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו" אינה ברורה ולא מובנת. אם ה' היה נותן לנו אותה בנס על טבעי ניחא. אך מדובר כאן שבאנו וכבשנו את הגויים שישבו כאן בארץ, האם זה מתאים לטענה "נתנה לאשר ישר בעיניו". זה ממש גזל לכאורה! 

ו.        אם התורה פתחה בבראשית כדי לספר לנו את סיפור הבריאה שנדע שה' ברא את העולם, לשם מה היא צריכה להרחיב את פרשיות נח עד בא. היה ניתן לכתוב מיד אחרי סיפור הבריאה את השתלשלות 26 דורות מאדם עד משה רבנו ולתת לנו את תרי"ג המצוות? 

ז.       הרמב"ן (בראשית א, א) הקשה גם: האם זה הטעם לסיפור הבריאה, והרי: "צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלהים, כי הוא שורש האמונה, ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר?" 

ח.      החזקוני הוסיף והקשה עוד על דברי המדרש: "היאך יכולין הכנענים לומר לישראל גזולה מז' אומות: חדא, דאין זו גזולה שמה שקנה עבד קנה רבו וקים לן: דכנען לזרעו של שם עבד הוה, כדכתיב: "ויהי כנען עבד למו"." 

ט.      ועוד הקשה החזקוני: "ועוד אדרבה הם גזלוה מישראל כמו שפירש"י בפרשת לך לך "והכנעני אז בארץ" - היה הולך וכובש את הארץ מזרעו של שם שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו".  

מהותה של התורה

נראה ליישב את הקושיות הללו על פי רעיון שכתב הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל. הוא ביאר שר' יצחק בא ללמדנו במדרש שהתורה היא לא רק קיצור שלחן ערוך. התורה היא דרך חיים שעם ישראל נבחר לבצע. וכשעם ישראל יבין שיש לו אידאל, ייעוד ותכלית כל העולם יצעד לקבל זאת. זה חלק מחוקי הבריאה. השלמות תבוא כשעם ישראל, יישב בארץ ישראל ויפעל על פי תורת ה'. 

כשמסתכלים על הפלסטיני הבודד, המסכן, שסבא רבה שלו גר כאן, באמת עולות קושיות האם גזלנו את אדמת יפו, חיפה וירושלים מידו? אך כשמבינים בשביל מה נברא העולם כל השאלות מקבלות הבנה אחרת. כשמפנימים בשביל מה באנו לכאן, התודעה משנה את פניה. 

כל המשך ספר בראשית ונסיבותיו רואים שה' בוחר בנו בני אברהם, יצחק ויעקב כעם הנבחר ומגדיר מהי ארץ ישראל, והיכן תחול הברכה. הוא מטיל עלינו משימות כבדות משקל לקדם את העולם לתיקונו. וזהו "כוח מעשיו הגיד לעמו". עם ישראל נבחר לספר את דבר ה' בעולם. היכן? "לתת להם נחלת גויים". וכשאנו נאמין בזה, גם הגויים יאמינו בזה. 

לסיום

כשעם ישראל יבין את הייעוד שלו. כשנדע לעמוד ולומר באמונה שלימה ובפה מלא בפני כל העולם: "זו ארצו של ה', והוא בחר בנו לגלות את שמו, ולכן אנו צריכים לגלות את ייעודנו בארץ ישראל, בירושלים ובהר הבית" כבר כל הרשעה כולה כעשן תכלה. כפי שראינו לאורך ההיסטוריה.

ונזכה לראות בגאולה השלימה בקרוב. אמן.

 

03.10.2018

1. חזק!!! תודה רבה!!! (-)

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2018

2. חבל שביבי לא קורא את זה!!! (יהודי כשר)

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2018

3. טראמפ היה מאפשר את בניין בית המקדש הבעיה זה הערב רב שאצלנו (תגובה ליהודי כשר)

הגיע הזמן להגיד את האמת בקול רם

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2018

4. דברים קשים לא חלילה נגד כב' הרב אלא נגד השיטה....... (משה אהרון)

בס"ד.

זו טרגדיה היסטורית נמשכת

הפכנו את התורה והבריאה כמושא של שיעבוד כמניפסט אישי אנוכי שכל כולם נעדו אך לעם ישראל ולחזונו

משל אין חומש בראשית ודווקא כספר תולדות האדם באשר הוא אדם..

משל התורה לא החלה בכוונת מכוון דווקא בספר תולדות האדם באשר הוא אדם.

וטבעה את היסוד הקודם לכל המצוות וכדגל גלובלי כי האדם הוא צלם אלוהים.

לרמז כי כל מה שיבוא בהמשך תמיד האדם יהא המושא כחליפו הזמין והנראה של האלוהים.

כך ממש שהרי אלוהים לא זקוק לכלום

התורה נבראה כפירמידה .הבסיס שלה אינם המצוות אלאדווקא הערכים האוניברסאליים של ספר בראשית כדרך ארץ שקדמה לתורה .

והנה מה עשינו ברשי הראשון של התורה רוקנו מתוכן את חומש בראשית .

בחוצפה שאין כדוגמתה הפכנו את עצמנו כעיקר העיקרים כראשית וכאחרית .

רוקנו מתוכן את כל משמעותה האוניברסאלית של התורה .

בטכניקה דוקטרינרית למצער תמוהה בכך שכבר מהפסוק הראשון בתורה הפנינו זרקור לעצמנו תוך דגש על היותנו עם הבחירה .משל אין חומש בראשית לעצמו.

נכפנו על התורה להתחילה מחומש שמות .חומש גאולתנו ולא מחומש בראשית גאולת האדם באשר הוא אדם

העולם נברא לגאולת האדם באשר הוא אדם ועם ישראל נבחר לעמוד בראש החנית לצקת את כל התכנים הערכיים המחברים אלוהים ואדם דרך האדם ולא במנותק ממנו .

לצקת תוכן ממשי ומעשי בערך העל של : "צלם אלוהים".

והנה בגישתכם זו לעולם לא תזכו לגאולה השלמה כי הגאולה השלמה היא סגירת המעגל חזרה לאדם באשר הוא אדם ולגאולתו של האדם כאדם .כעין החזרת האדם לגן העדן אותו שהאדם יוצר כ"ברא לעשות"

תרשמו גם בעוד אלף שנה לא תזכו לגאולה.

אתם על מסלול סרק של חבלי גאולה שככל שהשנים חולפות הסטייה מכאיבה ומרחיקה אותנו יותר ויותר מסגירת המעגל . [חזרה לגן העדן האבוד עלי ארצות]

ממש לפני יומיים רקדנו עם ספר התורה בהקפות .

מה משמעות ההקפות אם לא לרמז למהות המעגלית כי חמשת החומשים של תורת ישראל הם מעגל סגור ספר משנה תורה החותם לכאורה מתחבר שוב לחומש בראשית כך גם הייתה קריאת התורה בשמחת תורה .

והנה הזנחתם כליל את חומש בראשית והתרחקתם מאתגר גאולת האדם וחזון גן העדן האבוד שהוטל לפתחנו בגאולת האדם כל האדם באשר הוא אדם . [והיה ברכה.....]

אני יודע שיכול ומי ייפגע מהדברים ואני מקדים ומתנצל .

אך חובתי לאומרם באשר "אם לא הגיד ונשא עוונו"

וליבי אומר לי כי יום אחד תשובו להסכים עמי.

דווח על תגובה לא ראויה
03.10.2018

5. הביקורת שלך היא כלפי חז"ל!!! רש"י ציטט את דברי המדרש!!! (תגובה למשה אהרון)

אתה יודע לאן הגיעו אלו שהתנתקו מחז"ל?

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

חגית משה צילום: יחצ

חגית משה דורשת - ראש הרשימה או תיק בכיר ראשון

קרא עוד