סגור

פרשת בלק: לפחד מעבירות ולא מקללות

כל הנסיונות של בלעם לקלל את עם ישראל עלו בתוהו. אולם, כשהצליח להחטיא את עם ישראל, הוא גרם ל24 אלף נפגעים. מה זה מלמד אותנו על היחס בין קללות לעבירות, ועל הצדק האלוקי המוחלט?

הרב אלדד יונה
ח בתמוז התשעט
,
11 ביולי, 2019 9:32
הרב אלדד יונה

הרב אלדד יונהצילום: באדיבות המצולם

בפרשתנו אנו קוראים על נסיונותיו של בלעם לקלל את עם ישראל. בתחילה מנסה בלעם "לשחד" את ה' שישמע לקללותיו ע"י בניית שבעה מזבחות והקרבת קרבן בכל אחד מהם. מדוע דווקא שבעה מזבחות? מסביר לנו רש"י (כ"ג, ד'): "את שבעת המזבחותשבעה מזבחות ערכתי אין כתיב כאן, אלא את שבעת המזבחות, אמר לפניו אבותיהם של אלו בנו לפניך שבעה מזבחות, ואני ערכתי כנגד כולן. אברהם בנה ארבעה: 'ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו'; 'ויעתק משם ההרה', ויאהל אברהם וגו', ואחד בהר המוריהויצחק בנה אחד-'ויבן שם מזבח וגו'ויעקב בנה שתים- אחד בשכם ואחד בבית אל: ואעל פר ואיל במזבחואברהם לא העלה אלא איל אחד".

בשלב הראשון בלעם חושב שהברית של ה' שמגן על עם ישראל היתה בגלל המזבחות והקרבנות שבנו האבות, אז בלעם בונה מזבחות כנגד מה שבנו כל האבות ביחד, ומקריב יותר קרבנות מהם. אולם הדבר אינו מסייע לו, וה' עדיין מגן על עם ישראל והופך את כל קללותיו של בלעם לברכות.

בפעם השנייה, מייעץ בלק לבלעם ללכת למקום שממנו יראה רק חלק מהעם ולא את כולו ויקלל לפחות חלק מהעם. מה הרעיון? ה' התחייב לאברהם בברית בין הבתרים שזרעו יתקיים לנצח. אומר בלק, אולי בלתי אפשרי לחסל את כלל ישראל בקללה, אבל לפגוע בחלק ממנו זה אפשרי באמצעות קללה, שהרי ה' לא התחייב שכל יהודי יישמר, אלא רק שעם ישראל ימשיך להתקיים כעם. גם זה לא עוזר לבלק ובלעם, ושוב פעם חוזר בלעם עם ברכות לעם ישראל במקום הקללות.

בפעם השלישית רואה בלעם שה' לא חפץ לקלל את עם ישראל, לא כולם ולא מקצתם, ולכן הוא נוקט בטכניקה חדשה- הוא יזכיר עוונותיהם של ישראל, כגון העגל שעשו במדבר, ואז יהיה לקללה על מה לחול (רש"י, כ"ד, א'). גם הפעם לא מצליח בלעם לקלל, ובמקום זאת הוא מברך את ישראל.

בשלב הזה בלק מאבד את סבלנותו ומגרש את בלעם לפני שינסה שוב לקלל ושוב יברך, ויעשה נזק נוסף לבלק. לפני שבלעם הולך, הוא מייעץ לבלק מה לעשות. כך כותב רש"י (כ"ד, י"ד): "
לכה איעצך- מה לך לעשות. ומה היא העצה?  אלוקיהם של אלו שונא זמה הוא כו', כדאיתא בחלק (סנהדרין קו ע"א). תדע שבלעם השיא עצה זו להכשילם בזימה, שהרי נאמר 'הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם' ". כלומר, בלעם מייעץ לבלק להחטיא את ישראל עם בנות מדיין, ושעל ידי החטא החדש עם ישראל יענשו, וכך בלק כן יצליח לפגוע בעם ישראל.

לצערנו, תוכניתו זו האחרונה של בלעם הצליחה, עם ישראל חטא עם בנות מדיין ואף עבד את אלוהיהן של בנות מדיין, מה שגרם לעם ישראל להיענש בעונש נורא- 24 אלף איש נהרגו במגיפה.

כאן אנו מבינים את עוצמת הצדק האלוקי. כל עוד שעם ישראל לא חטא- לא יעזור לבלק ובלעם כלום, הם לא יצליחו לפגוע בשערה של יהודי. יותר מזה, אפילו להזכיר עוונות מהעבר לא יעזור להם, שהרי עם ישראל כבר נענש או חזר בתשובה על עוונות אלו. הצדק האלוקי הוא מוחלט- רק ברגע שמתווספים חטאים, חס ושלום, ניתן לפגוע בעם ישראל.

התפיסה הזו כל כך מהותית, עד שהנביא מיכה מצווה אותנו לזכור את מעשה בלק ובלעם ואת ליקחה. כך אומר הנביא מיכה (ו', ה'-ח'): "
עַמִּי זְכָר-נָא מַה-יָּעַץ בָּלָק מֶלֶךְ מוֹאָב וּמֶה-עָנָה אֹתוֹ בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר מִן-הַשִּׁטִּים עַד-הַגִּלְגָּל לְמַעַן דַּעַת צִדְקוֹת ה': בַּמָּה אֲקַדֵּם ה' אִכַּף לֵאלֹקי מָרוֹם הַאֲקַדְּמֶנּוּ בְעוֹלוֹת בַּעֲגָלִים בְּנֵי שָׁנָה: הֲיִרְצֶה ה' בְּאַלְפֵי אֵילִים בְּרִבְבוֹת נַחֲלֵי-שָׁמֶן הַאֶתֵּן בְּכוֹרִי פִּשְׁעִי פְּרִי בִטְנִי חַטַּאת נַפְשִׁי: הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה-טּוֹב וּמָה-ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם-אֱלֹקיךָ". מעשה בלק ובלעם, אומר לנו הנביא מיכה, מלמד אותנו את צדקות ה'. אנו למדים ממנו שאת ה' אי אפשר לשחד בשום צורה, לא בקרבנות, ואפילו לא בהזכרת חטאים שכבר נענשו עליהם. הדבר היחיד המשפיע הוא מאזן הזכויות והחובות של האדם או העם. המסקנה מזה, אומר הנביא מיכה, שאם חטאת לה' ולא עשית תשובה, לא תוכל לשחד את ה' בקרבנות. הדבר היחיד שיציל אותך מהפורענות הוא שתתקן את חטאיך.

יש אנשים שעושים עבירות כדבר שבשגרה. מחללים שבת, לא אוכלים כשר, מדברים לשון הרע וכד'. לפעמים הם פונים לרבנים בכדי "לקבל ברכה". אז אמת, חז"ל כבר אמרו במסכת בבא בתרא (דף קט"ז ע"א)
"דרש ר' פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים". אבל עלינו לדעת שזה לא העיקר. אם האדם לא יהיה זכאי לתשועה, אלף ברכות לא יעזרו לו, כמו שראינו לעיל שאמר הנביא מיכה. אם כן, מהי משמעות עצתו של ר' פנחס בר חמא? אדם נענש בגלל חטאים שחטא. מבלי תיקון החטאים, לא תיתכן כלל תשועה. הולך האדם לחכם שילמד אותו במה לתקן את חטאיו, ואז כביכול יש לחכם תירוץ לבוא לפני ה' ולבקש על המתחזק בתשובה רחמים.

מצד שני, יש אדם תם וישר, מקפיד על מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחבירו. בא אדם צר עין, ומחמת קנאה מנסה לקלל את אותו הצדיק. אומר ספר משלי (כ"ו, ב') "
כַּצִּפּוֹר לָנוּד כַּדְּרוֹר לָעוּף כֵּן קִלְלַת חִנָּם לֹו תָבֹא". הכתיב שם בפסוק הוא "לא תבוא" אבל הקריא הוא "לו תבוא". מה הכוונה? קללה שאין לה סיבה אמיתית לא תחול על המקולל. אבל על מי היא כן תחול? על המקלל עצמו. "לו תבוא". כמו שציפור יכולה לעוף אבל בסוף חוזרת לקן שלה, ככה קללה בלי סיבה חוזרת על המקלל. מדוע? כי, כמו שאמרנו לעיל הצדק האלוקי מוחלט. אם ראובן לא עשה שום דבר רע, אין שום סיבה שהקללה של שמעון תשפיע עליו. אולם שמעון, בעצם זה שקילל חף מפשע, עשה חטא, וממילא עונשו של חטא זה הוא שמי שקילל חוזר אליו.

לעומת זאת, אם ראובן כן חטא לשמעון, ושמעון מחוסר האונים שלו מסר דין לשמיים, אז ראובן בצרות צרורות. אומרת התורה (שמות, כ"ב, כ"א-כ"ג):
כָּל-אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן: אִם-עַנֵּה תְעַנֶּה אֹתוֹ כִּי אִם-צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ:  וְחָרָה אַפִּי וְהָרַגְתִּי אֶתְכֶם בֶּחָרֶב וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם אַלְמָנוֹת וּבְנֵיכֶם יְתֹמִים" רח"ל. מדוע כאן צעקתו של הנפגע עלולה חלילה לגרור קטרוגים ואסונות על הפוגע, בעוד למעלה אמרנו שהקללה חוזרת על המקלל? ההבדל הוא שכאן הקרבן צועק מתוך מה שהפוגע פגע בו. לא עצם הקריאה של הקרבן היא המענישה את הפוגע, אלא העובדה שאם הפגיעה הביאה אותו לכזה בכי וצעקה לה', משמע שהפגיעה חמורה ומצדיקה, חס ושלום, עונש חמור. מה יכול לעשות ראובן במקרה כזה? כמו שאמר הנביא מיכה, לא יעזור לו לשחד את ה' בקרבנות. עליו ללכת לפייס ולפצות את שמעון עד שיסלח לו.  אם כן ראינו, שהיחיד היכול לפגוע או לעזור לאדם, אלו מעשיו שלו בלבד.

אנו מתקרבים לימים הקשים ימי בין המצרים. אחד הלקחים הוא שבנוסף לבכי ולאבילות על חורבן בתי המקדש עלינו להתחזק בתשובה על העוון העיקרי שהביא לחורבן הבית- שנאת חינם. עלינו להפנים שהדבר שהכי הרבה מקרב את הגאולה, הרבה יותר מסגולות למיניהן, הוא פשוט לעבוד על נושא האהבת חינם

11.07.2019

1. מהלכיה ומגמתה של ההשגחה......... (משה אהרון עו"ד)

פרשת בלק ובלעם - מהלכיה של ההשגחה
11/07/2019 13:21:50
בס"ד

נדמה שבפרשה זו דקו בה והרבה מכל הכיוונים האפשריים ונדמה לי

שכיוון הניסיון לשחזר את מגמתה ומהלכיה של ההשגחה בזה הנרטיב

עדיין טרם מוצה. וודאי לא עד תומו

לעניות דעתנו חלקו של הקב"ה בכל הסיפור הלזה יותר מעניין

ואף אמור יותר להלקיח בנו לקחים איסטרטגיים חשובים..

.נתחיל מכך כי לכאורה היינו מצפים מהקב"ה

כי יתמיד בעמדתו הראשונית

לפיה אין כל מקום כי בלעם ילך בכלל אל בלק

שהרי בקשתו - צפייתו לקללה בכל מקרה לא תתממש..

אם כך מדוע בחר הקב"ה בכל זאת בפיתוח הנרטיב

ועד כדי פרשה שלמה.ורוויה

אלא שהקב"ה בכוונת מכוון ביקש לפתח את זה הנרטיב

על מנת להפיק ממנו תועלות עתידיות ערכיות ואחרות.

ראשית : "תורת הקללות".

כח הדיבר שבאדם שיכול לברוא עולמות כמו גם יכול גם לחולל הרס

של רקמות בריאות והכל במו פיו.

קללה של אדם לאדם אחר איננה נמוגה באויר .

היא פותחת כעין "פינג פונג" עם הקב"ה

בעצם הקללה האדם למעשה מכריז :

פגעו בי ואני מבקש להגיב בלרצות ולבקש רע לפוגע בי

יישום עניין זה מחייב התערבותו של הבורא.

וקודם לכל לבחון אם בכלל האדם המקלל ראוי להיות במעמד זה .

פעמים רבות כבר בשלב זה הקללה חוזרת דווקא למקלל

ואך הוא משלם את המחיר .............

כך שיוצא שלא כדאי אף פעם להיכנס לנישה המסוכנת הזו של הקללות .

שנית : את עם ישראל תמיד יהיה מי שירצה לקלל.

ולא רק קללות וורבליות אלא קללות מוסריות בדמות של פתיונות

ושל השלכת זוהמה של זימה בעם הזה .

מובטח לנו שנהייה תמיד מוגנים מהחלק הראשון - הקללות .

וניפול בחלק השני זימה או יהשחתה מוסרית".

ארגון הב.די. אס. - הוא שורש של בלעם .

ננצח אותו רק אם נשמור על רמה מוסרית גבוהה .

כיום להוותנו השחיתות הציבורית ומפלס הזימה

מבטיחים לכאורה הצלחות לארגונים כאמור.

שלישית : הנה כי כן ארץ ישראל נקנית לא רק בייסורין

אלא כם בחרפות, גידופים, השמצות וחרמות

וזכותנו לארץ תתממש למרות הכל ולא תהא בערעור כל שהוא

רק אם נבנה חברת מופת אחדותית וערבותית

כמודל שהעולם ממתין לו ומצפה מאתנו

ורביעית ודומה שזה העיקר :

ביקש הקב"ה לנצל את בלעם כנביא הגויים שיקדים את כל הנביאים האחרים

ויתנבא על כך

על גאולתם של ישראל לסוף הימים ועל ירושתם המלאה את הארץ

ו שנצח ישראל לעולם

לא ישקר

דווח על תגובה לא ראויה
13.07.2019

2. פרשת בלאד (בני)

סיפורי החמור המדבר
חחחח קישקוש

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מועצת הרבנות. ממהרים לברך על ההחלטה  צילום: דוברות הרבנות הראשית

הרבנות מגבה את ההחלטה למנות את רב העיר רמת גן למנהל שירותי הדת בעיר

קרא עוד