עין טובה היא הכוח שלנו להתמודדות עם המצב

בדורות של גאולה, כשבאופן חיצוני לא מופיעים כל הגדולה והקדושה של עם ישראל, חובה עלינו ביתר שאת להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, להיות חמושים בעין טובה על הדור, כפי שהדבר התגלה ויצא אל הפועל בשבועות האחרונים

חדשות כיפה הרב אליעזר אלבוים 03/07/14 15:10 ה בתמוז התשעד

חז"ל מלמדים אותנו להתבונן על שורש רשעותו של בלעם הרשע. "כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה - מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע" (אבות ה', יט').

השורש של הרשעות הוא מידות מקולקלות, והשורש לכל קדושה והאמונה הן המידות הטובות והישרות. שואל בעל ה'שפת אמת': מה פירוש "תלמידיו של בלעם"? הרי כל שוטה שבעולם יכול להתנהג במידות רעות אלו גם בלי לימוד. עונה השפת אמת: הרשעים מישימים עצמם לצדיקים על מנת לבצע את רשעתם. לכן בלעם אומר: "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'" בלעם רואה עצמו כמקריב קרבן גדול- לא לקחת כסף וזהב מבלק על מנת לקיים את דבר ה'. ומדבר זה עצמו למדנו על נפשו הרחבה ואהבת הכסף שבליבו. כל פעולתו אינה לשם שמים, אלא עבור הרווח האישי שיהיה לו מכך. אפילו הכנעתו היא מתוך אינטרס אישי ולא רצון לקידוש ה'.

לעומת הרשעות וקלקול המידות של בלעם, אברהם אבינו מלמד לדורות כיצד להתבונן על המציאות בעין טובה. בכל מה שאנו חווים פה בעולם הזה, מופיעה הנהגה אלוקית פנימית שהיא מעבר להשגתנו. והיא רק מתוך עין טובה המכירה ביד ה' המסבב את כל המאורעות לטובתו של האדם הפרטי, ובוודאי לטובתם של ישראל. מתוך התבוננות של אמונה זוכה האדם וזוכה האומה להפוך את הקללה לברכה.

בדורות של גאולה, כשעל פני השטח החיצוני של החיים לא מופיעים כל הגדולה והקדושה של עם ישראל, חובה עלינו ביתר שאת להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, להיות חמושים בעין טובה על הדור, כפי שהדבר התגלה ויצא אל הפועל בשבועות האחרונים.

שלושת המשפחות היקרות שנקלעו במצוקתן להיות שליחי ציבור, לימדו את כולנו מהי עין טובה. כיצד הן עודדו וממשיכות לעודד ולחזק את הממשלה ואת זרועות הביטחון, ומתבוננות על כל המצב הקשה בעיניים של אמונה. האימהות עצמן בדבריהן יותר מנחמות את העם מאשר מקבלות ניחומים, ומהן אפשר לקבל תעצומות נפש. אשריהם ישראל שכשמלמדים אותם להיות מתלמידי אברהם אבינו, נפתחים הלבבות, ומתגלה אותה הארה אלוקית הנמצאת בחושך בימים של שיגרה.

חז"ל אומרים: "גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות". הסרת טבעתו של אחשוורוש מהמן הרשע, וכן כל הסרת טבעת ושעת סכנה, גורמת לעם ישראל להתאחד, כמו שנאמר "לך כנוס את כל היהודים". היא מגלה את הסגולה הפנימית המצויה בעומק ליבם של ישראל, "כשם שאין בליבך אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד".

מובא במאמרי הראיה (עמ' 99) דברי הזוהר, שלהיכנס להיכלו של משיח יכול רק מי שיודע להפוך מר למתוק וחושך לאור. מבאר הרב זצ"ל שבדורו של משיח, צריך להשתמש בכל הכוחות, גם היותר נמוכים ומגושמים, לטובת גילוי הטוב והקדושה המיוחדות לעם ישראל. למדנו מפרשתנו את כוח המהפך מקללה לברכה, וכך גם אנו צריכים להפוך את כל הכוחות הפרטיים והכלליים באומה, ולהשתמש בהם לצד העילוי של גאולתם של ישראל.

נחזק את ידי חיילי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים עבודת קודש לרומם קרן ישראל, ולגדע את ידי הרשעה הבאה להפריע למהלך גאולתנו ותחייתנו בארץ.

הכותב הוא ר"מ בבית המדרש של המרכז האקדמי לב