כחיילות של בית דוד

כולם עושים בדיוק כאשר הוטל עליהם, למרות שמדמים שעושים מה שהם רוצים, לאמתו של דבר אינם אלא רוצים מה שהם צריכים לרצות

חדשות כיפה הרב שאול ישראלי זצ''ל 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

"בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון" . ג' לשונות: כבני אמרנא, כמעלות בית מרון, כחיילות של בית דוד (ר"ה י"ח א'). שני הראשונים לקוחים מדוגמת החיים. יש הצועדים כמעלות בית מרון, אשר אינם סובלים שעוד משהו יתקדם, אשר אם משהו עומד להם, או נדמה שעומד להם בדרכם, הרי הם משתדלים לסלק אותו. ויש כבני אימרנא, אלה שכבר מרגישים שרוב חייהם מאחוריהם, אשר אין יכולים לדעת מתי תבקע הארץ מתחתיהם, וכן יש גם בחיי הכלל באומות.
ישנן אומות גדולות וחזקות הצועדות בצעדי און ואוי לו למי שיעמד בדרכם - כמעלות בית מרון. ויש המרגישים שאינם אלא כדור משחק בידי הגדולים - כבני אמרנא. אכן, למעשה, "למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך" (תהילים קי"ט צ"א). כולם עושים בדיוק כאשר הוטל עליהם, למרות שמדמים שעושים מה שהם רוצים, לאמתו של דבר אינם אלא רוצים מה שהם צריכים לרצות. גם הפרט בחייו וגם האומות.
ראינו כיצד נתקיים באותו רשע בימינו "משגיא לגויים" וראינו גם כיצד נתקיים בו "ויאבדם" (איוב י"ב כ"ג). גם היום ההתרוצצות הזאת בקצה המזרח הרחוק, האם רק רצון חפשי פועל כאן? מה דוחף את האנושות לפי הפחת - רק מפני ש"הכל עבדיך".
אולם, מאידך, אנו אומרים: "אם כבנים אם כעבדים". לזה גופא יעמיד למשפט כיצד להתיחס, איזה דין לקבל - אם דין בנים, אם דין עבדים. וכיצד זוכים להיות "כבנים"? בזה שמוכנים להיות כעבדים, בזה שיודעים "שהכל עבדיך", בזה שיודעים להאמין חזק ולבטח חזק, ובזה שיודעים לכוון את חיי היום יום לפי האמונה הזאת והבטחון הזה, זה עצמו הופך את האדם להיות בן במקום עבד.
זאת היא המדרגה של חיילות של בי"ד. אכן, גם הם נשמעים ומוכרחים להשמע, אבל מלכות בית דוד צריכה את חייליה ומתקיימת על חייליה לא פחות ממה שהחיילים צריכם לה.
"יבחר לנו את נחלתנו" (תהילים מ"ז ט'). אימתי? בזמן ש"אלקים ישב על כסא קדשו" (שם). ואימתי? בזמן ש"יעלו מושיעים בהר ציון" (עובדיה א' כ"א). אנו מצווים להמליך את מלכות ה' בעולם, אנו מצווים להושיב את ה' על כסא קדשו ואז, ורק אז, ורק עי"ז - "יבחר לנו את נחלתנו". לא נחלה מבוהלת ולא נחלה חטופה, אלא נחלה נבחרת, חסונה ושמורה אשר לא יחמוד איש אותה, אשר כל רואה יכירה כי נחלת ישראל היא, נחלת בני אל-חי. נכוון את תפילותינו בשעת התעוררות זאת שנהיה כבני מרון מסוג השלישי, שיתקדש על ידינו שמו של מלך מלכי המלכים בעולם, שישב ה' על כסא קדשו.
(ראש השנה תשי"א - מכת"י)