חידון לראש השנה

בואו לבדוק מה אתם יודעים על ראש השנה, חידון לכל המשפחה

חדשות כיפה ערא מרום 06/09/10 00:00 כז באלול התשע

חידון לראש השנה

שאלות

1. ציין חמישה עניינים הקשורים לראש השנה שמספר כל אחד מהם הוא שלוש?

2. עיין בגמרא ראש השנה דף י ע"ב ומנה כמה אירועים שקרו בראש השנה.

3. כמה סוגי ראשי שנים ידועים לך?

4. התקופה שבין ר"ה ליום כפור נקראת "בין כסה לעשור". הסבר מדוע.

5. אילו רמזים בראשי תיבות אלול ידועים לך?

6. בראש השנה נוהגים לאכול ראש של דג ואומרים: "שנהיה לראש ולא לזנב" מה מקור ברכה זו בתורה?

7. כמה תקיעות תוקעים בראש השנה?

8. "תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"; ציין מהתנ"ך כמה גזירות רעות שבוטלו בעקבות תפילה.

9. צטט לפחות שלושה פתגמים המבטאים את מעלתה של הצדקה.

10. מהם שלושת שלבי התשובה?

11. א) מה נוהגים לעשות בערב ראש השנה? ב) מדוע נוהגים כך?

12. מה מזלו של חודש תשרי ומדוע נבחר סמל זה?

13. הסבר את הפתגם:"מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי".

14. א. ציין שני שמות נוספים לחודש תשרי. ב. מה משמעות המילה "תשרי"?

15. מדוע אין אומרים הלל בראש השנה?

תשובות

1. א. 3 סוגי תקיעות בשופר. ב. 3 ספרים נפתחים לפני הקב"ה ג. 3 דברים שמעבירים את רוע הגזירה ד. 3 שלבים בתשובה ה. 3 קטעים בתפילת המוסף.

2. א. נפקדו שרה, רבקה וחנה. ב. יצא יוסף מבית הסוהר ג. נפסק שעבוד אבותינו במצרים.

3. מסכת ראש השנה משנה א: ארבעה ראשי שנים הם: א ניסן - ראש השנה למלכים ולרגלים; א אלול ר"ה למעשר בהמה; א תשרי - ר"ה לשנים ולשמיטות; ט"ו בשבט - ר"ה לאילנות.

4. כסה =יום שבו הירח מכוסה בתחילת החודש; עשור = היום העשירי בחודש שהוא יום הכיפורים.

5. אני לדודי ודודי לי - כנגד התפילה. איש לרעהו ומתנות לאביונים - כנגד הצדקה. ומל ה את לבבך ואת לבב זרעך - כנגד התשובה

6 . בפרשת כי תבוא:"ישימך א לראש ולא לזנב."

7. 100 תקיעות.

8. תפילת משה בחטא העגל, תפילת מרדכי לבטול גזירות המן, תפילת אנשי נינווה בספר יונה.

9. א. צדקה תציל ממוות ב. אין ישראל נגאלים אלא בצדקה ג. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.

10. חרטה על העבר, וידוי וקבלה לעתיד.

11. א. התרת נדרים ב. כדי להיכנס ליום הדין בלי עוון הפרת נדרים

12. מזל חודש תשרי= מאזניים; כי שוקלים במאזניים זכויות כנגד עוונות.

13. מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי עד תשרי חוץ מ- 4 דברים ראשי תיבות תשרי: תלמוד תורה, שבתות, ראשי חדשים ,ימים טובים (גמרא ביצה, ט"ז).

14 . א. החודש השביעי, ירח האיתנים. ב. תשרי = התרה ומחילה ,כמדרש חז"ל "תשרי ותשבוק כל חובותינו".

15. בגלל יום הדין: "אפשר מלך יושב על כסא דין וישראל אומרים שירה"? (גמרא ערכין, י).