נוסח בדיקת חמץ והלכות מרכזיות - פסח תשפ"ג

לאחר שהבית נקי לכבוד פסח והחמץ כבר מרוכז בפינה לקראת שריפת החמץ בבוקר הפסח, עורכים את סדר בדיקת החמץ | נוסח בדיקות החמץ המלא והלכות עיקריות

חדשות כיפה חדשות כיפה 03/04/23 12:37 יב בניסן התשפג

נוסח בדיקת חמץ והלכות מרכזיות - פסח תשפ"ג
בדיקת חמץ, , צילום: Yonatan Sindel/Flash90

בדיקת חמץ - פסח תשפ"ג: ביום שלישי בערב, יום לפני חג הפסח נערות בבתים את מצוות בדיקת חמץ. במהלך הבדיקה, לאחר שמברכים את ברכות בדיקת החמץ, נהוג לחפש בעזרת פנס או נר את פינות הבית הנסתרות ומחפשים חמץ אחרון שאולי נעלם מנגד עינינו.

יש הנוהגים לפזר במקומות שונים בבית פתיתי לחם עטופים בנייר כסף ואותם למצוא ולאסוף לקראת שריפת החמץ. בדיקת החמץ יכולה להיות חביבה בעיקר על הילדים וכך לקרבם למצווה ולאווירה המיוחדת בערב שלפני פסח.

סדר ברקת בדיקת חמץ

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ.

בארמית:
כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִּרְשׁוּתִי, דְלָא חֲמִתֵּיהּ (או: דְּלָא חַזִיתֵיה) וּדְלָא בִיעַרְתֵּיהּ, לִבְטִיל וְלֶהֱוֵי [הֶפְקֵר] כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.

בעברית
כל חמץ ושאור שישנו ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.

בדיקת חמץ - רקע הלכתי

א. בערב י''ד בניסן, מצווה לבדוק את החמץ בכל מקום שבו ייתכן שהכניסו חמץ במהלך השנה, כאשר צריך לבצע את הבדיקה באמצעות נר או בפנס, אבל לא באמצעות אבוקה (שלהבת שמורכבת משתי פתילות). עוד לפני הבדיקה פסק הרמ''א, שיש חובה לבדוק את הכיסים והבגדים שבהם שמים לפעמים חמץ.

ב. המהר''י בריין כתב, שטוב להחביא פתיתי חמץ בבית לפני הבדיקה, כדי שהברכה על הבדיקה לא תהיה לחינם במידה ולא ימצאו חמץ, וכך פסק להלכה הרמ''א (או''ח תלב, ב). אמנם, הט''ז חלק על דבריו וכתב, שאדרבה, עדיף שלא להחביא חמץ לפני הבדיקה, מכיוון שיש חשש שלא ימצאו אחת מהחתיכות שהחביאו, ואז יעברו על איסור חמץ בפסח.
למעשה נוהגים כדעת הרמ''א, ומחביאים פתיתי חמץ לפני הבדיקה בבית. אך כדי להימנע ממצב בו שוכחים איפה החביאו פתיתים, טוב לרשום פתק בו רשומים כל המקומות שהחביאו פתיתים. כמו כן על פי הקבלה, טוב להחביא דווקא עשרה פתיתים.

הנשיא לשעבר ראובן ריבלין עורך בדיקת חמץ

הנשיא לשעבר ראובן ריבלין עורך בדיקת חמץ צילום: Kobi Gideon/GPO

בדיקת חמץ - הברכות

א. לפני הבדיקה מברך הבודק ''אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ'', ולמרות שאת החמץ מבערים רק למחרת בבוקר ולא בבדיקה עצמה, מכיוון שהבדיקה היא לצורך הביעור, מברכים עליה כבר בערב (מג''א תלב, ב) . במידה ואדם שכח לברך לפני הבדיקה, הוא יכול לברך מחר בבוקר לפני הביעור (ט''ז, מג''א).

לאחר הבדיקה אומר הבודק שלוש פעמים: ''כל חמירא (= כל חמץ ושאור) דאיתיה ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה (= שיש ברשותי שלא ראיתיו ולא ביערתיו) לבטיל וליהוי כעפרא דארעא (= יתבטל ויהיה כעפר הארץ)''. את נוסח הביטול אין חובה לומר בארמית, ואדרבה, מי שלא מבין את הנוסח בארמית, צריך להגיד אותו בעברית (רמ''א תלד, ב). 

יש לציין, שמטרת הבדיקה למצוא את החמץ שמוחבא בבית, אך עדיין מותר לאכול חמץ עד מחר בבוקר כפי השעות שנקובות בלוח. לכן את שאר החמץ שמתכוונים לאכול, יש לשים במקום מיוחד בבית שלא יתפזר לשאר חלקי הבית, ואז יצטרכו לבדוק שוב (שו''ע תלד, א).

ב. אסור לדבר בין הברכה על בדיקת החמץ לבין תחילת הבדיקה, ובמידה ואדם דיבר הוא צריך לברך שוב על ביעור חמץ. במהלך הבדיקה לעומת זאת, טוב שלא לדבר בעניינים שלא נוגעים לבדיקה, כדי להיות מרוכזים לגמרי בבדיקה. אך במידה ואדם דיבר, הוא לא צריך לחזור ולברך שוב (שו''ע, שלא כט''ז).