בדיקת חמץ: נוסח בדיקת חמץ והלכות חשובות לחג - פסח תשפ"ב

בערב פסח נוהגים לבדוק את החמץ. כמה הלכות שחשוב להכיר וגם נוסח בדיקת חמץ לשימושכם. פסח כשר ושמח

חדשות כיפה חדשות כיפה 13/04/22 17:03 יב בניסן התשפב

בדיקת חמץ: נוסח בדיקת חמץ והלכות חשובות לחג - פסח תשפ"ב
בדיקת חמץ, צילום: נתי שוחט, פלאש 90

בערב חג הפסח נהגו בני ישראל לבדוק חמץ, השנה תאריך בדיקת החמץ חל ביום חמישי בערב י"ג ניסן התשפ"ב, שימו לב, כי  בדיקת החמץ לא מספיקה, ויש למכור את החמץ שאתם מתכננים לשמור בבית לאחרי החג.

אם עוד לא מכרתם חמץ  לחצו כאן  למכירת חמץ במהירות ובקליק. שימו לב ניתן למכור חמץ עד ליום שישי, י"ד ניסן תשפ"ב (15.4.2022), בשעה 10:00 בבוקר. 

בדיקת חמץ - מידע לשנת 2022

את בדיקת החמץ יש לבצע השנה (2022) בייום חמישי בערב, אור ליום שישי י"ד ניסן ה'תשפ"ב (14.4.2022)  מיד בתחילת הלילה לאחר תפילת ערבית. שימו לב גם לסוף זמן אכילת חמץ השנה.

ברכה לפני בדיקת חמץ

בדומה לשאר המצוות, גם בבדיקת חמץ מברכים לפני המצווה עצמה. ולכן בטרם מתחילים את הבדיקה יש לברך:

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ.

נהוג שלא לדבר בין הברכה לבין תחילת הבדיקה על מנת להימנע מהסחות דעת.

המנהג הוא להניח 10 חתיכות חמץ בכמה מקומות ברחבי הארץ, כדי שהברכה לא תהיה ברכה לבטלה, אך לדעת רוב הפוסקים אין חובה למנהג זה כיוון שהברכה היא על החיפוש של החמץ ולא על המציאה שלו.
לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ. הנוסח המקובל הוא בשפה הארמית, אך ניתן לאומרו בכל שפה שהאדם מבין.

נוסח ביטול חמץ

בארמית:
כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִּרְשׁוּתִי, דְלָא חֲמִתֵּיהּ (או: דְּלָא חַזִיתֵיה) וּדְלָא בִיעַרְתֵּיהּ, לִבְטִיל וְלֶהֱוֵי [הֶפְקֵר] כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.

בעברית
כל חמץ ושאור שישנו ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, ייבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.

בדיקת חמץ - רקע הלכתי

א. בערב י''ד בניסן, מצווה לבדוק את החמץ בכל מקום שבו ייתכן שהכניסו חמץ במהלך השנה, כאשר צריך לבצע את הבדיקה באמצעות נר או בפנס, אבל לא באמצעות אבוקה (שלהבת שמורכבת משתי פתילות). עוד לפני הבדיקה פסק הרמ''א, שיש חובה לבדוק את הכיסים והבגדים שבהם שמים לפעמים חמץ.

ב. המהר''י בריין כתב, שטוב להחביא פתיתי חמץ בבית לפני הבדיקה, כדי שהברכה על הבדיקה לא תהיה לחינם במידה ולא ימצאו חמץ, וכך פסק להלכה הרמ''א (או''ח תלב, ב). אמנם, הט''ז חלק על דבריו וכתב, שאדרבה, עדיף שלא להחביא חמץ לפני הבדיקה, מכיוון שיש חשש שלא ימצאו אחת מהחתיכות שהחביאו, ואז יעברו על איסור חמץ בפסח.
למעשה נוהגים כדעת הרמ''א, ומחביאים פתיתי חמץ לפני הבדיקה בבית. אך כדי להימנע ממצב בו שוכחים איפה החביאו פתיתים, טוב לרשום פתק בו רשומים כל המקומות שהחביאו פתיתים. כמו כן על פי הקבלה, טוב להחביא דווקא עשרה פתיתים.

בדיקת חמץ - הברכות

א. לפני הבדיקה מברך הבודק ''אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ'', ולמרות שאת החמץ מבערים רק למחרת בבוקר ולא בבדיקה עצמה, מכיוון שהבדיקה היא לצורך הביעור, מברכים עליה כבר בערב (מג''א תלב, ב) . במידה ואדם שכח לברך לפני הבדיקה, הוא יכול לברך מחר בבוקר לפני הביעור (ט''ז, מג''א).

לאחר הבדיקה אומר הבודק שלוש פעמים: ''כל חמירא (= כל חמץ ושאור) דאיתיה ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה (= שיש ברשותי שלא ראיתיו ולא ביערתיו) לבטיל וליהוי כעפרא דארעא (= יתבטל ויהיה כעפר הארץ)''. את נוסח הביטול אין חובה לומר בארמית, ואדרבה, מי שלא מבין את הנוסח בארמית, צריך להגיד אותו בעברית (רמ''א תלד, ב). 

יש לציין, שמטרת הבדיקה למצוא את החמץ שמוחבא בבית, אך עדיין מותר לאכול חמץ עד מחר בבוקר כפי השעות שנקובות בלוח. לכן את שאר החמץ שמתכוונים לאכול, יש לשים במקום מיוחד בבית שלא יתפזר לשאר חלקי הבית, ואז יצטרכו לבדוק שוב (שו''ע תלד, א).

ב. אסור לדבר בין הברכה על בדיקת החמץ לבין תחילת הבדיקה, ובמידה ואדם דיבר הוא צריך לברך שוב על ביעור חמץ. במהלך הבדיקה לעומת זאת, טוב שלא לדבר בעניינים שלא נוגעים לבדיקה, כדי להיות מרוכזים לגמרי בבדיקה. אך במידה ואדם דיבר, הוא לא צריך לחזור ולברך שוב (שו''ע, שלא כט''ז).

סוף זמן אכילת חמץ

השנה (2022) סוף זמן אכילת חמץ הוא ביום שישי י"ד ניסן ה'תשפ"ב (15.4.2022)

ירושלים: 9:58
תל אביב: 9:59
חיפה: 9:58
אר שבע: 10:00

סוף זמן ביעור חמץ

שישי י"ד ניסן ה'תשפ"ב (15.4.2022)

ירושלים: 11:18
תל אביב: 11:20
חיפה: 11:19
באר שבע: 11:20

צילום: shutterstock  ביעור חמץ

הדלקת נרות שבת ויום טוב ראשון של פסח

ערב חג הפסח יום שישי י"ד ניסן ה'תשפ"ב (15.4.2022)

ירושלים: 18:32
תל אביב: 18:49
יפה: 18:42
באר שבע: 18:49

צאת השבת וחג - יום טוב ראשון של פסח

שבת ט"ו ניסן ה'תשפ"ב (16.4.2022)
ירושלים: 19:46
תל אביב: 19:48
חיפה: 19:48
באר שבע: 19:47

הדלקת נרות שביעי של פסח

יום חמישי כ' ניסן ה'תשפ"ב (21.4.2022)
ירושלים: 18:36
תל אביב: 18:53
חיפה: 18:47
באר שבע: 18:53