מהלך ליל הסדר

על מבנה ליל הסדר ומשמעותו, על תהליכי התהוותו למן המקדש ועד ימינו, נכתבו מאמרים רבים. לפניכם, קיצור מהלך הסדר על מרכיביו השונים.

חדשות כיפה הרב שי פירון 17/01/03 00:00 יד בשבט התשסג


ליל הסדר- כשמו כן הוא. הכל מסודר וערוך מראש. המבנה החינוכי מלא רעיונות הפרוסים לאורך חמש עשרה תחנות: "קדש ורחץ... נרצה".

על מבנה ליל הסדר ומשמעותו, על תהליכי התהוותו למן המקדש ועד ימינו, נכתבו מאמרים רבים. מומלץ לעיין ב"הגדה שלמה" לרב כשר ו"בהגדת חז"ל" לפרו' ספראי כמו גם במחקרו המקיף של הרב פרו' יוסף תבורי "פסח דורות". דברי תורה עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. לפניכם, קיצור מהלך הסדר על מרכיביו השונים.


קדש
* למה שותים ארבע כוסות?
(א. כנגד ארבע לשונות של גאולה. ב. ארבעת הכוסות הן: כוס קידוש, כוס על הגדה, כוס ברכת המזון, כוס על ההלל .)
* מי שאין לו יין לארבע כוסות, האם הפסיד את המצווה? לא! כל כוס היא מצווה בפני עצמה.
ורחץ
* מדוע נוטלין ידיים בלי ברכה לפני אכילת כרפס?
( משום שנוטלין ידיים לפני שאוכלים דבר שטיבולו במשקה. דין זה קשור לדיני הטהרה. לדעת חלק מהפוסקים נהגו כך רק בזמן שבית המקדש היה קיים.)
כרפס
* באילו ירקות משתמשים לכרפס?
(בדרך כלל משתמשים בעלי הסלרי או הפטרוזיליה. אפשר גם בתפוחי אדמה, צנון וצנונית.)
* מדוע אוכלים כרפס בליל הסדר?
(זו תקנת חכמים היא כדי לעורר את התינוקות לשאול.)
* מדוע בחרו דווקא בכרפס?
(דורשי רשומות דרשו: כרפס- ס' בפרך. היינו שישים ריבוא מבני ישראל שעבדו בפרך.)
* למה צריך לכוון בשעה שמברכים על הכרפס?
(לפטור את המרור מברכת בורא פרי האדמה.)
* האם יש להקפיד על שיעור מסוים באכילת הכרפס?
(כן. יש להקפיד שלא לאכול כזית, כדי שלא נצטרך לברך ברכה אחרונה.)
יחץ
* איזה מצה בוצעים לצורך האפיקומן?
(האמצעית.)
מגיד
* מה המיוחד במצוות מגיד?
(א- זו מצווה מהתורה. ב- לא מברכים עליה. ג- היא תופסת את המקום המרכזי בסדר.)
* מי שואל מה נשתנה?
(הבן. ואם אין, ישאל מבוגר, ואפילו מי שעורך את הסדר לבד, ישאל מה נשתנה.)
רחצה
* מדוע שוב נוטלים ידיים?! הרי כבר נטלו ידיים לפני אכילת כרפס?!
(משום היסח הדעת מאז ועד עתה.)
מוציא
* למה יש שלוש מצות?
(שתיים ללחם משנה כבכל שבת וחג. אחת כלחם עוני, למצות מצה.)
מצה
* למה מברכים "ברכת המוציא" לפני ברכת "על אכילת מצה"?
(תדיר ושאינו תדיר- תדיר קודם.)
* למה אוכלים שני שיעורי "כזית" בהתחלה?
( אחת לצורך ברכת המוציא והשניה על מצות מצה.)
מרור
* למה אין צריך להסב בעת אכילת מרור?
(משום שהמרור הוא זכר לעבדות.)
* כמה יש לאכול מן המרור?
(כזית.)
* מה נהגו לאכול בתור מרור?
(יש שנהגו לאכול חזרת ויש שנהגו לאכול חסה. ועדיף לאכול חסה: א. משום שבגמרא הוזכרה החסה. ב. משום שקשה לאכול כזית מן החזרת.)
כורך
* מדוע יש לאכול מרור ומצה יחד?
(כדי לצאת ידי חובת דברי הלל שפירש: "על מצות ומרורים יאכלוהו" היינו שיש לאכול מצה ומרור יחדיו.)
שולחן עורך
* מדוע יש נוהגים שלא לאכול בשר צלי בסעודה?
(כדי שלא יראה כמי שאוכל מקורבן הפסח.)
צפון
* למה נהגו שהילדים גונבים את האפיקומן?
(כדי שלא ישנו.)
* מה פירוש השם אפיקומן? מה משמעותו?
(הוציאו דברי מתיקה. ומשמעותו שאחר אכילת המצה אין לאכול כלום. זוהי "המנה האחרונה" של סעודה זו.)
* עד מתי צריך לסיים את אכילת האפיקומן?
(עד חצות.)
* כמה צריך לאכול מהאפיקומן?
(כזית.)
ברך
* מה המיוחד בברכת המזון של ליל הסדר?
(מברכים על הכוס גם אם אין זימון.)
הלל
* מה המיוחד בהלל שבליל הסדר?
(חלקו נאמר לפני הארוחה וחלקו אחריה.)


Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368

Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368