מאורעות ניסן

בריאת האדם הראשון ויציאת מצרים אלו שני אירועים היסטורים שהשפיעו עלינו כעם. וחודש ניסן הוא הזמן לחשבון נפש.

חדשות כיפה ר' מרדכי ארצי 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

שני מאורעות הסטורים גדולים ארעו : האחד , בריאת האדם הראשון - והשני , בתולדות העם היהודי יציאת מצרים . כאשר אנו עושים קידוש בשבת אנו מזכירים את שני הארועים האלה זכרון למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים.
האדם נוסע במרחב הזמן .בכל שבת אנו מגיעים לתחנה הראשונה המזכירה לנו את ששת ימי הבריאה – ששת ימי המעשה ולאחר מכן השבת . ובכל שנה אנו מגיעים לתאריך של 15 יום בחודש ניסן – יציאת עם ישראל מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה לאחר 210 שנות עבדות . בכל חג אנו מברכים : " שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה " .
בהתקרב חג הפסח אנו עסוקים בהכנות לחג . מי בנקיון , מי בקניות , מי באפיית מצות ומי בביעור החמץ . באותיות חמץ ומצה ההבדל בינהן הוא באות ה – שבמצה והאות ח – שבחמץ . האותיות מ , צ הן המשותפות . אם נכתוב את האות ה - נראה שאם נוסיף רק קצת נקבל את האות ח , חסר רק משהו וזה השאור שבחמץ . הגימטריה של ה – זה 5 והגימטריה של ח – זה 8 . ההבדל בינהן הוא 3 ורמז לשלושה דברים : " הקנאה , התאוה והכבוד המוציאין את האדם מן העולם " .
כשמגיע חג הפסח אנו חייבים לבער לא רק את החמץ החיצוני החומרי , אלא גם את החמץ הפנימי – זהו היצר הרע השוכן בקרבנו והמסית אותנו לקנא בחברנו להתאוות לחיי הוללות , אכילה גסה בלי חשבון ולרדוף אחרי הכבוד המדומה .
כאשר נסב בליל הסדר נרגיש את אותה הרגשה שחשו אבותינו בצאתם ממצרים לאחר 2448 שנים מבריאת העולם ונדגיש שוב פעם את הפסוק :
" בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים " .
וכשנגיע לקטע של " והיא שעמדה לאבותינו " , נשיר בקול רם : " שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם " . כמה נכונה אימרה זו בימינו אלה . האמונה הגדולה בבורא עולם ש" לא יטוש ה' את עמו ולא יעזוב את נחלתו " – היא המחזקת אותנו שעלינו לחזק את הקשרים שלנו עם הקב"ה בשמירת מצוותיו ויקויים בנו מה שכתוב בתורה :
" אם בחוקותי תלכו ומצוותי תשמורו ועשיתם אותם , ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם ".
ונסיים , כשם שראינו ביציאת מצרים ניסים גלויים , כן נזכה לראות בימינו ניסים גלויים ונסתרים , ביאת המשיח , בניין בית המקדש , תחית המתים וגאולה שלמה במהרה בימנו
אמן כן יהי רצון אמן ואמן .