חידון לפסח

איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו? ומדוע אוכלים בליל הסדר שלוש מצות? חידון מיוחד לחג

חדשות כיפה עזרא מרום 04/04/12 10:11 יב בניסן התשעב

חידון לפסח
פסח, צילום: shutterstock

 

שאלות
1. אני אחת ממכות מצרים. קצץ ראשי וזנבי ותקבל יצור עקשני.
2.איזו ממכות מצרים יכולה להיקרא: א. אדומה ב. ירוקה ג. שחורה?
3. שתיים ממכות מצרים נכתבות באותן אותיות בסדר אחר. מה הן?
4. איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו?
5. ציין שמות של 5 סוגי מצות.
6. מה פירוש המילה : "אפיקומן"?
7.אילו דברים בהגדה של פסח קשורים למספר 4?
8.מה משותף לחגים: פסח,פורים וחנוכה?
9.מה הטעמים לכך שמכינים בליל הסדר 3 מצות?
10. חג הפסח חל בחודש ניסן. מה מקור השם ניסן?
11. למה מתייחסים השיעורים הבאים בהלכות הפסח: א. 19 גרם ב. 28 גרם ג. 4 דקות ד. ח"י רגעים?
12. מה דינו של אדם שבמקום לאכול, בלע א. מצה ב. מרור? (פסחים קט"ו : ) 13.רבן גמליאל אמר :" מי שלא אמר בפסח 3 דברים לא יצא ". מה הם?
14. אני אחת ממכות מצרים. קצץ פעמיים זנבי ותקבל ביטוי חיובי. מי אני?
15. כנגד מה תיקנו לשתות 4 כוסות?.
16. אילו שמות נוספים יש לחודש ניסן?
17. השלם:" מי שלא אמר 3 דברים אילו לא יצא ידי חובה והם:.............. "
18. כמו מי אנו נוהגים במצוות כורך?
19. שתיים ממכות מצרים נכתבות באותן אותיות בסדר אחר. מה הן?
20. איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו?
21. ציין 3 שמות נוספים לחג הפסח.
22. מדוע נקראת המצה בשם : "לחם עוני "?
23. מה משמעות השם : "פסח"?
24. מה היא כמות היין המינימלית הנדרשת לכוס בליל הסדר?
25. השלם : "קדש ורחץ........."
26. כיצד נקראת החתול בפיוט "חד גדיא"?
27. מה פירוש המילים בפתיחת ההגדה: "כל דכפין יתי ויאכל"
28. מה היא מצה עשירה?
תשובות לפסח
1. צפרדע, פרד
2. א. דם ב. צפרדע ג. חושך
3. דבר, ברד
4. מכת בכורות שבה ד' פסח על בתי בני ישראל
5. סוגי מצות: שמורה, שרויה,עשירה, עבודת יד, עבודת מכונה.
6. מ לה בארמית שפירושה: אפיקו= הוציאו מנא= כלים. או אפיקו קמן= הוציאו לפנינו.
7. 4 קושיות, 4 בנים, 4 כוסות, 4 לשונות גאולה, 4 אמהות.
8. המלה אור משותפת: בפסח= לב"י היה אור בכל מושבותם" בפורים : ליהודים היתה אורה ושמחה". חנוכה= חג האורים.
9. א. כנגד 3 הסוגים : כהן לוי וישראל ב.כנגד דברי אברהם לשרה :"מהרי לושי 3 סאים קמח סולת ". (המפגש עם המלאכים קרה בפסח )
10. ניסן בא מהמילה ניצן ע"פ הפסוק בשיר השירים המתאר את בוא האביב: " הניצנים נראו בארץ...."
11. א. מרור ב. מצה ג. זמן אכילה בהסבה ד. הזמן הדרוש לחימוץ לאחר מגע עם מים.
12. א. יצא ידי חובה ב. לא יצא כי לא הרגיש טעם מר!
13. פסח, מצה, מרור. 14. כנים, כן
15. כנגד: א. 4 לשונות גאולה ב. 4 כוסות של פרעה(בראשית מ) ג. שעבוד 4 מלכויות ד. 4 כוסות פורענות שהקב"ה ישקה את הגויים (ירמיהו כ"ה ).
16. החודש הראשון, חודש הגאולה, חודש האביב
17. פסח, מצה ומרור
18. כהלל הזקן.
19. דבר, ברד
20. מכת בכורות שבה ד' פסח על בתי בני ישראל
21. חג ה= מצות, האביב, החירות
22. מאכל עניים כי מתעכלת לאט ב. לחם שהכל עונים עליו (פסחים קט"ו )
23. פה סח= פה מדבר בהגדה ב. לשון דילוג כי ד' פסח על בתי ב"י במכת בכורות.
24. רביעית יין=86 גרם.הסימן לכך כוס בגימטריא=86!
25. "קדש ורחץ, כרפס יחץ, מוציא מצה, הלל נרצה ".
26. חתול= שונרא.
27. כל מי שרעב יבוא ויאכל. המילה כפן פירושה רעב.
28. מצה שעשויה מקמח שלשו אותו במי פירות