חידון לפורים

מה המשותף לשבועות ולפורים? מהו פורים משולש? בואו לבחון מה אתם יודעים על פורים?

חדשות כיפה עזרא מרום 19/02/00 00:00 יג באדר א'

שאלות

1. מגילת אסתר היא אחת מ חמש המגילות בתנ"ך. מהן המגילות האחרות?

2. במגילת אסתר כתובה המילה הארוכה ביותר בתנ"ך; מהי המילה?

3. אילו שמות נוספים יש לאישים הבאים:א. אסתר ב. המן? ג. מרדכי (מסכתשקלים, משנה אחרונה )?

4. "ונהפוך הוא". אילו אישים הקשורים למגילה רמוזים בהיפוך המילים הבאות : א. יתוש. ב. שכור?

5. מה שם האבא של: א. מרדכי ב.אסתר ג. המן?

6. מדוע שולחים מנות איש לרעהו?

7. על איזה עץ תלו את המן , לפי המדרש?

8. לפי הגמרא מגילה דף י"א מה משמעות השם : אחשורוש"?

9. מהו פורים משולש ומה מנהגיו?

10. מאיזה פסוק במגילת אסתר לומדים את הכלל: "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"?

11. מה המשותף לחגים שבועות ופורים ומה השונה בהקשר זה?

12. מאילו פסוקים למדים ש: א. המן היה רזה. ב. שיחקו כדורגל בימי המגילה.

13. במגילה נאמר:" ויתאפק המן". על מי בתורה נאמר שלא יכל להתאפק?

14. מה המשותף להמן ולכביסה?

15. מי מבניו של המן משמש כסמל ל: א. עניות ב. טיפשות?


תשובות

1 . שיר השירים, רות, איכה וקוהלת.

2. והאחשדרפנים.

3. א. הדסה. ב. ממוכן ג. פתחיה

4. א. ושתי ב. כ ורש (נכדו של אחשורוש)

5. א. יאיר. ב. אביחיל. ג.המדתא

6. להדגשת האחווה, בניגוד למצב של " עם מפוזר ומפורד."

7. לפי מדרש אסתר רבה ט תלו את המן על עץ קוץ

8. א. הזכרת שמו גורמת לכאב ראש וצועקים : אך ראש ב. אח של ראש (נבוכדנאצר שהחריב את המקדש) ג. בימיו הושחרו פניהם של ישראל כקדירה (מרוב מיסים וגזירות)

9. בשנה שחל פורים ביום שישי חוגגים 3 ימים בערים המוקפות חומה ומכאן השם משולש. ביום שישי קריאת המגילה ומתנות לאביונים, בשבת קריאת התורה לפורים והוספת על הניסים. וביום ראשון משלוח מנות וסעודת פורים.

10. מהפסוק "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי".

11.בשני החגים היה מתן תורה,ההבדל:=בהר סיני קיבלו את התורה בכפיה, ואילו בפורים קבלוה מרצון.

12. א. איש צר ואויב המן הרע. ב. ומרדכי יושב בשער.

13. על יוסף במפגש עם אחיו.

14 . את שניהם תולים: כביסה תולים וגם את המן תלו .

15. א. דלפון. ב. ויזתא