זמן הנטילה ומנהגי ההקפות: הלכות ארבעת המינים

זמן הנטילה, סדר הברכה, איך נוהגים בהקפות ואיך אוחזים את ארבעת המינים. הלכות ארבעת המינים מאת הרב מאיר נהוראי | וגם: סדר הקידוש המלא

חדשות כיפה הרב מאיר נהוראי 27/09/23 14:06 יב בתשרי התשפד

זמן הנטילה ומנהגי ההקפות: הלכות ארבעת המינים
סוכות, הלכות החג, צילום: Olivier Fitoussi/Flash90     

ארבעת המינים

 1. איגוד המינים: מצווה לאגוד את הלולב עם הערבות וההדסים. ויש לאגוד כך ששדרת הלולב תהיה כלפי פניו, ההדסים מימין והערבות משמאל, ההדסים יהיו גבוהים מהערבות וראש הלולב יהיה גבוה לפחות 8 ס"מ מההדסים (שו"ע תרנ,ב) . מהידור המצוה הוא לאגוד עם עלי לולב. יש להכניס את הערבות וההדסים ל"קוישלך" בזהירות שלא ינשרו עלים וייפסלו (תרנא,א) . כמו כן, נהגו לעשות שלושה קשרים (טבעות) בשדרת הלולב עצמו ובלבד שישאיר טפח בחלק העליון ללא טבעת על מנת שיהיה אפשר לכסכס את הלולב. (תרנא,א רמ"א ובמשנה ברורה ס"ק יד). גם אם אוחזים את ארבעת המינים יחדיו ללא קשירה יוצאים ידי חובה. זאת ועוד, גם אם נטלם אחד אחד כאשר ברשותו יש את כל ארבעת המינים יצא ידי חובה. (שו"ע תרנא,יב ובמשנה ברורה)
 2. לולב שאול: ביום הראשון של חג הסוכות לא יוצאים ידי חובה. לכן, יש לבעל הלולב לצאת ידי חובה ולאחר מכן לתת במתנה על מנת להחזיר את הלולב למי שאין לו. בשאר ימי החג, ניתן לשאול מחבר את סט ארבע המינים ולצאת ידי חובה.
 3. זמן הנטילה: אנחנו עדין בשעון קיץ וכדאי לכוון את התפילה כך שנטילת לולב וההלל יהיו לאחר נץ החמה (תרנב,א) רק מי שממהר לדברים דחופים יכול בשעת הדחק ליטול בברכה מעלות השחר. כאשר הולכים למנין מאוחר יותר (לאחר הנץ) , ראוי לברך על ארבעת המינים בעודו בסוכה לפני ההליכה לבית הכנסת.
 4. סדר הברכה: א) ליטול את הלולב ביד ימין ולאחוז באתרוג כשהוא הפוך (פיטמה למטה ועוקץ למעלה) ב) לברך את ברכת המצוה (ביום הראשון מברכים "שהחיינו") לאחר הברכה יש להפוך את האתרוג ולנענע.
 5. כיצד אוחזים את ארבעת המינים: הלולב ביד ימין והאתרוג ביד שמאל. אולם מי שהוא איטר (שמאלי) נחלקו: מנהג המחבר עדות המזרח כמו כולם לדעת הרמ"א (אשכנז) הפוך מכולם דהיינו: בידו השמאלית החזקה את הלולב והאתרוג בידו החלשה דהיינו יד ימין. (תרנא,ג וברמ"א).
 6. נענוע הלולב בשעת אמירת הלל היא חלק משמעותי ממצוות נטילת לולב. כל אחד נוהג את סדר הנענועים כמנהג אבותיו. אין לנענע את הלולב בשעה שאומר את שם ה'. יש מחלוקת במספר הנענועים ויש הבדל בין החזן למתפללים אולם כולם מודים שהנענוע צריך להיות במהלך האמירה: 'הודו' , 'אנא ה' הושיעה נא' (סוכה לז ע"א תרנא,ח).
 7. הקפות: כל מי שיש בידו לולב צריך להיות שותף להקפות (מסביב לבימה) מלבד אבל על אביו או אמו בתוך השנה, ואבל על שאר קרובים בתוך שלושים יום. (הרמ"א תרס,ב) רצוי גם בשעת ההקפות לאחוז את הלולב ביד ימין והאתרוג בשמאל ולהימנע מאחיזה של הלולב והאתרוג ביד אחד.
 8. טלטול ארבעת המינים ביום טוב במקום שאין ערוב: מותר (אגרות משה או"ח חלק ג,צד).
 9. דברים הפוסלים את ארבעת המינים: ישנן הלכות רבות בהקשר לסוגיה הזו, באופן כללי יש לדעת שיש הבדל הלכתי בין היום הראשון שהוא מהתורה לבין שאר הימים שהחיוב הוא מדרבנן. ובכל מקרה לשאול , כל מקרה לגופו.

סדר הקידוש

 1. סדר הקידוש בלילה: ברכת הגפן, אשר בחר בנו מכל עם , לישב סוכה, שהחיינו. ישנן מסורות שונות לאופן אמירת הקדוש: א) הגר"א (על פי הרמב"ם) – עומדים בעת אמירת הקדוש ומברכים "לישב בסוכה" ויושבים. ב) רמ"א– מי שנוהג כל השנה לקדש בישיבה אומר את הקדוש בישיבה. (שולחן ערוך תרמג,ב)
 2. סדר קידוש ביום: נחלקו הפוסקים: יש אומרים שיברך "לישב בסוכה" אחר ברכת בורא פרי הגפן, ויש אומרים שיברך "לישב בסוכה" בשעה שבוצע על הפת, ולא בעת אמירת הקידוש. כל אחד ינהג לפי מסורת אבותיו. אמירת הברכה על ידי המקדש או הבוצע פוטרת את כולם ואין צורך לחזור ולברך פעם נוספת.