ספירה בציבור

כיצד יש לספור ספירת העומר במניין מאוחר?

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

ש: אדם שמתפלל באופן קבוע תפלת ערבית בציבור בשעה מאוחרת, האם יקדים לספור ספירת העומר בתחילת הלילה?

ת: עניין של ספירת העומר מיד בתחילת הלילה משום "תמימות תהינה" הוא לא רק בליל הספירה הראשונה, אלא בכל ימי הספירה. כי לדעת הרבה פוסקים כל יום ויום מצוה בפני עצמו. ולכן בימי הספירה יש להקדים ולהתפלל תפלת ערבית ולספור אחרי צאת הכוכבים.
אך הפוסקים הסכימו שלא יקדים לספור ספירת העומר ביחידות כאשר המניין שבו מתפלל, מתפלל מאוחר משום שלוש סיבות:
א) תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. וקריאת שמע ותפלה, תדירים יותר מן הספירה.
ב) יש חשיבות לכתחילה לספור ברב עם.
ג) יש חשיבות בספירה בציבור כדי שלא ישכח.