ל''ג בעומר

מהו בעצם ל"ג בעומר? מדוע מפסיקים הילדים לימודם למשחקים?

חדשות כיפה ירׂחם שמשוביץ 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

תחשבו על זה:

בעיקרון לא מפסיקים תלמידי בית רבן מלימודם אפילו לבניין ביהמ``ק.
ומתי כן מפסיקים אותם?
בל``ג בעומר!!!

ומהו ל``ג בעומר?

זהו יום הילולא דרשב``י ויום שפסקו בו מלמות תלמידיו של רבי עקיבא.

אם כן אם נעמיק מעט, נראה שביום ההילולא של רשב``י שאמר שצריכה להיות תורה בלי מלאכה, מפסיקים תלמידי בית רבן מלימודם בשביל מה?
בשביל ללכת ולשחק בהרים ב. . .
נכון: חץ וקשת!!! (להזכירכם זהו המנהג העתיק - המדורות באו בזמן מאוחר יותר ומשמעותם מתקשרת לכך).

ומהו חץ וקשת?

אלה כלי המלחמה ששימשו את תלמידיו של רבי עקיבא במרד הגדול ברומאים בימי בר כוכבא (שזוהי לדעת רבותינו המגיפה שתקפה אותם ומתו בימי הספירה במלחמה - משום שלא נהגו כבוד זה בזה).

אם כן הילדים בל``ג בעומר מפסיקים מלימודם לבטא את ההכרחיות שיש לפעמים להניח (כביכול - כי מלחמה על ארץ ישראל עולה לפי רבותינו לקיום כל התורה כולה) את התורה ולהתעסק במלחמה!!!

נקודה למחשבה