הלל ביום ירושלים

האם ולמה יש: האם יש לומר הלל ביום ירושלים?

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

ש: האם יש לומר הלל ביום ירושלים?

ת: החת"ם סופר כותב שיש מצוה להודות לקב"ה על כל נס של הצלה. ושואלת הג"מ למה בפורים לא אומרים הלל ועונה הג"מ שלוש תשובות: א) הנס נעשה בחו"ל; ב) מפני שכתוב "הללו עבדי ד'" ובנס המגילה עוד הינו עבדי אחשורוש ג) מגילת אסתר היא במקום הלל.
ואת כל הסיבות האלה, לא ניתן לומר על הנס שנעשה בזמן מלחמת ששת הימים.
ולמה לומר הלל?
אומרת הג"מ ק"ו מפסח: "ומה מעבדות לחירות אומרים הלל, ממיתה לחיים לא כל שכן". ומכאן למד החת"ם סופר שכאשר יש נס של הצלה ממיתה לחיים יש חיוב לקבוע חג מדאוריתא. אמנם מנהגי החג מסורים ביד חכמי הדור. והרבנות הראשית קבעה לומר על הנס הגדול שהיה הלל שלם בברכה, להודות על ההצלה ממיתה לחיים ועל חזרתנו לירושלים.
ש: האם יש לומר הלל ביום ירושלים?
ת: החת"ם סופר כותב שיש מצוה להודות לקב"ה על כל נס של הצלה. ושואלת הג"מ למה בפורים לא אומרים הלל ועונה הג"מ שלוש תשובות: א) הנס נעשה בחו"ל; ב) מפני שכתוב "הללו עבדי ד'" ובנס המגילה עוד הינו עבדי אחשורוש ג) מגילת אסתר היא במקום הלל.
ואת כל הסיבות האלה, לא ניתן לומר על הנס שנעשה בזמן מלחמת ששת הימים.
ולמה לומר הלל?
אומרת הג"מ ק"ו מפסח: "ומה מעבדות לחירות אומרים הלל, ממיתה לחיים לא כל שכן". ומכאן למד החת"ם סופר שכאשר יש נס של הצלה ממיתה לחיים יש חיוב לקבוע חג מדאוריתא. אמנם מנהגי החג מסורים ביד חכמי הדור. והרבנות הראשית קבעה לומר על הנס הגדול שהיה הלל שלם בברכה, להודות על ההצלה ממיתה לחיים ועל חזרתנו לירושלים.
י לומר הלל ביום ירושלים?