הרב דרוקמן: זאת הסיבה שמותר להסתפר ביום העצמאות

מותר להסתפר ביום העצמאות? מאז קום המדינה נהגו קהילות בישראל להסתפר ביום העצמאות למרות איסורי העומר, הרב דרוקמן מסביר במאמר מיוחד: "נראה בבירור שמותר להסתפר ולהתגלח לכבוד חג עצמאותנו"

חדשות כיפה חדשות כיפה 04/05/22 19:10 ג באייר התשפב

הרב דרוקמן: זאת הסיבה שמותר להסתפר ביום העצמאות
הרב דרוקמן, צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

מבואר בשולחן ערוך כי נוהגים שלא להסתפר בימי הספירה, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אמנם בל"ג בעומר כיון שיש בו קצת שמחה, מותר וכן בעלי הברית (אבי הבן, המוהל והסנדק) מותרים להסתפר לכבוד המילה. אפילו ביום שלפני המילה סמוך לערב (פמ"ג), מפני שיו"ט שלהם הוא (עי' באור הגר"א שם סקי"ב). אם כן, הוא הדין ביום העצמאות שנקבע ע"י הרבנות הראשית לישראל ליום שמחה, כי זכר ד' חסדו ואמונתו לבית ישראל וראו כל אפסי ארץ את ישועת א-להינו בתקומת ישראל בארצנו הקדושה, ותקנו להגיד בו הלל, לא גרע מיום ל"ג בעומר או ברית מילה, שכיון שיש בהם תוספת שמחה מותר להסתפר.

מותר להסתפר ביום העצמאות?

הוא הדין לכבוד יום העצמאות. ומדברי הפרי מגדים (משבצות-זהב, אורח-חיים תצ"ג סק"ב) בשם התוספות יוצא שלא היתה הגזירה ליום שאין בו תחנון. ואם כן גם ביום העצמאות שלפי תקנת הרבנות הראשית לישראל אין אומרים בו תחנון, מותר להסתפר. ועיין בלחם הפנים (סימן ק"כ) ד"בראש חדש לא קבלו עליהם אבילות ישנה" יש לומר שמעיקרא כשקבלו עליהם את המנהג של איסור תספורת לימי הספירה לא קבלו עליהם על ימים יבואו שיש בהם קצת שמחה (חיי אדם כלל קל"א), וברית מילה וראש חודש, וכל יום שיש בו תוספת שמחה לא קבלו עליהם את איסור התספורת. ממילא נכלל בהם גם יום העצמאות.

ולו יהא זה רק ספק אם יום העצמאות הוא גם כן בכלל ההיתר, הרי כתב בחק יעקב (אורח-חיים תצ"ג סק"ב) "ובספק אין להחמיר באבילות ישנה דקיל, והוא רק מצד המנהג". וכן כתב בשלחן ערוך הרב רבי שניאור זלמן מלאדי (תצ"ג סעיף ז') "כיון שאבילות אינה רק מנהגא בעלמא אין להחמיר בספיקא. מכל זה נראה בבירור שמותר להסתפר ולהתגלח לכבוד חג עצמאותנו.

הכותב הינו ראש ישיבת ההסדר באור עציון וראש מוסדות ישיבות בני עקיבא.