הלל, סעודת מצווה וגילוח: הלכות יום העצמאות

בספרי ההלכה לא תמצאו חלק שמתייחס למוצאי יום הזיכרון וליום העצמאות. הרב מאיר נהוראי עושה סדר ומסביר מתי אפשר להתגלח, האם נחשב ליום חג והאם צריך לומר הלל בברכה?

חדשות כיפה הרב מאיר נהוראי 04/05/22 17:39 ג באייר התשפב

הלל, סעודת מצווה וגילוח: הלכות יום העצמאות
הלכות יום העצמאות, מה עושים?, צילום: Yonatan Sindel/Flash90

השעות האחרונות של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה מהוות מעבר והכנה ליום העצמאות, אך מה אפשר לעשות מבחינה הלכתית לקראת יום ההולדת ה-74 של מדינת ישראל? ומה עושים בתפילות במהלך היום? עושים לכם סדר.

ערב יום העצמאות

מותר להסתפר ולהתגלח לכבוד יום העצמאות. אין צורך להמתין עד צאת הכוכבים ניתן להתגלח סמוך לשקיעה כדין מי שיש לבנו ברית מילה בימי הספירה שמותר לו להתגלח מבעוד יום שהרי זה יום טוב עבורו. לובשים בגדי חג ומניפים את דגל המדינה בבתים. 

יום העצמאות

הגמרא במסכת מגילה מסבירה את הבסיס ההלכתי לתיקונו של חג הפורים: 'תנו רבנן ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה - ממיתה לחיים לא כל שכן?".

בפסח אנו אומרים הלל כי יצאנו לחירות, אם כן לדורות קל וחומר שנאמר הלל כאשר תתרחש הצלה ממוות לחיים. על בסיס קל וחומר זה פסק רבי משה אלשקר, שכאשר הייתה עיר מסוימת נתונה בסכנה וניצלה יש בכוחה לתקן 'פורים' - יום חג לדורות.

מאוחר יותר קבע החתם סופר שיש חיוב דאורייתא לקבוע יום מועד ביום עשיית הנס כאשר במסגרת אותו יום יש לומר הלל וכך הוא כותב: "דקביעת יום מועד ביום עשיית נס הוא קל וחומר דאורייתא (...) ואפשר קריאת הלל ומגילה הוה ק"ו דאורייתא לומר שירה כמו שציוה בפסח לספר יציאת מצרים בפה הכי נמי ממות לחיים חייב לומר שירה בפה דווקא". 

זו התשתית ההלכתית לקביעת הרבנות הראשית לומר הלל בברכה בתפילת שחרית ביום העצמאות. 

אם כן כך סדר התפילה: בליל יום העצמאות אומרים: מזמור ק"ז, לשנה הבאה בירושלים ותקיעת שופר. בתפילת שחרית אומרים הלל בברכה, וקריאת הפטרה: "עוד ינופף בנב" ללא ברכות, תפילה לשלום המדינה ותפילה לשלום חיילי צה"ל.

יש לציין, שישנן קהילות הנוהגות אחרת ואומרות גם בלילה הלל בברכה ומנגד קהילות שנמנעות מלברך על ההלל אף ביום. אולם כאמור יש לאמץ את הנוסח כפי שקבעה הרבנות הראשית כמפורט לעיל. ובכל מקרה יש צורך להתפלל תפילה חגיגית ומיוחדת לכבוד יום העצמאות.

ראוי ללמוד ביום זה הלכות ארץ ישראל. ולטייל בארץ ישראל ולאחר מכן לעשות סעודת מצווה כל משפחה לפי מנהגיה.

הרב מאיר נהוראי הוא יו"ר ארגון בית הלל