ט''ו בשבט

בשנים האחרונות הנהיגו גדולי ישראל ובראשם המקובלים מנהגים שונים של לימוד תורה ואכילת פירות בט"ו בשבט. כל זאת על מנת להחדיר בנו געגועים אמיתיים לתקופה שבה נוכל שוב לראות את ארצנו בנויה ובניה יושבים עליה לבטח…

חדשות כיפה הרב זיני 18/01/03 00:00 טו בשבט התשסגיום ט"ו בשבט מוזכר במשנה כראש השנה לאילן .ידיעה זו הכרחית לקיום חלק ממצוות התליות בארץ כאן ערלה,תרומות ומעשרות.
מאז גלינו מארצנו גם נתרחקנו מעל אדמתנו לא זכינו לקיום מצוות אלו .על אף זאת זכינו שבמציאות השנים האחרונות הנהיגו גדולי ישראל ובראשם המקובלים מנהגים שונים של לימוד תורה ואכילת פירות ביום זה. כל זאת על מנת להחדיר בנו געגועים אמיתיים לתקופה שבה נוכל שוב לראות את ארצנו בנויה ובניה יושבים עליה לבטח, זורעים ונוטעים ומקימים את כל המצוות התלויות בארץ כולל הבאת ביכורים, נתינת החלה לכהן בטהרה ובית המקדש בנוי על תילו.

בבסיס טירונים בצה"ל התאמנו חיילים לירי ולשימוש בנשקים שונים.לשם כך הוצגו מטרות מקרטון במרחקים ידועים ועל פי הפקודות יורים במטרות,
כמה חודשים אחרי כן נקראים חיילים אלו להגן על המדינה וגבולותיה,אחד החיילים יצאו מהמוצב והעמיד במרחק ידועים ועל פי הפקודות יורים במטרות,
אחרי כן נקראים חיילים אלו להגן על המדינה וגבולותיה ,אחד החיילים יצאו מהמוצב והעמיד במרחק מסויים דמות מקרטון,וכאשר שאלו אותו חבריו על פשר התנהגותו המשונה הסביר שכך יוכל לירות כאשר יקבל הפקודה על כך.

כמובן שרק משל היה וברוך ה' חיילנו אינם יורים על מטרות מקרטון ולא אוניות מבריסטול,מכאן שלקראת ט"ו בשבט איננו מסתפקים עוד בקריאת מאמרים חשובים ביותר ממקורותינו או מאכילת פירות שלצערנו חלק גדול מיובא מחו"ל אלא נציין יום מיוחד זה במה שמחויב עתה.
אם לפני מאה שנה פנו כל גדולי ישראל לצבור לבוא לעזרת המושבות הראשיות הראשונות בארץ ישראל (עיין ספר שיבת ציון ,מכתבי גדולי ישראל בעד יישוב ארץ ישראל יצא לאחרונה בהוצאה מהודרת על ידי ישיבת הר-ברכה)ולחזקן על ידי תרומות, ואם בדורות הראשונות של תחייתנו היה צורך לחזק את הבניין הארצי של מדינתנו ולהקים ערים ויישובים שב"ה פורחים ומשגשגים עתה הגיע הזמן להפריח שדות של תרבות חדשה ומאירה. כי עד כה עומדת התרבות ישראלית כרחל נאלמה, דבר ד' היה לחרפה כי לא יעיז שום משכיל לדרוש מעצמו יותר ממה שיתן על זה אירופאי דיפלום.והלא אירופה ותרבותה כבר פשטו את הרגל ותעודת מותה הקולטורית כבר נחתמה על ידי השואה (הקדמת "שיבת ציון נס לעמים"). עלינו לנטוע ולזרוע עומק משמעות עם ישראל וארצו ולהסביר כי אין טעות יסודית יותר מהחזרה מכל היתרון שלנו ,מהחדלון של אתה בחרתנו.כי לא רק משונים אנחנו מכל העמים אלא מעולים וגדולים מכל עם,ורק בשבחת עצמינו הננו נשארים קטנים ושפלים. ועתה הננו שואבים לקום לתחיה באותו הגודל של אבותינו ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. ולכן עלינו לעבד את אדמתינו, לתת לה כבוד והוד במה שהיא אדמת הנבואה אשר שמיה והרריה ירעיפו טל חיים דווקא לעם המרגיש את קשר נשמתו בתוכה ולא לעם אחר לאלו שיודעים להבחין בין אדמות חול לעפרות קודש, יש להקים חממות של שכל ישראלי נקי מכל חשש חיקוי שפל יליד עבדות פנימית , שבהן יוסברו ויובנו משמעות כל המצוות התלויות בארץ.
כי במצוות אלו גנוזה בצורה גרעינית כל התמצית של החברה הישראלית האידיאלית. בהן ובסדרן הננו חשים את כל העתיד המזהיר של אומתינו וכל אשר נוסף להתבונן במהותן ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו ,כמה חיינו צריכים להיות עוד יותר בריאים, כך יגדל בנו החלק לקיים באהבה את אותו שאנו יכולים כבר לקיימו.
כל מצוות של תורה מתקיימות באיכות יותר גבוהה כאשר כל ישראל על אדמתו אמנם מצוות התלויות בארץ מצריכות יותר מכל את נוכחותו המלאה של עם ישראל כאן (שמיטה, יובל וכו') לכן ביום זה נעסוק בנטיעות חשובות, והחשובה מכולם היא נטיעת ישראל על אדמתו, בהבאת כל אחינו הנה מכל כנפי הארץ הנה מכל כנפי הארץ ובמיוחד כאשר נשקפות סכנות שונות שם.
יש לשער שגדולי רבותינו המקבלים שסדרו את תיקון ט"ו בשבט היו בודאי שמחים יותר לראות אותנו ביום זה עוסקים בהבאת יהודים ובקליטתם הפיזית והרוחנית בארץ.