סגור

הרב אריאל: "המכונית האוטומטית - חילול שבת מהתורה"

רבה של רמת גן הגיב בנחרצות למאמר שדן בצדדים הלכתיים שונים של הרכב העתידני, וכתב כי יש "להימנע מכל דיון בפרטי פרטים של הנושא", מחשש להסקת מסקנות שגויות. כותב המאמר בתגובה: "חלילה שישמע שברצוני להתיר את האסור ולטהר את הטמא"

חדשות כיפה
ז בטבת התשעח
,
25 בדצמבר, 2017 17:26
רכב אוטונומי

רכב אוטונומיצילום: shutterstock

"את אשר יגורתי בא. תלמידי חכמים מתחילים להתפלפל בנושא המכונית האוטומטית (או אוטונומית) בשבת, מבלי להביא בחשבון את ההשלכות החמורות שיש לעצם הדיון", כך כתב רבה הראשי של רמת גן, הרב יעקב אריאל, בתגובה למאמר בנושא שפורסם בכתב העת "המעין".

בגיליון תשרי תשע"ח של כתב העת פורסם מאמרו של הרב איתן קופיאצקי, שבו הוא דן בצדדים שונים של המכונית האוטומטית."אמנם לבסוף הוא מציע שגוף כלשהו ייקח אחריות ויאסור את השימוש בה", כתב הרב אריאל, "אך זאת רק לאחר רשימה של סיבות שונות להיתר כגון 'עובדין דחול' שלדעתו אינו איסור ברור, בפרט לאחר שייווצר חלילה מנהג להתיר. ומי יהיה אשם ביצירת מנהג כזה?", שאל.

לדברי הרב אריאל, "בימינו, שיש כל מיני גופים ואישים המכריזים על עצמם כבני סמכא ו'עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו', מי ערב לכך שהם לא יסתמכו על ההוא אמינא שלו, ויתירו את חילול השבת בפרהסיא? ובפרט שהמאמר פורסם בבטאון סולידי ואחראי כמו 'המעין'.ישתקע הדבר ולא ייאמר.

"גם אם נניח שההגדרה ההלכתית של האיסור היא 'עובדין דחול', משמעותו בנידון דידן הפוכה מהמקובל. כאן המשמעות היא הפיכת שבת קודש ליום חול ממש, חלילה. כל מי שעיניו בראשו מבין שאם תותר חלילה המכונית האוטומטית יש חשש רציני שהשבת תתבטל מן העולם.

לשיטתו, "לפני כל דיון בנושא חייבים להביא בחשבון את דעת הרמב"ן (ויקרא כג, כד) האוסר מסחר בשבת מן התורה, שנאמר 'יהיה לכם שבתון', למרות שכל המלאכות הנעשות בו אינן מן התורה, אך בסך הכול אין כאן שבתון. זו מצווה מן התורה ואין אלו דברי פרשנות גרידא, אלא הלכה למעשה - ראה ריטב"א ר"ה לב, ב, וכן פסק גם הראי"ה קוק ב'שבת הארץ' פרק א הל' א.

"על כגון דא אמרו חז"ל 'חכמים היזהרו בדבריכם שמא ישתו התלמידים הבאים אחריכם... ונמצא שם שמים מתחלל'".

בסיום תגובתו כתב הרב אריאל: "אני מציע בזאת לחבריי הרבנים להימנע מכל דיון בפרטי פרטים של הנושא, גם אם כוונתם לאסור, כי יש מתחכמים שידחו את ראיותיהם ויסיקו מסקנות הפוכות. יש להתייחס לנושא זה בצורה אקסיומאטית וחד-משמעית: הנוהג במכונית אוטומטית בשבת עובר על איסור מהתורה, ודינו כמחלל שבת בפרהסיא, על כל המשתמע מכך. דיון בנושא זה יכול להיערך רק במסגרת פנימית של העוסקים בביטחון וברפואה בלבד".

בתשובה לתגובתו של הרב אריאל כתב הרב קופיאצקי: "לכבוד מורי ורבי, קטונתי. חלילה שישמע דבר כזה, שברצוני להתיר את האסור ולטהר את הטמא. ההפך הוא הנכון: כל רצוני הוא להעלות על נס בבמה הלכתית מכובדת שישנו חדש שעומד לא על הפתח אלא נמצא כבר בבית ועלינו לדון בו. לכן כתבתי, כפי שציין כבוד הרב, שעל אלו המוסמכים לכך לדון בנושא בתחום שלהם.

"עם ישראל צריך להיות 'לאור גוים' בכל נושא. נכון להיום בעולם משקיעים עם מימון עתק פרופסורים ופילוסופים שידונו בנושא של בינה מלאכותית, והשלכותיה המוסריות והחוקיות. חלילה לנו להגרר אחרי מסקנותיהם.

"אם יורשה לי, אבקש לשמוע את חוות דעת כבוד תורתו על השימוש במכונית אוטונומית כמסיעה רופאים ואחיות למשמרות, וכן בכל הנוגע למי אחראי בדיני ממונות ונפשות".

26.12.2017

1. המכונית האוטומטית ותגובה חרדית (משה)

מצטער על תגובת הרב--זוהי תגובה חרדית אופינית--לברוח מהבעיה מחשש של........וכו'

דווח על תגובה לא ראויה
26.12.2017

2. אתה יודע, גם לנשום ולאכול זו תגובה חרדית טיפוסית... (למשה (1))

לא כל פעם שיש תגובה שלא מוצאת חן בעיניך, זה אומר שהיא חרדית.
לא כל עם שיש תגובה חרדית - זה אומר שהיא פסולה.

יש המון פעמים שהיהדות אומרת באופן חד וחלק - אסור, אסור, אסור. לא רק זה, אלא עצם העלאת הדיון האם מותר, הוא בעצמו בעייתי. דוגמא? פתח את ספרי הנביאים...

ואני לא מבין איפה הרב בורח מבעיה בגלל חשש וכו' וכו'.
יוצא מישהו במאמר הלכתי שיכול לצאת ממנו הווא אמינא שמשהו שהוא אסור - יהיה מותר. זה לא חשש - זו מציאות, והיא קיימת בכל רחבי העולם והיא תגובה נורמלית לכל מקום בו יש ערכים שהם בעלי משמעות כלשהי.

ביהדות שבת זה אחד מהם.

המכונית אוטומטית היא אינה "בעיה" או "אתגר", אותו דבר לגבי השבת.
מכונית אוטומטית אסורה בשבת, נקודה. זו הצבת עובדה.
הנביאים לא "התמודדו" עם אתגרי תקופתם (לא דברים משמעותיים , סך הכל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עושק הגר יתום ואלמנה, השתעבדות בעבדים, חילול שבת...) עם דיונים פילוסופיים ארוכים ופילפולים הלכתיים אאל עם אמריות ברורות.
במשך כל הדורות נוספו סייגים (עוד מתקופת התנ"ך) כדי להימנע מפגיעה בדאורייתא, כולל סייגים של "חשש".

אכן, התגובה היא חרדית - תגובה של החרד לדבר ה', ולכל מי שהשבת חשובה לו באמת.

מי שמנסה לזלזל באמירות חד משמעיות ונחרצות כשזה מתבקש, הוא האחד שנמנע מלהתמודד ובורח מה"בעיה"הפשוטה - יש דברים שהם כן שחור-לבן.

כל סוגי עבודה זרה נאסרו - גם כאלו שלא הוזכרו בתורה הותקפו על ידי הנביאים. הויונים לא האמינו שהפסליים הם אלים אלא רק "ייצוג אומנותי" שלהם. האם המכבים היו חרדים? כנראה שכן, לשיטתך...

מספיק לזרוק את המושג "חרדי" על כל דבר שלא מוצא חן בעיניך. הרב הביא תגובה אחראית ומנומקת. לא נראה לי שדמגוגיה של טוקבקיסט תשנה את זה, והרב אריאל לא צריך את חוות דעתך על תגובתו המלומדת באמת.

צר לי שמשתמע מדבריך שכל דבר ברור הינו חרדי, וכל דבר חרדי הינו פסול, וכאילו כל המושג "חרדי" מסתכם בבריחה מבעיות גם כאשר יש בסיס הלכתי רחב לחשש המדובר...

"התרחק מן הכיעור - ומן הדומה לו"
"מדבר שקר תרחק"
דווח על תגובה לא ראויה
26.12.2017

3. למס' 2 (סך הכול אתה אומר שזה אסור כי זה אסור)

חבל שהרב אריאל מנסה למנוע דיון הלכתי. כבר מאוחר מדי לנסות שוב לנעול את דלתות בית המדרש מאלה שרוצים להיכנס פנימה ולהשתתף בשיח ההלכתי.

דווח על תגובה לא ראויה
26.12.2017

4. אכן, אני טוען שמשהו אסור כי הוא אסור. (2)

לפחות איני אומר שזה מותר כי אני לא רוצה שזה יהיה אסור , או הכל נתון לדיון סתם כי אני רוצה לתת במה לכל במה (בבחינת איסור במות...).

לא יהיה "דיוון" הלכתי אם חזיר הינו מותר או אסור.
לא יהיה "דיון" הלכתי אם מותר להדליק אש בשבת.
זה שכל אחד שישב בסנהדרין ידע לתת 150 סיבות לטהר את השרץ לא משנה את העובדה שלהתיר את השרץ מעולם לא היה דיון הלכתי כי היה ברור לכולם שאפילו 150x70 סיבות לא ישנו את העובדה - השרץ טמא, הנחש טהור.

למה אסור והאם באמת אסור - זה אני משאיר לאנשי ההלכה, כמו הרב אריאל.
אף אחד פה לא בורח מדיון הלכתי, אבל יש הרוצים להזנות את הדיון ההלכתי.
דיון הלכתי הוא בין אנשי הלכה לפי כללי ההלכה.
דיון מדעי הוא בין אנשי מדע לפי כללי המדע. מי שרוצה לנהל "דיון" מדעי שלא לפי כללי המדע, הוא עושה דיון "פסוידומדעי" וזה שאנשי המדע לא מוכנים לשתף פעולה עם קרקס שכזה, הפתרון שלהם הוא להאשים אותם בנעילת הדיון האקדמי הפתוח...

בצדק נתלוננים כשאנשים שהם לא אנשי מקצוע מתערבים בדיונים מקצועיים, כגון רבנים שנותנים עצות רפואיות.
תן לרופאים לדון בענייני רפואה ובהחלטות רפואיות וזה שאנשים מסויימים (כמו פיזיקאים, אנשי רוח, שחקנים, פוליטיקאים, רבנים...) לא חלק מהדיון לא הופך אותו ל"לא דיון". ואם הרופאים אומרים על משהו שהוא X ובא סטודנט לרפואה שנה א ומתעקש שזה חייב להיות Y וכלל הרופאים נחרצים בדעתם - אני יכול לשער לפי מה תלך. אני לא עיוור לאפשרות שהסטדונט צודק והרופאים טועים, אבל אם אתה רוצה לחיות לפי האפשרות הזו, אדרבה, לך תהיה מטופל על ידי סטודנטים ולא על ידי רופאים!

אם צריך לבנות גשר, אני משאיר את הדיון עם האם תכנית לגשר תקינה או לא בידי מהנדסים, לא בידי אנשים שהם לא אנשי מקצוע. זה פשוט לא מקצועי. לא יתכן שבכל תחום דורשים שהדיון יהיה פנימי בין אנשי מקצוע אך כשזה מגיע להלכה - הכל פרוץ!
מי שרוצה להשתתף בשיח ההלכתי - שילמד את השיח ההלכתי. הרב אריאל לא דוחה אותו. שילמד מה הם כללי ההלכה, שילמד שנה, שנתיים, עשר, עשרים שנה לפי שייכנס לדיון ההלכתי. הרב אריאל נתן הסברים פשוטים לכל בר דעת (בהתאם לבמה זו), ולכל מי שיש לו ידע בסיסי בדיון כלשהו, במיוחד הלכתי.

חבל שהמגיבים פה עסוקים בלהזנות את הדיון ההלכתי לכל בר בי רב דחד יומא, ולא יודעים להגיב בענווה כמו הרב קופיאצקי.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

דרך חברון צילום: Nati Shohat/Flash90

ניסיון לינץ' בירושלים | ח' הותקף באכזריות: "חבורת ערבים תקפה אותי ושוחררה"

קרא עוד