קריאת המגילה דרך טלפון או וידאו למבודד מחשש קורונה - הרב אבינר

האם אדם שנמצא בבידוד, מחשש לחשיפה לנגיף הקורונה, יכול לצאת ידי חובת קריאת מגילת אסתר בשמיעה דרך הטלפון, או בשידור ישיר בצפייה ישירה במחשב? הרב שלמה אבינר משיב

חדשות כיפה הרב שלמה אבינר 09/03/20 09:13 יג באדר התשפ

קריאת המגילה דרך טלפון או וידאו למבודד מחשש קורונה - הרב אבינר
קריאת מגילה, צילום: פלאש 90. יונתן זינדל

שאלה: האם מישהו בבידוד מחשש קורונה יכול לצאת ידי חובת קריאת המגילה דרך הטלפון או בוידאו בשידור חי?

תשובה: בשו"ת אגרות משה (או"ח ד, צא), הג"ר משה פיינשטיין פסק שלכתחילה אין לצאת ידי חובתו דרך טלפון או מיקרופון. אמנם בדיעבד, משום שמצוה מקרא מגילה היא דרבנן, מותר, כי הרי מה שכתוב שאסור לשמוע אם זה קול אחר, לא ברור מהו  קול אחר. וכן פסק בשו"ת ציץ אליעזר (ח, יא). והגרצ"פ פרנק כבר הקדים וכתב שאולי אפשר לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר ומגילה על ידי טלפון על פי דברי שו"ת הלכות קטנות (סי' מה) שהתיר לחרש לשמוע קול שופר על ידי מכשיר שמיעה.  וכתב הגרצפ"פ שיש לדון בדבריו ולחלק בין דין שופר לבין דין שמיעת מקרא מגילה, "דשופר אם יש בו תערובת קול אחר פסול, וקול היוצא דרך טלפון ורדיו, יש בו תערובת קול ממין אחר, אבל לענין מגילה יש לדון דשפיר דמי" (מקראי קודש – מגילה סי' א). אבל הם רק מתירים באופן תאורטי ולא למעשה.  

אמנם בשו"ת מנחת שלמה (א, ט), הגרש"ז אוירבך חולק עליו, כי זה לא קולו אלא קול חשמלי שמחקה את הקול של הקורא. וכן דעת רוב רובם של הפוסקים. וכן פסקו הגרי"ש אלישיב (מבקשי תורה אלול תשס"ב קובץ לא), שו"ת יחוה דעת (ג, נד) ושו"ת מנחת יצחק (ג, לח). והחזו"א הסתפק בזה (כמובא בשו"ת מנחת שלמה שם בהערה). 

ובתשובה להג"ר מאיר יהודא גץ, הרב של הכותל המערבי, כתב הג"ר שלמה גורן שיש להימנע מלהשתמש ליד הכותל המערבי ברמקול בתפילות ובברכת כהנים, כדי שלא להיכנס למחלוקות של הפוסקים הראשונים והאחרונים (תרומת הגורן א, כב).

ארכיון

ארכיוןצילום: נתי שוחט, פלאש 90

ובמקרה שאי אפשר לאדם להיות במקרא מגילה משום פיקוח נפש של נגיף קורונה, אפשר לסמוך על דברי הגר"מ פיינשטיין, ולשמוע את המגילה דרך טלפון או וידאו.  אנו אומרים שעת הדחק כדיעבד דמי, ובשעת הדחק מתירים לכתחילה מה שבדרך כלל מותר רק דיעבד.  וכן פסק הג"ר צבי שכטר, גדול באמריקה, כששאלוהו השבוע. 

אמנם הרה"ר לישראל, הג"ר דוד לאו, פסק שלא יוצאים בשמיעה כזו. 

אך עוד גדולי ישראל ששאלנו עכשיו גם התירו לשמוע את המגילה דרך טלפון או ודיאו.  הג"ר ירמיה מנחם כהן, אב"ד פאריז ומח"ס שו"ת והרים הכהן, כתב לנו: "ע''פ פסק של רבה של טהראן באיראן שהגיע לאחרונה, הוא הורה לקהילה שלו לצאת ידי חובה ע''י קריאה באינטרנט, ז''א קריאה חזותית.  לא יודע מה המקורות שלו.  אבל כתבתי לאחרונה שבקריאה חזותית אפשר לצוות לכתוב גט.  אף ששם ג''כ מקפידין על דיבורו של הבעל.  כמובן יש לחלק ביניהם.  והרבי מלובביץ' כפי שראיתי אינו מסכים לזה, כי הוא אינו קולו כלל, רק תולדת קולו, אבל ישנם דעות אחרונים שכן אפשר להוציא 'הבדלה' בזה והדברים ארוכים".

וכן הג"ר אלחנן פרינץ, מח"ס שו"ת אבני דרך, השיב לנו : "אם אין לו מגילה מקלף, יקרא את המגילה בלא ברכה לפניה ולאחריה, וטוב וראוי שישמע את קריאת המגילה המתקיימת בשידור חי (באמצעות רדיו או קו טלפון).  ובנוסף, יקרא הלל השלם, אך בלא ברכה לפניו ולאחריו".

ואפשר גם לומר  אמן על הברכות, כמו בבית כנסת באלכסנדריה, שהיה ענק ולא שמעו את סוף הברכות, וענו אמן על פי סימון הגבאי בנפנוף דגל (סוכה נב, א).  ואין לברך הברכה אחרי קריאת המגילה 'הרב את ריבנו' אם אין מנין במקום הקריאה. 

ובדידי הוי עובדא, שפעם הייתי בבית הכנסת הגדול בטהרן בשבת, בשליחות המוסד, והיה שם רמקול שהופעל על ידי בטריות, והודלק לפני שבת, בהיתר של הג"ר עובדיה יוסף, ואמרו לי שזה פיקוח נפש, כי אחרת אין לקהילה איפה להיפגש, רק נפשגים בשבת בבית הכנסת.  לכן יש לזה היתר.

ועוד סמך ראינו מעשה רב בספר רץ כצבי (נושאים כללים סי' י), שהג"ר צבי רייזמן כתב: "בענין יציאה ידי חובה על ידי שמיעה ממכשיר רמקול, בדידי הוה עובדא, בסיום הש"ס האחרון שנערך באלול ה' תשנ"ז בניו יורק באולם מדיסון סקוור גרדן בהשתתפות עשרות אלפי אנשים, והיתה לי הזכות לעבור לפני התיבה בתפילת מנחה כשליח ציבור [הייתי חיוב בתוך שנת האבל על אמי ע"ה].  ונשאלה השאלה, האם אפשר להתפלל באמצעות רמקול כדי שכל קהל הרבבות באולם יוכל לענות אמן על הקדיש והברכות וכן לענות קדושה, או שמא אין השמיעה על ידי הרמקול נחשבת שמיעה מפי הש"ץ ואין חיוב עניית אמן וקדושה.  וידידי הרב שמואל בלום, סגן נשיא אגודת ישראל בארה"ב אמר לי, כי שאלו את פי מרן הגרי"ש אלישיב (שליט"א) [זצ"ל], והורה כי אם ישנם עשרה אנשים השומעים את הש"ץ גם ללא עזרת הרמקול, נחשבת התפילה כתפילה בציבור, וכל הקהל יכול לענות אמן". 

סיכום: הנמצא בבידוד מחשש קורונה, יכול לצאת ידי חובתו בקריאת המגילה בשמיעת המגילה בטלפון או בודיאו בשידור חי.  ואפשר לקרוא בבית ביחידות מתוך מגילה כשרה.  אינו חייב לקרוא בטעמים, אך עליו לקרוא בלי טעויות, וכן להקפיד על סוף פסוק.