הרב אבינר: הלכות צניעות גברים

הרב שלמה אבינר עוסק בשאלות ותשובות בהלכות צניעות- והפעם בצניעות גברים: מה מותר מה אסור ואילו הנהגות ראוי שישיתו הזכרים על עצמם

חדשות כיפה
כב באלול התשעט
,
22 בספטמבר, 2019 10:08
 הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינרצילום: ישיבת עטרת ירושלים

ש: כולנו מכירים את מעלת הצניעות אצל נשים.  האם גם גברים צריכים בגדים צנועים?
ת: בודאי. אמנם אצל נשים, זה יותר חשוב ועליון, אבל זה שייך גם לגברים.  כך כותב
הרמב"ם בהלכות דעות ש"צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם: לא יתבזו ולא
יגלו ראשם ולא גופם"; (ה, ו).
ש: אבל אנחנו לא תלמידי חכמים אלא אנשים רגילים?
ת: אז אנו לא חייבים בצניעות גדולה אלא בצניעות רגילה.  גם זה הרבה.
ש: האם גדרי צניעות לגברים זהים לאלה של נשים?
ת: חלקית.  למשל, אין ללבוש בגד שקוף.  זה לא נחשב כיסוי.  כך מסביר הרמב"ם: "ולא
יהא בשרו נראה מתחת מדיו, כמו בגדי הפשתן הקלים ביותר שעושים במצרים"; (דעות ה,
ט).
ש: גם זה לתלמידי חכמים...
ת: כן.  כנ"ל.  דבר שני: לא בגדים צמודים.  בגד צמוד לא נחשב כיסוי, כיון שצורת הגוף
ניכרת, כמו שכותב הש"ך בהלכות אבלות לגבי גופיה דבוקה לגוף.
ש: צבע אדום אסור?
ת: כן.  אמנם הסיבה היא שכך נהגו גויים חשובים, ואז יש לזה גדר של חוקות
הגויים.  לכן כתבו הפוסקים שזה לא שייך בימינו.  אבל זה בכל זאת אסור מסיבה אחרת,
שזה צבע רועש, המושך את העין.  וכן הוא בכל צבע רועש, כחול, ירוק, צהוב.  צריך צבע
שקט.
ש: אז כך יהיה הדין בכל בגד יפה?
ת: מותר ללבוש בגד יפה באורח בינוני ללא הגזמה.  וזה לשון הרמב"ם: "ולא ילבש
מלבוש מלכים, כגון בגד זהב וארגמן שהכל מסתכלים בהם, ולא מלבוש עניים שהוא
מבזה את לובשיו, אלא בגדים בינוניים יפה" (שם).
ש: ומה עם כיתובים על חולצה, של דברים טובים, כגון פסוקים או דברי חז"ל?
ת: בעיה משולשת.  א. גם זה מיועד למשוך תשומת הלב.  ב. אסור להיכנס בזה לשירותים
בלי לכסות.  ג. אסור להתפלל מאחורי אדם כזה, כדין מתפלל מול ציורים.
באשר לאותם דברים טובים, יש לרשום אותם על הלב ועל האישיות ולא על החולצה.  אנו
לא יותר צדיקים מגדולי ישראל והם לא רשמו פסוקים על החולצה.
ש: אז יהיה גם אסור אם אדם ילבש בגד מאוד צנוע מדורות הקדמונים?
ת: נכון.  או מארץ אחרת, שכיון שמושך את העין, אז ממילא אינו צנוע.
ש: וכמה יש לכסות בגוף?
ת: כמה שאפשר.  חולצה שמכסה עד הצואר, חולצה עם שרוולים ארוכים, מכנסים
ארוכים, גרביים בסנדלים, כיפה גדולה.
ש: ממש עד הצואר?
ת: אפשר כפתור עליון פתוח אך לא יותר מזה.  יש חושבים ששני כפתורים או יותר שהם
פתוחים משדרים גבריות.  הבל.
ש: ומה אורך השרוולים?

ת: לפחות חצי זרוע, וראוי שרוולים ארוכים.  הרמב"ם כותב "עד ראשי אצבעותיו"
(שם).  כך התלבשו בבית שאול שלא ראו לא עקב ולא גודל.  ועל זה הוכיחה מיכל את
דוד כשהוא רקד.  כמובן זו חומרה.  די בשרוול ארוך.  רבנו הרב צבי יהודה רמז
לתלמידים להתלבש כך ובמיוחד שליח ציבור.
ש: מה עם עקב?  צריך גרביים?
ת: הכל כמנהג המקום.  אבל בודאי עדיף.  אגב, נפסק שיש לאדם לרחוץ ידיו פניו ורגליו
לפני התפילה.  אנו רק רוחצים ידיים, כי פנינו ורגלינו נקיות.  אך אם הרגלים מגולות
בסנדלים, תתעורר השאלה אם יצטרכו לרחוץ אותם.
ש: מכנסים קצרים בטיול?
ת: אולי מותר אם זה מנהג המקום, וכמובן בתנאי שאינם צמודים.  אך למה להיכנס
לספק.  גם חייל לובש מכנסים ארוכות ולא קורה כלום.
ש: ובים?
ת: בים בודאי מותר ללבוש בגד ים, כי שם זה נקרא צנוע.  כמובן, בגד ים צנוע.  וכן
בבריכת שחיה.  וכמובן, כן במקלחת.  אבל מיד כשיוצא מן הים, עליו ללבוש בגדים.  וכן
מיד אחרי מקלחת, יש להתנגב ולהתלבש.
ש: אבל במקלחת הוא לבד, אז מה שייכת צניעות?
ת: זו צניעות מול רבונו של עולם.  נפסק שאדם צריך להיות צנוע גם לבדו בחדר וגם
בחושך כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו (שו"ע או"ח ב.  קצשו"ע ג).  המשנה
ברורה כותב שאפילו גרביים יש ללבוש תחת השמיכה ,אבל בזה אפשר להקל.
ש: ומה יהיה הדין לגבי מעין אם יש נשים מסביב?
ת: אז ודאי שיש לו להיות לבוש באופן מלא.  וכן תמיד בנוכחות נשים.
ש: האם לנשים יש איסור הסתכלות על גברים?
ש: יש איסור הרהור.  ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר עיניכם.  כאשר הנערות השיבו
באריכות יתירה לשאול (שמואל א ט), אחד ההסברים הוא שזה היה כדי להסתכל ביופיו,
וחז"ל אומרים שזה היה מעשה אסור.
ש: אז יש כמה צדדים בצניעות: א. כלפי רבונו של עולם.  ב. כלפי אנשים.  כלפי נשים.
ת: כן.  הדברים קשורים.  בספר אורחות צדיקים, שער הגאוה, הוא כותב:"כל המקשט
את גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח השם ברוך הוא... כי כל כוונתו על עצמו וקישט גופו
הכָּלֶה... והמקשט גופו... כי יתראה לפני נשים לישא חן בעיניהם...".
ש: לסיום, יש טוענים שצניעות הוא ענין פנימי, ולא ענין חיצוני של בגדים?
ת: נכון.  זה מתחיל בפנים ומתוך כך מתגלה מחוץ.  זו תכונת נפש של ענווה, של הפנמה,
של הכרה שהעיקר הוא הנשמה ולא החיצוניות הראוותנית.
בני ישראל, ענווים הביישנים (יבמות עח).

22.09.2019

1. ומה עם איסור פוחח? (אודי)

שאנשים נהיים שליחי ציבור עם בגדים לא צנועים (כמו מכנסיים קצרים) וזה אסור משום שפוחח אסור לו לעלות ש"ץ?

דווח על תגובה לא ראויה
22.09.2019

2. שובר שיאים (בית אלניק לשעבר)

עוד מעט ונהפוך לטאליבן בגלל אוסף השטויות האלו...

דווח על תגובה לא ראויה
22.09.2019

3. הגזמה מוחלטת (בית אלניק לשעבר צודק)

גרתי בעבר בישוב של הרב אבינר.
חומרות וחומרות כל היום. בפועל כמות היוצאים בשאלה מרוב כל החומרות האלו הייתה עצומה. כולל הילדים של הרב עצמו. חשבון נפש לא יזיק...

דווח על תגובה לא ראויה
22.09.2019

4. יוסף (שאלה)

האם מי שרוב ילדיו חזרו בשאלה ואינם הולכים בדרך המצוות היום, ראוי להטיף בענייני חינוך ודת?

דווח על תגובה לא ראויה
22.09.2019

5. רק שאלה (סנדלים וגרביים)

האם מפאת הסירחון העולה מכפות רגליהם של הלובשים סנדלים וגרביים, ניתן להקל ולהוריד את הגרביים?

דווח על תגובה לא ראויה
24.09.2019

6. תשימו כבר בורקה וזהו. (תמר)

איזה מאמר חולני.
אסור זה ואסור זה.. לא צבעים,, לא צמוד מדי, לא שקוף מדי. לא יפה מדי! איפה שמחת חיים?

דווח על תגובה לא ראויה
25.09.2019

7. לתמר - איזו עזות לקרא לזה מאמר חולני? (יעל)

אלו הלכות מפורשות בשו"ע.
לא מוצא חן בעינייך, תגידי שאת לא מקיימת, אבל חולני????

דווח על תגובה לא ראויה
27.09.2019

8. במקלחת אני מכסה את המראה (דינה)

שלא אראה כמה אני יפה.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מקלב. תוקף את קובי צילום: דוד כהן/פלאש 90

מקלב תוקף: "רון קובי פגע בקודשי ישראל וביסודות העם היהודי"

קרא עוד