במוצאי שבת ז' בחשוון - אל תשכחו את השינוי בתפילה

אל תפספסו: בז' במרחשוון מתחילים לבקש על הגשמים | ספרדים יחלו לומר "ברך עלינו" ואשכנזים "תן טל ומטר לברכה" | כל ההלכות

חדשות כיפה חדשות כיפה 20/10/23 08:37 ה בחשון התשפד

במוצאי שבת ז' בחשוון - אל תשכחו את השינוי בתפילה
חיילים בגשם, צילום: Ayal Margolin/Flash90

במוצאי שבת הקרובה, פרשת נח, נתחיל לבקש על הגשמים. שאילת הגשמים בברכת השנים בתפילת שמונה עשרה מתחילה בתאריך בז' בחשוון, אחרי שבשמחת תורה עברנו לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם".

באתר 'ישיבה' מובאת ההלכה בפרוט מפסיקותיו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל לגבי דינו של מי ששכח לשאול את הגשמים במהלך תפילת עמידה. אם בימות הגשמים, אחרי ז' במרחשון אמר "ברכנו" ולא ביקש גשם, אין בקשתו שלמה, וצריך לחזור ולבקש גשם. אם נזכר קודם שסיים את תפילתו - יכול לבקש גשם גם במקומות אחרים:

אם נזכר בתוך אמירת "ברכנו" - יעצור ויתחיל ברכת "ברך עלינו".
אם אמר "ברוך אתה" ועוד לא הזכיר שם ה' - ימתין כדי הילוך ד' אמות (שתי שניות) ויחזור לתחילת "ברך עלינו" (יש אומרים שאין צריך לחזור לראש הברכה אלא יאמר במקום "ותן טל ומטר לברכה" ויחתום, וטוב לעשות כסברה ראשונה).

אם נזכר לאחר שאמר "ברוך אתה ה'" של סיום הברכה - יסיים "למדני חוקיך" ויחזור ל"ברכנו".
אם נזכר אחרי שסיים את ברכת "ברכנו" ולפני שהתחיל "תקע בשופר" - יאמר במקום "ותן טל ומטר לברכה" וימשיך "תקע בשופר". ולדעת המשנה ברורה עדיף לומר ב"שמע קולנו" מאשר לפני "תקע".
אם נזכר אחרי שהתחיל "תקע בשופר" - ימשיך עד "שומע תפילה" ושם יאמר "ותן טל מטר לברכה. כי אתה שומע תפילה כל פה וכו'". (ועיין ברכ"י אות ט').

אם נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'", יסיים "למדני חוקיך", ויאמר "ותן טל ומטר לברכה, כי אתה שומע תפילה וכו'".
אם נזכר אחרי שסיים ברכת "שומע תפילה" ולפני שהתחיל ברכת "רצה", - יאמר שם "ותן טל ומטר לברכה".
אם נזכר אחרי שהתחיל ברכת "רצה", - עוצר במקום שנזכר וחוזר לברכת השנים ומתחיל "ברך עלינו" וממשיך על הסדר.אם חזר בטעות ל"שמע קולנו", במקום ל"ברך עלינו" וביקש שם על הגשמים וסיים תפילתו, יכוין לצאת ידי חובה בחזרת ש"ץ מתחילה ועד סוף, או שיחזור להתפלל ויאמר שהוא מתנה שאם אינו צריך לחזור הרי תפלתו זו בתורת נדבה.

אם נזכר רק אחרי "יהיו לרצון אמרי פי" האחרון, הסמוך ל"עושה שלום", אפילו אם טרם עקר רגליו, - חייב לחזור לתחילת תפילת שמונה עשרה. אבל אם לא סיים הפסוק ואפילו רק לא אמר "צורי וגואלי" יכול לחזור לברכת "ברך עלינו".


Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368

Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368