מקומו של אבל

האם אבל מחוייב לשנות את מקומו הקבוע בבית הכנסת ומה הדין בשבת??

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

ש: האם אבל מחוייב לשנות את מקומו הקבוע בבית הכנסת ומה הדין בשבת??
ת: אסור לאבל לשבת במקומו הקבוע בבית הכנסת (יש אומרים שצריך להרחיק ד' אמות ויש אומרים שאין צריך להקפיד בזה.
לדעת השולחן ערוך משנים את המקום עד סוף השלושים יום.
ולדעת הרמ"א כשאבל על אביו ואמו ישנה מקומו במשך כל שנת האבל.
לדעת האר"י וכן פוסקים הספרדים אין לשנות מקום בשבת ומנהג האשכנזים לשנות מקום גם בשבתות.
ומחה ד' דמעה מעל כל פנים ובלע המוות לנצח.