בקשות אישויות בתפלה

מה מותר להוסיף במסגרת תפילת שמונה עשרה ומה לא?

חדשות כיפה הרב דוד הורדן 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

ש: האם מותר להוסיף בקשות אישיות בתפלת שמונה עשרה?
ת: בשלושת הברכות הראשונות ובשלושת הברכות האחרונות של שמונה עשרה אין להוסיף דבר מעבר לנוסח הרגיל של התפלה. אך בברכות האמצעיות יכול להוסיף בכל ברכה מעניינה של הברכה. למשל: אדם הרוצה דיעה יכול להוסיף בברכת אתה חונן לאדם דעת. הרוצה להתפלל על חולה מסוים יוסיף בברכת רפאנו. וכ"ז בתנאי שהבקשה נחוצה לו כעת. ואם רוצה לבקש על העתיד יוסיף בברכת שומע תפלה או באלוקי נצור.
ואכן בברכת שומע תפלה יכול לבקש כל מה שרוצה.
ומן הראוי שאדם יבקש תמיד הצלחה בגשמיות וברוחניות.
* המתפלל בציבור וחושש שאם יוסיף בקשות יפספס קדושה יוסיף את הבקשות באלוקי נצור ולא בשומע תפלה, על מנת שיוכל לענות לקדושה.