שאיפת החירות מעלה מדרגות

שאיפת החירות העליונה אינה מבטלת מדריגות נמוכות ממנה אלא בונה אותם.

חדשות כיפה מרן הראי''ה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

מרגישים הם בעלי ההסתכלות העליונה את החרות העליונה ואינם יכולים להיות משועבדים בשום שיעבוד, שכל שיעבוד הוא שיעבוד של בשר ודם. גם קבלת עול מלכות שמים הרגילה בין בני אדם, שיעבוד של בשר ודם היא, מפני שמלכות שמים עצמה ירדה מכבודה ונצטמצמה על ידי ההחשכה שהחשיך בשר ודם את אורה.
שאיפת החירות המוחלטה היא התשובה העליונה ודוקא ממרום עוזה היא מישבת ובונה את כל העולמות הנמוכים ממנה להוד עליון ומשיבה למקומן את כל המידות והתכונות של תום ויושר של תורה ומצוה, שהם הולכים ומתעלים, עולים במדריגת החרות העליונה, המתעטרת בבינה של מעלה.