פנימיות התורה

בדור של התפתחות המושגים הכלליים, יש לפתח את פנימיות התורה בעבודה שכלית מרובה.

חדשות כיפה מרן הראי''ה 16/12/02 00:00 יא בטבת התשסג

אם יזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגיהם הכלליים נתעלו והתפתחו ועל אותה החלקה של המושגים האלהיים לא שלחו המפתחים והעובדים יד, אז נשאר אותו הדור, במצב שפל ואמלל והבקיעים הדתיים מתרבים בו, פרץ על פני פרץ, ואין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרבה, בעמק הצד הפנימי שבתורה, מצד הזיקוק של חכמת אלהים, שהיא אור העולם שבתוכה, עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנחשל, אשר פגרו איזה דורות בהתרשלותם, עד שיתרוממו המושגים האלהיים לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית, שעלה עליו הדור בכללותו.