חכמה אל מול בינה

בארץ ישראל מתגלה החוכמה בעוד בחוץ לארץ מתגלית רק הבינה.

חדשות כיפה הראי''ה 15/12/02 00:00 י בטבת התשסג

חכמת הקודש אינה זורחת, כי אם בארץ ישראל. כל מה שמציירים בחוץ לארץ, אינם אלא תולדות הבינה וסעיפיה:
"יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים". על ידי הציפיה העמוקה לראות את ארץ ישראל, מזדרחת קצת הארה מזיו החכמה של ארץ ישראל ומאירה על הסתעפות הבינה, המתייצרת גם בחוץ לארץ. "הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חכמה תודיעני" ואומר: "היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים".