דעת אלקים

דעת אלהים ממלאה את החיים ולא ממעטם.

חדשות כיפה מרן הראי''ה 18/12/02 00:00 יג בטבת התשסג

דעת אלהים מיוסדת לברוח מהחיים הפגומים, המרוסקים והחסרים – לחיים שלמים, מובלטים ומלאים, גם בעולם הזה. ניצוץ אחד של אור ד' החי באיזה לב, מספיק כבר לגרש מחשכים רבים לאין חקר.
טיפשים באין הבנה הם, האומרים על דעת ד', שהיא ממעטת את צביון החיים. מבחוץ הם עומדים. ועם יודע אלהיו צריכים להופיע בעולם באותה הידיעה של השתלמות החיים באור אלהים חיים.