הפרקליטות: נתניהו חייב להתייצב לדיון במשפטו

עוד לפני הגשת הבקשה להיעדרותו מהקראת כתב האישום פנה נתניהו לפרקליטות כדי לנסות לקבל את הסכמתה למהלך. היום השיבה הפרקליטות כי היא מתנגדת לבקשה: "לנוכחות נאשם במשפטו ערך ציבורי"

חדשות כיפה חדשות כיפה 19/05/20 16:24 כה באייר התשפ

הפרקליטות: נתניהו חייב להתייצב לדיון במשפטו
בית משפט, צילום: David Cohen/Flash90

הפרקליטות הודיעה היום (ג') כי היא מתנגדת לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להתייצב לדיון הקראת כתב האישום בפתיחת משפטו ביום ראשון הקרוב.

עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת מניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב, הודיעה "המאשימה אינה רואה מקום לשנות מהחלטות בית המשפט הנכבד בדבר התייצבות הנאשמים לדיון ההקראה", נאמר בתגובה.  "הנחת המוצא בהליך הפלילי היא כי נאשם נוכח במהלך ניהול המשפט בעניינו. כך קבע המחוקק... וכך גם קבע בית המשפט העליון". ציינה תירוש

והוסיפה, "לנוכחות הנאשם במשפטו חשיבות גם בהיבט של מראית פני הצדק ואמון הציבור בהגינות ושוויוניות ההליך הפלילי ביחס לנאשמים כולם" ואף ציטטה את דברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק: "נוכחות נאשם במשפטו אינה אך ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי שלו. נוכחות נאשם במשפטו היא ערך ציבורי. ביסוד ערך זה מונח הצורך לקיים את 'הצדק בהדרו' ואת 'מראית פני הצדק' גם יחד".

עוד כתבה, "הדברים בדבר מראית פני הצדק מתעצמים ביתר שאת בשעה שעסקינן בדיון הקראה שהינו הדיון הפותח את משפטו של הנאשם. דיון הקראה אינו דיון טכני. הוא מהווה פתיחה של המשפט ויש לכך משמעויות משפטיות הקבועות בדין".

וקבעה, "אין בטעמים שהוצגו בבקשה כדי להצדיק את התוצאה החריגה של היעדרות נאשם מפתיחת משפטו",  "תגובה זו מתייחסת אך לדיון ההקראה, ומובן כי אין באמור משום הבעת עמדה ביחס לבקשות אחרות, אם וככל שיוגשו, בהתייחס לסוגי דיונים אחרים". הסתייגה תירוש

נזכיר, כתב האישום מייחס לראש הממשלה עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתיקים 1000, 2000 ו-4000. בראש הרכב השופטים שידונו במשפט תעמוד השופטת פרידמן-פלדמן, יחד עם השופטים משה בר-עם ועודד שחם.