לראשונה בישראל: הנפקת אישור מחלה ללא חתימת רופא | כל הפרטים

ועדת העבודה והרווחה אישרה לראשונה את האפשרות להוציא אישור מחלה ללא צורך בחתימת רופא. האישור יוגבל לתקופת מחלה קצרה, ותוכלו להנפיק אותו בכמות מצומצמת. בנוסף, מעביד שיחשוד שהאישור לא אמין, יורשה לחקור את העובד

חדשות כיפה חדשות כיפה 10/06/24 13:18 ד בסיון התשפד

לראשונה בישראל: הנפקת אישור מחלה ללא חתימת רופא | כל הפרטים
צילום: shutterstock

ועדת העבודה והרווחה אישרה את תקנות משרד העבודה הנוגעות להנפקת אישורי מחלה דיגיטליים לעובדים ללא ביקור אצל רופא. על פי התקנות, תעוגן האפשרות הקיימת בנהלים להנפקת אישור מחלה קצרה על ידי רופא ללא ביקור. בנוסף נקבע לראשונה כי עובד יהיה רשאי להציג תעודת מחלה קצרה שניתנה על ידי קופת החולים שלא בחתימת רופא. תעודות מחלה אלה שייקראו "מחלה קצרה", יוגבלו לעד 4 ימים בתוך 7 ימים רצופים, עד 4 פעמים בשנה ועד 10 ימים בשנה בסך הכל.

ועדת העבודה והרווחה היום

ועדת העבודה והרווחה היום צילום: דוברות הכנסת – דני שם טוב

המעביד יהיה רשאי לחקור את העובד אם יחשוד

נציגי קופות החולים שלקחו חלק בדיונים תמכו בתיקון, שיפנה לדבריהם רופאים מעיסוק באישורי מחלה, הגוזל היום חלק ניכר מזמנם. כמו כן, לבקשת נציגי המעסיקים, הודיעו נציגי הקופות שידאגו להטמיע את המגבלות הכמותיות על אישורי המחלה הקצרה במערכות שלהם, בכדי למנוע מצב בו המעסיקים ידרשו לספור ולבחון את העמידה של כל עובד בכללים.

בדיון הקודם בתקנות ביקשו נציגי המעסיקים ליצור מנגנון שיאפשר להם לבדוק או לערער על אישורי מחלה שהונפקו ללא חתימת רופא, בשל תופעה גוברת לדברם של ניצול לרעה של ימי מחלה על ידי עובדים. בכדי לתת מענה לסוגיה הוחלט להרחיב מנגנון שקיים כיום לגבי אישורי מחלה שאינם מטעם קופת החולים, ולאפשר למעסיק לזמן עובד לבדיקה מטעמו במצב בו הוא חושש שאישור מחלה שהונפק על ידי הקופה ללא חתימת רופא איננו אמין.