נפוטיזם? "אין דרך חוקית לחסום אותם": השר מש"ס מצטדק

אחרי הצו של בית המשפט העליון נגד המשך הליך קידום מינוי הדיינים, חזרנו לתשובות שנתן מיכאל מלכיאלי, שר הדתות מש"ס, לטענותיו של יועמ"ש בתי הדין: "הטענות בדבר קרבת משפחה של חלק מהמועמדים אל חברי הוועדה מופרזות ורחוקות מן המציאות"

אביחי ישראל אביחי ישראל, חדשות כיפה 27/05/24 13:44 יט באייר התשפד

נפוטיזם? "אין דרך חוקית לחסום אותם": השר מש"ס מצטדק
מיכאל מלכיאלי, צילום: Arie Leib Abrams,Flash90

סאגת מינוי הדיינים: אמש (א') הוציא שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין, צו נגד המשך קידום מינוי דיינים חדשים לבתי הדין. הצו יצא בעקבות עתירתה של עו"ד בתיה כהנא דרור, שהעלתה טענות שונות ובעיקר את הנפוטיזם ומינוי המקורבים שעולה מרשימת המועמדים. מי שהצביע על בעיה זו ובעיות נוספות הוא הרב שמעון יעקובי, יועמ"ש הנהלת בתי הדין, שפנה בחודש האחרון בעניין אל היועצת המשפטית לממשלה.

בעקבות המכתב של יעקובי, שר הדתות מיכאל מלכיאלי מש"ס השיב במכתב ארוך משלו, בו הוא הודף את הטענות נגדו. הוא מפרט על עמדתו בנוגע לסוגיית הנפוטיזם ומינוי המקורבים וטוען כי מדובר בהליך נקי לגמרי שאינו נגוע בשחיתות. מלכיאלי אף מגדיל לעשות ותוקף את יעקובי עצמו בניגוד עניינים על רקע מועמדותו לדיין בעבר וקרבתו לאחד מהמועמדים לדיינות בבית הדין הגדול. נציג כאן את תשובותיו של שר הדתות לטענות שהועלו על ידי יעקובי.

נפוטיזם, מינוי מקורבים ומעורבות בעלי עניין: "טענות מופרזות ורחוקות מן המציאות"

טענה: נפוטיזם ומינוי מקורבים

הטענות בדבר קרבת משפחה של חלק מהמועמדים אל חברי הוועדה מופרזות ורחוקות מן המציאות. מבדיקה שקיים הח"מ (מלכיאלי, א.י) מתוך 15 המועמדים לדיין בית הדין הרבני הגדול רק מועמד אחד נמצא בקרבת משפחה עם אחד מחברי הוועדה, וכן רק ארבעה מ- 103 המועמדים לבית הדין האזורי נמצאים בקרבת משפחה זו או אחרת עם אחד מחברי הוועדה. כמו כן, 14 מועמדים נוספים בעלי קרבת משפחה כזו או אחרת עם דיינים בכלל מערכת בתי הדין. עניינם של כל אלה יובא אל הוועדה בהתאם לסדרי העבודה של הוועדה לבחירת דיינים.

יודגש, קרבת המשפחה של המועמדים לדיינות תיוותר בעינה גם לאחר כהונת הרבנים הראשיים ואינה נגזרת ממשך כהונתם ואין לה כל נפקות למועד כינוס הוועדה, לנושא זה שכאמור יינתן לו מענה משפטי ראוי במועד כינוס הוועדה. אין כל דרך חוקית לחסום אדם אשר עבר מסלול הכשרה ארוך מלהציג את מועמדותו לתפקיד, וזו תיבחן אך בהתאם לחוק ולכללים כאמור תוך התייחסות לכל ניגוד עניינים אפשרי שעלול לצוץ.

טענה: מעורבות בעלי עניין

אין לח"מ אחריות על רכילויות או כל טענה אודות מעורבותם של גורמי חוץ, מעורבות כזו לא מוכרת לח"מ ולא הגיעה אל מפתנה של הוועדה. הח"מ מקפיד הקפדה יתירה על התקיימותה של הפרדה מוחלטת בין הוועדה לבין כל גורם חוץ אפשרי. אל דיוני הוועדה הנהנים מחסיון על פי חוק, לא מורשים להיכנס גורמי חוץ ופרוטוקולי הדיונים נשמרים והמידע המצוי בהם נשמרים בקפידה ומשכך טענה בעניין מוטב היה לה שלא תיטען. מכל מקום אמרו חז"ל כי 'אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם' ואם בקניין כך שזכות היא לאדם, קל וחומר בטענות המוקדמות לפגמים שטרם באו לעולם ובטרם התקבלו החלטות הוועדה בדבר המינויים ובטרם נבחרו הדיינים. כך שלא ניתן לטעון לקרבת משפחה אפשרית או למינוי שאינו ראוי חלילה.

הליך פגום, בזמן בחירות, ללא צורך אמיתי: "הרבנים הראשיים הם מיעוט בטל בקרב 13 חברי הוועדה"

טענה: ההליך התבצע במהירות, ללא הודעה מראש וללא שיתוף יועמ"שית המשרד לשירותי דת

בחירת חברי הוועדה להגשת רשימה מוסכמת של מועמדים התקבלה פה אחד על ידי כלל חברי הוועדה. פרק הזמן שפורסם לצורך מתן שהות לחברי הוועדה להצגת מומלציהם הינו סביר בהחלט. הכללים בדבר השתתפות יועמ"שית המשרד לשירותי דת בדיוני הוועדה הותאמו בדיוק רב לכללים בהם נוהגת הוועדה למינוי שופטים, קרי ליווי צמוד של עבודת הוועדה והכנתה לדין ככל שעולות שאלות משפטיות ללא השתתפות בדיוניה וזאת לאור אופיים החסוי של דיוני הוועדה והצורך במתן חירות לחברי הוועדה להיות נקיים מכל שיקול שיזהם את הכרעתם.

אכן, כפי שציינתי לעיל ולמעלה מן הצורך, בתיאום עם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ובהסכמת כלל חברי הוועדה הוארך המועד עוד במספר ימים על מנת לתקן פגם פרוצדורלי של פרסום ברשומות ואכן בא הדבר על תיקונו המלא.

טענה: אין צורך אמיתי במינוי דיינים

הטענות בדבר היעדר צורך של מינוי דיינים כפי הודעת השר איננה ראויה לכל התייחסות, שעה שמצוקת ושוועת בתי הדין עולה מן השטח ודיונים מתעכבים משך חודשים רבים, וממילא סמכות זו מצויה בידי הח"מ ושר האוצר אשר הפעילו את שיקול דעתם בדבר היקף התקנים הנצרך.

טענה: מדובר בתקופת בחירות למשרת הרבנים הראשיים

אין ממש בטענות כי מדובר בתקופת בחירות כפי הגדרתה בעבודת הממשלה, חברות הרבנים הראשיים בוועדה למינוי דיינים כמו גם חברות השופטים בוועדה למינוי שופטים אינה מושפעת מהליכי הבחירות המתקיימים לרבנות הראשית שכן הרבנים הראשיים אינם מציגים את מועמדותם לתקופת כהונה נוספת ואף אינם רשאים לעשות זאת. נוסף על כך, הרבנים הראשיים הם מיעוט בטל בקרב 13 חברי הוועדה למינוי דיינים ואינם הגורם שבידו מרוכזת כל ההחלטה ואינם משמשים אפילו בראשות הוועדה, כך שגם אילו היה מעורב חלילה שיקול זה הרי שהוא מתאזן ובטל על ידי יתר חברי הוועדה האחרים.

מכתבו המלא של מלכיאלי:


להורדת הקובץ