"סכנה מיידית לבטיחות הציבור": הזרימה גז ללא אישור - ותשלם 150 אלף שקלים

קנס של 150 אלף שקלים הוטל על חברת "נגב גז טבעי" לאחר שהניחה תשתיות והעבירה גז לצרכנים ללא אישור. "אישור ובקרה של רשות הגז הטבעי קריטיים להנחת תשתיות והזרמת גז טבעי לצרכן"

חדשות כיפה חדשות כיפה 16/04/24 10:46 ח בניסן התשפד

"סכנה מיידית לבטיחות הציבור": הזרימה גז ללא אישור - ותשלם 150 אלף שקלים
מאגר הגז תמר, צילום: Moshe Shai/FLASH90

פעלה בניגוד לכללים: רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה הטילה היום (ג') קנס של כ-150 אלף שקלים על חברת 'נגב גז טבעי'- זאת עקב הנחת מפרט הנדסי שלא אושר על ידי הרשות והזרמת גז טבעי לצרכנים ללא אישור הפעלה. הקנס הוטל לאחר הליך שימוע שנעשה לחברה.

"למנוע סכנה מידית וממשית לבטיחות הציבור"

ממשרד האנרגיה נמסר כי "אישור ובקרה של רשות הגז הטבעי קריטיים להנחת תשתיות והזרמת גז טבעי לצרכן. בקרה מקצועית זו נועדה להבטיח את בטיחות ותקינות המערכות טרם הפעלתן, ובכך למנוע סכנה מידית וממשית לבטיחות הציבור והשוהים במתקניםֿ".

"הפרה חמורה של כללים בטיחותיים חיוניים"

חיים מלמד, מנהל אגף הנדסה ותשתית וממונה על הבטיחות ברשות הגז טבעי מסר: "רשות הגז הטבעי תמשיך ותעמיק את הבקרה הרגולטורית והאכיפה על בעלי הרישיונות, על מנת להבטיח את ביטחון הציבור ולמזער אירועי הבטיחות. אי קבלת אישור להנחת תשתיות גז טבעי והזרמת גז טבעי ללא אישור מהווה הפרה חמורה של כללים בטיחותיים חיוניים, ועל כן ננקטו צעדים משמעותיים כנגד החברה".