שימו לב: ההודעה של משרד הבריאות על השינוי הזמני במוצרים

משרד הבריאות מעדכן כי על מנת לאפשר אספקה רציפה של מזון לישראל, לא יאכף סימון מדבקות סמל המזון האדום וכן, לא יאכף סימון בעברית של מכלי מים מינרליים. בעקבות זאת יתכן ויימצאו על המדף מוצרים מאותו סוג, כאשר חלקם מסומנים וחלקם אינם מסומנים בסמלים אדומים ו/או מים המסומנים בשפה האנגלית והעברית

שמחה ברנס שמחה ברנס, חדשות כיפה 26/10/23 17:32 יא בחשון התשפד

שימו לב: ההודעה של משרד הבריאות על השינוי הזמני במוצרים
אילוסטרציה, צילום: shutterstock

השלכות המלחמה על העורף: בעקבות מצב החירום, מפרסם שירות המזון במשרד הבריאות הודעות לעניין אי אכיפה של הוראות סימון מזון מסוימות, וזאת על מנת לאפשר אספקה רציפה של מזון לישראל. הוראות אלו חלות בשעת חירום זו בלבד.

אי הפעלת סמכויות אכיפה מנהליות בעניין סימון בעברית של מכלי מים מינרליים ומי מעיין – כך שייתכן ויימצאו בדרכי השיווק מכלי מים מינרלים ומי מעיין ללא סימון בעברית. מוצרים אלו יסומנו באנגלית (כפי שהם משווקים באירופה) ויעמדו בכל דרישות והוראות החוק הכוללים תנאים להבטחת בטיחותו ואיכותו של המוצר, מלבד סימון בעברית, זאת בכפוף לתנאים המפורטים בהוראה.

יש לציין שכמו בשגרה, בעת הכנת תרכובת מזון לתינוקות ופעוטות (תמ"ל) יש להרתיח את כל סוגי המים (לרבות מים המינרלים ומי מעיין) בטרם ההכנה.

אי הפעלת סמכויות אכיפה מנהליות בעניין הדבקת מדבקות סמל המזון האדום – כך שייתכן וייצאו בדרכי השיווק מוצרי מזון שהיו אמורים להיות מסומנים בסמלים אדומים, ללא סימון זה. טבלת הערכים התזונתיים תופיע על תוית המוצר ללא שינוי. גם בעת זו, משרד הבריאות ממליץ לצמצם צריכת מזונות עתירי שומן, סוכר ומלח.

בעקבות הודעות אלו יתכן ויימצאו על המדף מוצרים מאותו סוג, כאשר חלקם מסומנים וחלקם אינם מסומנים בסמלים אדומים ו/או מים המסומנים בשפה האנגלית והעברית.