120 מיליון שקלים: התכנית של בן גביר למזרח ירושלים

במטרה להגביר את תחושת הביטחון האישי יושקעו 120 מיליון שקלים בחיזוק הריבונות הביטחונית במזרח ירושלים. בין היתר: קידום תכניות בינוי עבור תחנות משטרה והקמת נקודת משטרה כחלק ממרכז שירות משולב בג'בל מוכבר

אלעד הומינר אלעד הומינר, חדשות כיפה 20/08/23 08:59 ג באלול התשפג

120 מיליון שקלים: התכנית של בן גביר למזרח ירושלים
בן גביר בביקור במזרח ירושלים, אוקטובר 2022 | , צילום: Yonatan Sindel/Flash90

ביוזמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובמטרה לחזק את תחושת הביטחון האישי לקראת חגי תשרי ולאורך השנה, 120 מיליון שקלים עתידים להיות מושקעים בחיזוק הריבונות במזרח ירושלים. במסגרת תוכנית החומש לפיתוח מזרח ירושלים המשרד לביטחון לאומי יפעל להגברת הנוכחות ותחושת הביטחון האישי בשכונות מזרח ירושלים, באמצעות משטרת ישראל והרשות הלאומית לביטחון קהילתי.

פריסת מצלמות ותחנת משטרה חדשה

בסעיף ההחלטה, שגובש בהנחיית בן גביר, ובשיתוף פעולה עם משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים ומשרד האוצר נקבעו מספר יעדים לחמש השנים הקרובות.

  • תוגדל כמות השוטרים והפקחים המסייעים במערך האכיפה העירוני בירושלים לרבות במרחב קדם ובשכונות מזרח העיר. כמו כן, תבוצע עבודת מטה לבחינת התבחינים הנוגעים לאבטחת מוסדות חינוך במזרח העיר.
  • חיזוק תחושת הביטחון האישי והגברת הנוכחות על ידי קידום תכניות בינוי עבור תחנות משטרה והקמת נקודת משטרה כחלק ממרכז שירות משולב בג'בל מוכבר. גיבוש והפעלת תכניות ייעודיות עבור נקודות או יחידות משטרה הממוקמות בשכונות מזרח ירושלים.
  • הרחבת תכניות הרשות המקומית למניעת אלימות ומאבק בשימוש בסמים ואלכוהול בתחומה ובכלל זה הרחבת המערכים הטכנולוגיים בהתאם לתכנית שתגובש במשרד לביטחון לאומי בנושא.
  • במסגרת התקציב יורחב פרויקט "מבט לירושלים" לפריסת מצלמות בנקודות חיכוך ובצירים ראשיים ושימוש בכלי אנליטיקה.
תפילה נגד הריסת בתים בג

תפילה נגד הריסת בתים בג'בל מוכבר | צילום: Jamal Awad/Flash90

התקציב יעמוד על 120 מילון שקלים: 55 מיליון מהם יגיעו מהמשרד לביטחון לאומי, 10 מיליון נוספים מעיריית ירושלים ו-55 מיליון ממשרד האוצר.

בן גביר מסר: "זה צעד נוסף וחשוב במאבק הבלתי מתפשר שלנו להחזרת הביטחון האישי ולמען ירושלים בירתנו. הבאנו תקציבי שיא למשטרה ולגופי המשרד, תוספות תקנים ותוספות שכר על מנת להגדיל משמעותית את כוח האדם והשוטרים וממשיכים לפעול לחיזוק המשילות והביטחון האישי בירושלים ובכל מדינת ישראל".