הלכות ארבעת המינים: הדס שנקטם ואורכו של הלולב

מצווה לימי החג היא ליטול ארבעת מינים שהם לולב, ערבה, הדס ואתרוג. מה אורכה של הערבה ומה דינו של ילד קטן? הרב נדב פרידמן מבאר את ההלכות. חג שמח

הרב נדב פרידמן 20/09/21 07:54 יד בתשרי התשפב

הלכות ארבעת המינים: הדס שנקטם ואורכו של הלולב
ארבעת המינים, צילום: shutterstock

ישנן הלכות מרובות בעניין ארבעת המינים, כאן אכתוב תקציר מאד בסיסי של עיקרי הדברים. נחלקו הפוסקים אם פסולי "הדר" הם רק ביום הראשון של סוכות שאז המצווה דאורייתא או גם בשאר הימים שאז המצווה מדרבנן  דעת המחבר להקל והרמ"א מחמיר וכך נוהגים. במקרים שיש בהם ספק אם הפסול הוא של הדר או חסר יש להקל אם אי אפשר למצוא אחר. פסול של חסר כשר לאחר היום הראשון. 

לולב -  לכתחילה להידור יש לקחת לולב ישר שאורך השדרה המכוסה בעלים יהיה לפחות ארבעה טפחים שהם 40 ס"מ לפי החזו"א, או 32 סמ' לפי הגר"ח נאה. כמו כן העלה האמצעי שלו סגור לגמרי וכן שהשדרה תהיה גבוהה מההדסים לפחות בטפח. לולב כשר גם אם העלה האמצעי נפתח בחלקו לפי האשכנזים כל עוד רוב העלה האמצעי סגור הרי הוא כשר אך אם העלה האמצעי שבו, נחלק ברובו פסול וזה בתנאי שלא נעשה כהמניק (שנפתח בראשו כמין מזלג כמו V)  משום שהמניק פוסל גם אם רוב העלה האמצעי סגור.  לספרדים אפילו אם כל העלה האמצעי נפתח הרי הוא כשר כל עוד לא נפתחו רוב העלים שבלולב ובכל אחד מהם נפתח רובו.  

כל זה ביום הראשון שהמצווה מדאורייתא אך בשאר הימים יש הרבה פוסקים שלולב שנפתח עלהו האמצעי לגמרי וכן המניק כשרים. (סי' תרמ"ה משנ"ב סקי"א ,סקט"ז- סקי"ט)

אתרוג - כאשר יש נקודה אחת שחורה או לבנה במקום שמשם מתחיל השיפוע של האתרוג לכיוון ראש הפיטמה, הרי זה פוסל את האתרוג. כל זה בתנאי שנראה במבט רגיל במרחק של החזקת האתרוג בשעת הנטילה, אך אם במבט ראשון לא רואים את הנקודה אלא צריך לחפש אחריה או שהיא נראית רק מקרוב מאד האתרוג כשר, וזה נקרא פסול של "הדר".(סי' תרמ"ח משנ"ב סקמ"ו וכן שם שעה"צ סקמ"ט) בשאר חלקי האתרוג אם יש שלוש נקודות שחורות הרי הם פוסלות רק אם הם ברוב היקף האתרוג, אך אם הן מרוכזות במקום אחד הרי הוא כשר. כתם  של עלה הנקרא "בליטלאך" אם אינו בולט וגבוה מהאתרוג הרי הוא כשר גם בחלק העליון של האתרוג הקרוב לפיטמה, ואם הוא בולט יש מחשיבים אותו כנקודה שחורה ויש המתירים בשעת הדחק אפילו בחלקו העליון. ובחלק התחתון יש הרבה יותר מקום יותר להקל. אתרוג חסר פסול ביום הראשון וכשר בשאר הימים ולכן אם ניקב או ניטל עוקצו וכד' כשר.    

ערבה - שיעור אורכה שלושה טפחים 30 סמ' לדעת חזו"א, 24 סמ' לדעת הגר"ח נאה. יבשה פסולה דהיינו שיבשו רוב העלים באופן שאין בהם מראה ירוק כלל. ערבה כמושה לא לחה ולא יבשה כשרה אך ראוי מצד הידור המצווה לקחת ערבה רעננה. אם נקטם ראשה פסולה. אם נשרו רוב העלים  משיעור (ג' טפחים) פסולה. ערבה להושענא רבה - מעיקר הדין מספיק עלה אחד בבד אחד אך כמובן לשם הידור מצווה ראוי לקחת ערבות יפות ומהודרות. כל הפסולים בערבה פוסלים גם בערבה של הושענא רבה.

הדס- שיעור אורכו לפחות ג' טפחים כמו ערבה , טפחיים וחצי בדיעבד כשר. לכתחילה רצוי שכל אורך ההדס יהיו בו עלים משולשים אך כל עוד רוב שיעור ההדס משולש הוא כשר. הדס יבש באופן שילבינו  עליו פסול אך כמוש כשר. אם נקטם ראשו רוב הפוסקים מכשירים משום שהעלים מכסים את ראשו והקטימה אינה ניכרת. אך טוב  להחמיר כשיש אפשרות לקחת הדס אחר. עלים שנקטמו אינם פוסלים.

ילד קטן שיודע קצת לנענע אביו מחנכו למצוות לולב. אמנם אינו מחוייב לקנות לו לולב משלו אלא יכול לתת לו משלו אחרי שהאב נטל אולם מי שיכול עדיף לקנות לקטן סט כשר לברכה, לא צריך מהודר מספיק שיהיה כשר כדי לחנכו במצוות וגם בנענועים בתפילה. 

 

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר