דו"ח מבקר המדינה: עלייה משמעותית בפטור משירות צבאי על רקע נפשי

מבקר המדינה בדק את מערך בריאות הנפש בצה"ל וגילה כי הפניות רבות שחיילים מקבלים לבדיקות פסיכולוגים ופסיכיאטרים לא ממומשות, ואין מעקב אחר לקיחת תרופות לטיפול נפשי אצל חיילים מדווחים | לצד זאת נרשמת ירידה חדה במקרי ההתאבדות בצה"ל

ישי אלמקייס, חדשות כיפה 12/04/21 16:02 ל בניסן התשפא

דו"ח מבקר המדינה: עלייה משמעותית בפטור משירות צבאי על רקע נפשי
לשכת הגיוס. עלייה במספר הפטורים על רקע נפשי, צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

אחד מפרקי דו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (ב') ועוסק בנושאים שונים במערכת הביטחון ובצה"ל, מוקדש לתחום בריאות הנפש בצה"ל - 4 שנים אחרי הדו"ח הקודם שעסק באותו נושא. במוקד נמצאת המחלקה לבריאות הנפש הכפופה למפקדת קצין הרפואה הראשי. 

המחלקה משמשת סמכות מקצועית וטיפולית ראשית בתחום בריאות הנפש בצה"ל. ייעודה על פי פקודת הארגון שלה הוא, בין היתר מתן טיפול רפואי-נפשי לחיילים, חיזוק חוסנם הנפשי וקידום בריאות הנפש בצה"ל.

מנתונים שהגיעו לידי חדשות כיפה עולה כי ב-17 השנים האחרונות אירעו 311 מקרי התאבדות בצה"ל, 18 מקרים מדי שנה בממוצע. יחד עם זאת, ישנה ירידה משמעותית בכמות המקרים במשך התקופה הנ"ל.

מספר ההתאבדויות בצה"ל, ב-17 השנים האחרונות

ירידה חדדה במספר ההתאבדויות בצה"ל, ב-17 השנים האחרונותצילום: דובר צה"ל

במאי 2017 פרסם מבקר המדינה דוח בנושא "מערך בריאות הנפש בצה"ל", שמצא מספר ליקויים. בעקבות זאת, ערך משרד המבקר ביקורת מעקב מנובמבר 2019 עד מאי דאשתקד, על אופן תיקון הליקויים שעלו בביקורת הקודמת.

מנתוני הדו"ח עולה כי 24% מהחיילים בשירות חובה נפגשים עם קב"נים (קציני בריאות נפש) ופסיכיאטרים. בשנים 2019-2017 התקיימו למעלה מ- 140,000 פגישות כאלה בכל שנה. 3 אחוזים מהחיילים בשירות חובה הם בעלי סעיף נפשי בפרופיל הרפואי שלהם. 6.8% מכלל החיילים שהשתחררו משירות חובה מצה"ל קיבלו פטור על רקע נפשי (פרופיל 21). בקרב אוכלוסיית החיילים הבודדים שיעור מקבלי הפטור על רקע נפשי הוא 7.7% ובקרב חיילים שהם עולים חדשים השיעור הוא 6.9%.

בשנים 2017 עד 2019, לא נערכה ביקורת בריאות הנפש יזומה לכ-22% מהחיילים בטווח של 3 חודשים מהמועד שלגביהם היא נקבעה כנחוצה. יצוין כי מתגובת צה"ל לממצאי הביקורת עולה כי עד שחרורם לא מתבצע מפגש ביקורת בריאות הנפש יזומה רק לאחוז מהחיילים.

בביקורת הקודמת עלה כי אין במחלקת בריאות הנפש הוראה המסדירה את זמן ההמתנה המרבי של חייל למפגש עם קב"ן. בביקורת הנוכחית נמצא כי הליקוי תוקן במידה מועטה: מפקדת קצין רפואה ראשי עדכנה את ההוראה בנושא, אך זו טרם פורסמה. עוד נמצא כי מחלקת בריאות הנפש לא ערכה עבודת מטה כדי לבחון את זמן ההמתנה המרבי למפגש עם קב"ן תוך התחשבות במזעור הנזקים הנפשיים והאישיים שעלולים להיגרם בזמן זה.

הפניות לא ממומשות - ואין מעקב ממוחשב אחר נטילת תרופות

בנוסף, כ-24% מההפניות שנתנו רופאים צבאיים לבדיקת פסיכיאטר וכ-13% מההפניות שנתנו קב"נים לבדיקת פסיכיאטר בחודשים ינואר 2017 עד יולי 2019 לא מומשו. הגורמים במחלקת בריאות הנפש לא בדקו את הסיבות לאי-מימוש הפניות אלה, וממילא הם לא מטפלים בגורמים לתופעה זו. בכל הקשור למעקב אחר נטילת תרופות, נמצא כי אין מעקב ממוחשב אחר דיווחי חיילים לגבי נטילת התרופות הניתנות להם. בקשת מחלקת בריאות הנפש למחלקת מערכות מידע בזרוע היבשה להוסיף במערכת שדה להזנה בדבר נטילת טיפול תרופתי לא בוצעה ואינה מתועדפת.

בנושא העלייה בפטור הנפשי ציין המבקר כי ראוי שאכ"א ומחלקת בריאות הנפש יבצעו בקרה לגבי הצעדים שהוחלט לנקוט כדי לצמצם את היקף תופעת הפטור משירות על רקע נפשי שמלש"בים מקבלים. לפי הערכות, יש צפי להפחתה של כ-2,000 חיילים בעשור הקרוב על רקע העלייה בשיעור הפטור הנפשי למלש"בים.

הדו"ח מציין לחיוב כי בתחום הכושר הנפשי, מחלקת בריאות הנפש הקימה לפני כשנתיים תחום "שדה וכושר נפשי" הפועל לחיזוק הכושר הנפשי ולמניעת תחלואה נפשית בקרב כלל חיילי צה"ל.

שיעור הפטור הנפשי למלש"בים

שיעור הפטור הנפשי למלש"ביםצילום: מבקר המדינה

כמו כן, בנוגע להמלצות הקב"נים למפקדים על פקודיהם: בביקורת הקודמת עלה כי יותר ממחצית מההמלצות שנתנו הקב"נים למפקדים כללו המלצה ל"ליווי תומך לחייל על ידי המפקד", זאת בלי שנקבעה המתכונת למימושה וללא כל הנחיה והכשרה מעשית למפקדים כיצד לנהוג לפיה. בביקורת הנוכחית נמצא כי הליקוי תוקן ומחלקת בריאות הנפש הסירה את ההמלצה האמורה מהמערכת הממוחשבת כדי לאפשר מתן המלצות ממוקדות.

תגובת צה"ל: ייפתח מסלול חדש שישלב מתמודדי נפש

בצה"ל אומרים כי בסוף שנת 2019 החלה עבודת מטה רחבה בהובלת אכ"א ובשיתוף אט"ל (אגף טכנולוגי לוגיסטי), לאור העלייה בשיעור הפחת הנפשי (פטור מגיוס בקרב מלש"בים מטעמי בריאות הנפש). העבודה מתייחסת לרבדים שונים של הסוגייה ובכללם - תגבור גורמי בריאות הנפש בלשכות הגיוס, חיזוק הליכי ההכנה לשירות להקטנת אי הודאות והעלאת המוטיבציה וכן הרחבת מנעד הכשירות. מדובר בשינוי ארגוני מהותי שבבסיסו עומדת המטרה לאפשר למתמודדי נפש בעלי כשירות תעסוקתית גבוהה להשתלב גם במערכת הצבאית, על אף שעד כה אפשרות זו הייתה סגורה בפניהם.

לטובת אוכלוסייה זו נפתח מסלול שירות בעל מאפיינים ייחודיים וביניהם פטור גורף מלינה בבסיס ונשיאת נשק, והאיתור למסלול מתבצע רק במסגרת ועדות רפואיות המנוהלות על ידי פסיכיאטרים צבאיים. איתור הפוטנציאל למחזור הגיוס הראשון החל בתחילת שנת העבודה 2021 ומחזור הגיוס הראשון צפוי ביולי 2021.

לגבי ההמלצה לקיצור זמן ההמתנה לקב"ן, מצה"ל נמסר כי הם מקיימים עבודת מטה מעמיקה הכוללת חשיבה, התייעצות ולמידה מלקחי העבר. המלצת המבקר תעוגן בקרוב בפקודות הצבא. עם זאת, נציין כי זמן ההמתנה לקב"ן כבר עתה קצר מארבעה שבועות ב- 92 אחוזים מהמקרים ועומד בממוצע על עשרה ימים בלבד. זמן ההמתנה לפגישה עם פסיכיאטר נקבע בהתאם לזמינות התורים, לדחיפות ולשיקול הדעת של אנשי המקצוע. גורם ברה"ן המטפל, הוא שקובע את מידת הדחיפות שבהפניה לבדיקה פסיכיאטרית תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי והתייעצות במידת הצורך.

צה"ל בוחן אפשרות לפתיחת מוקד מקוון לזימון תורים לגורמי בריאות הנפש, תחילה כפיילוט, בכפוף לתכנית העבודה השנתית של צה"ל ולתעדוף משימותיו. בצה"ל קיימת הוראה המאפשרת לקב"ן היחידה להעביר מידע למפקד אם נדרש לכך וזאת בכפוף להתייעצות עם הענף הקליני או עם הייעוץ המשפטי. כמו כן, קיימת הוראה המתייחסת לביצוע מעקב אודות התייצבות החייל לפגישות עם קב"ן. עם זאת, כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם לתיקו הרפואי של החייל.

מערך ברה"ן מבצע בקרה שוטפת על טיפול שניתן לחיילים על ידי גורמים אזרחיים, הנושא מתעדכן ונבדק בביקורות מטכ"ליות ופיקודיות. צה"ל מקבל את ההמלצה לבצע ביקורת וניתוח ממוחשבים על אי-התייצבות לפגישות עם גורמי ברה"ן ופסיכיאטרים. הנושא נמצא בעבודת מטה לאפיון המערכת, ולכשתסתיים תוקם מערכת ייעודית שתאפשר ביצוע תהליך כמצויין בביקורת. כ-99 אחוזים מהחיילים אשר נדרשו למעקב יזום של אנשי בריאות הנפש בצבא, נבדקו במהלך שירותם.

צה"ל מקבל את ההמלצה לבצע מעקב ובקרה על המלצות גורמי הברה"ן. ההמלצה ליצירת דו"ח ממוחשב ייעודי נמצאת בבחינה ותטופל בהתאם לתיעדוף המשימות בצה"ל. עם זאת, כבר כיום מבוצע באופן תדיר מיפוי וניתוח פערים בתיעוד המלצות קב"נים.

בהמשך לביקורת, צה"ל העביר את פורמטי הבקרה לרע"ן קב"נים ולגורמים המקצועיים על-מנת לאפשר בקרה ומעקב על עבודת גורמי ברה"ן בצה"ל. הפקודה הרלוונטית לנושא תעודכן במהלך 2021 וביקורות ברה"ן על פי פורמט מוסדר תבוצע לקב"נים בלבד. בנוסף, תבוצע בקרה על עבודת הפסיכיאטרים במתכונת של ישיבות מקצועיות, התייעצויות וכדומה. גורמי ברה"ן בוחנים כל מקרה שבו חייל לא נוטל את התרופות שנרשמו לו על-ידי גורם ברה"ן.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר