ראשי ערים החשודים בפלילים יוכלו לבחור את הרבנים הראשיים

כך עולה מתשובת היועץ המשפט של המשרד לשירותי דת, בתשובה לפנייה של תנועת אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון, בטענה כי "כל עוד לא הועבר ראש עיר מתפקידו - לא ניתן לשלול את חברותו באסיפה הבוחרת"

חדשות כיפה יונתן אוריך, כיפה 11/07/13 10:20 ד באב התשעג

ראשי ערים שהוגש נגדם כתב אישום יוכלו להיות חברים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים לישראל - כך עולה מתשובת היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת, שנמסרה בעקבות פניית תנועת אומ“ץ, שדרשה להדיח את אותם בעלי תפקידים מהגוף הבוחר.

מדובר בפנייה שהועברה במקביל לפנייה של התנועה לאיכות השלטון, בטענה כי עולה חשש משמעותי וכבד כי חלק מאותם ראשי הערים אשר נגדם מתנהל הליך פלילי עלולים לקחת חלק ולקבל זכות הצבעה בהליך ההצבעה החשוב. עוד נטען כי אנשים המואשמים בפלילים אין מקומם באסיפה הבוחרת לתפקיד הרב הראשי לישראל, זאת בשל הפגיעה החריפה והחמורה באמון הציבור והכתמתו של מוסד הרבנות הראשית.

עם זאת, בתשובת המשרד לשירותי דת הסביר עו“ד ישראל פת, היועץ המשפטי למשרד, כי ”לוועדת הבחירות, כמו גם לכל גורם מנהלי אחר, אין כל שיקול דעת באשר לאי הכללתם של ראשי רשויות שהוגש נגדם כתב אישום, וזאת כל עוד הם מכהנים בתפקידם“.

”כל עוד לא הועבר ראש עיר מתפקידו“, טען עו“ד פת, ”לא ניתן לשלול את חברותו באסיפה הבוחרת את הרבנות הראשית“.