הרב סתיו יוצא נגד השתקה של פגיעות מיניות על ידי רבנים

"המחשבה שפגיעות מיניות יטופלו מעצמם או שיגרם חילול ה' בגלל הדיווח היא מחשבה מסוכנת שיכולה לגרום לנזקים רבים" אומר הרב סתיו. מנהלת פורום תקנה: "צריך הרבה הבנה בשביל התחום המאוד קשה הזה"

חדשות כיפה אביטל טרקיאלטאוב 21/07/16 15:13 טו בתמוז התשעו

הרב סתיו יוצא נגד השתקה של פגיעות מיניות על ידי רבנים
יובל יוסף, צילום: יובל יוסף

"צריך ללמוד להתייחס לפגיעה מינית כפגיעה לכל דבר. אין הבדל בין פגיעה מינית לבין כל נזק פיזי ונפשי אחר. במקומות מסויימים, רבנים חושבים שכאשר מתרחש אירוע מסויים בקהילתם, הם יכולים לטפל בזה לבדם ולהשתיק את זה" אומר הרב סתיו, רב היישוב שוהם ויו"ר ארגון רבני צהר. במסגרת כנס צהר הקרוב יוקדש מושב לדיון בנושא טיפול בפגיעות מיניות בקהילות.

"אדם שלא מטפל בתלונה על פגיעה מינית עובר על איסור 'לא תעמוד על דם רעך'. מי שחושב לפעמים שבגלל שמדובר בבן תורה שחטא אז אפשר לכסות על כך מטעמים שהגמרא אומרת עליהם 'אם ראית תלמיד חכם שחטא אל תהרהר עליו כי ודאי עשה תשובה' דברי הגמרא האלה לא רלוונטיים כאן כי מדובר בפגיעה מינית, והאדם שחטא לא חטא בין אדם למקום אלא חטא בבן אדם לחברו" מדגיש הרב סתיו.

"צריך לדעת שכשאדם עושה כזה דבר, בדרך כלל זה אומר שהוא חולה וחולה לא נרפא מעצמו. הוא מסוכן וחלה על הרב חובת טיפול. כיוון שהרב בדרך כלל הוא לא איש מקצוע אז ממילא צריך למסור את זה לרשויות הרווחה ולרשויות החוק. הרב חייב לטפל בזה, המחשבה שזה יטופל בעצמו או שמא יגרם חילול ה' בגלל העובדה שהוא ידווח על כך זו מחשבה מאוד מאוד מסוכנת שיכולה לגרום לנזקים רבים".

בהכשרות לרבני קהילות, אומר הרב סתיו, מתייחסים לנושא ומעניקים לרבנים הכוונה בהתמודדות עם מקרים של פגיעה מינית בקהילה שלהם. "אבל גם כשעושים את ההכשרות האלה, הרב הוא תמיד בחינת עזרה ראשונה, אבל בוודאי לא הטיפול עצמו" רשויות הרווחה והחוק חייבות להיות מעורבות בתהליך הטיפול עצמו.

"אני חושב שפורום תקנה עשה המון למען העלאת המודעות בנושא הזה ומגיעה לו על כך ברכה רבה. בציבור הדתי לאומי יש היום הבנה שפגיעה מינית היא דבר שצריך להיות מטופל באפס סובלנות" סיכם הרב סתיו בשיחה לכיפה.

מנהלת פורום תקנה, יהודית שילת, מדגישה את החשיבות של מעורבות וליווי גורמים מקצועיים בטיפול בנפגעים "כשאנשים לא מבינים בתחום הם לא יכולים לטפל בו, לא כל קהילה ולא כל רב קהילה מבין מהי עבריינות מין, מהם מאפייני האישיות של עברייני מין ומהו הנזק הבלתי ניתן לתיקון כמעט שנגרם לנפגעים. לכן זה חייב להיות מטופל על ידי רשויות החוק המוסמכות".

שילת אומרת שבמקרים של פגיעות מיניות בתוך הקהילה, כאשר מדובר בקטינים, הפורום אינו יכול לטפל "זו עבריינות שיש עליה חובת דיווח על פי החוק ולכן הפורום לא מטפל בזה, במקרה כזה אנחנו מפנים את מי שהגיע אלינו באופן מיידי להגשת תלונה במשטרה, ליידע פקידת סעד או את מחלקת הרווחה המקומית. זה איסור חמור לסגור עניינים כאלה שלא במסגרת ההליך החוקי. צריך הרבה הבנה בשביל התחום המאוד קשה הזה".

"יש לנו נגיעה בהדרכת קהילות איך להתנהג עם עברייני מין שחוזרים לקהילה אחרי ריצוי עונשם. פעילות פורום תקנה כפי שהיא היום מעוררת את תשומת הלב לזה שרבנים חייבים לקחת אחריות על התחום הזה. החובה של רבנים לטפל בעניין לא אומרת שהם יודעים איך לעשות את זה, לכן על פי חוק כל פגיעה בקטינים חייבת להיות מטופלת דרך מוסדות המדינה" מדגישה שילת. "רק בפגיעות ספציפיות בהם הנפגעים לא מעוניינים להיות מטופלים דרך המדינה ועלולים לא לגשת לטיפול, הקהילה יכולה לקחת את האחריות אבל היא חייבת לקחת את האחריות מתוך ביטחון שהיא יודעת איך עושים את זה ותוך התייעצות עם אנשי מקצוע".